Kończy się przebudowa niespełna 100-metrowego odcinka ulicy Mieszka I w Owczarni,  położonego na pograniczu dwóch powiatów – pruszkowskiego i grodziskiego.

Zaledwie trzy tygodnie temu została zawarta umowa, a przebudowa już dobiega końca – prace są zaangażowane w 90%. Na odcinku 96 m w miejscu nawierzchni gruntowej ułożono kostkę betonową, a pobocze uzupełniono kruszywem. Wykonano zjazdy do posesji. Wody deszczowe z nawierzchni jezdni będą spływały powierzchniowo do wpustów ulicznych, a następnie do studni chłonnych, które zostały wykonane w ramach inwestycji. Brakuje jeszcze oznakowania pionowego drogi – zamówienie znaków już zostało złożone. 

Inwestycja została poprowadzona w taki sposób, aby dostosować nachylenie drogi do poziomu istniejącego przejazdu kolejowego WKD (początek inwestycji) bez ingerencji w jego konstrukcję. Wzięto pod uwagę poziom wjazdów do poszczególnych posesji oraz wysokość podmurówek ogrodzeń. Aby umożliwić połączenie dróg, konieczna była przebudowa skrzyżowania ul. Mieszka I z ul. Milanowiecką.  

Ulica Mieszka I położona jest jednocześnie na terenie gminy Brwinów i Milanówka. Wschodnia część ulicy należąca do Owczarni ma nazwę Mieszka I, a zachodnia położna w Milanówku nazwana jest ul. Owczarską. Z uwagi na jej usytuowanie opracowanie projektu przebudowy odcinka drogi położonego pomiędzy ul. Milanowiecką a ul. Konopnickiej podjęto we współpracy z miastem Milanówkiem. Prace przygotowawcze trwały około 2 lat. Koszty wspólnej inwestycji zostały poniesione proporcjonalnie do części udziałów w drodze.

Przebudowany odcinek był potrzebną i oczekiwaną inwestycją przez mieszkańców, a przede wszystkim kierowców, którzy na co dzień będą korzystali z tej drogi. Nowy fragment ulicy jest efektem dobrej współpracy pomiędzy władzami samorządowymi.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: