Tylko jeden punkt, ale niezwykle ważny dla mieszkańców gminy, był przedmiotem środowych obrad Rady Miejskiej (2-go września). Dotyczył wezwania do usunięcia naruszenia prawa przy uchwalaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki w przedmiocie planowanego przebiegu linii energetycznej 400 kV.

Większością głosów Rada zdecydowała o niezajmowaniu stanowiska wobec złożonego wezwania uznając, że  najkorzystniejszym rozwiązaniem zarówno dla mieszkańców jak i dla Gminy, będzie skierowanie wezwania, przez mieszkańców, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wynika to z faktu, że Rada Miejska w czerwcu br podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmian w Studium i byłoby bezprzedmiotowym podjęcie kolejnej uchwały w tej sprawie.

Rozpoczęta procedura planistyczna będzie toczyła się swoim torem, natomiast WSA zdecyduje o zasadności zarzutów mieszkańców, protestujących przeciwko wpisaniu do Studiu planowanego przebiegu linii 400 kV.  Teraz mieszkańcy maja 60 dni na złożenie stosownego wystąpienia do WSA.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: