Tylko jeden punkt, ale niezwykle ważny dla mieszkańców gminy, był przedmiotem środowych obrad Rady Miejskiej (2-go września). Dotyczył wezwania do usunięcia naruszenia prawa przy uchwalaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki w przedmiocie planowanego przebiegu linii energetycznej 400 kV.

Większością głosów Rada zdecydowała o niezajmowaniu stanowiska wobec złożonego wezwania uznając, że  najkorzystniejszym rozwiązaniem zarówno dla mieszkańców jak i dla Gminy, będzie skierowanie wezwania, przez mieszkańców, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wynika to z faktu, że Rada Miejska w czerwcu br podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmian w Studium i byłoby bezprzedmiotowym podjęcie kolejnej uchwały w tej sprawie.

Rozpoczęta procedura planistyczna będzie toczyła się swoim torem, natomiast WSA zdecyduje o zasadności zarzutów mieszkańców, protestujących przeciwko wpisaniu do Studiu planowanego przebiegu linii 400 kV.  Teraz mieszkańcy maja 60 dni na złożenie stosownego wystąpienia do WSA.

Polub nas na Facebook