Ulica Fiołkowa w Owczarni bez podtopień

Do tej pory ul. Fiołkowa nie zawsze była przejezdna – podtopienia i zalania drogi uniemożliwiały dojazdy do posesji. Teraz to się zmieni.

Niewielka ulica wewnętrzna położona na granicy Owczarni i Żółwina była wielokrotnie zalewana w ciągu roku. Dojazdy do posesji szczególnie były utrudnione w czasie intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu. Droga jest położona na terenie podmokłym. W jej bezpośrednim sąsiedztwie (po stronie wschodniej) znajduje się staw.

Grząski teren ograniczał możliwość zastosowania typowych nawierzchni drogowych. Na takim obszarze droga asfaltowa czy z destruktu lub wybudowana z kostki brukowej szybko uległaby zniszczeniu. Biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia, konieczne było zastosowanie innej technologii – wytrzymałej i odpornej na wodę. Cztery lata temu w sąsiedniej ul. Lawendowej, gdzie występują podobne warunki gruntowe, Gmina realizowała roboty utrzymaniowe, wtedy do utwardzenia i zabezpieczenia gruntu zastosowano płyty prefabrykowane żelbetowe (odcinek od posesji nr 7 do ul. Irysowej w Podkowie Leśnej). Korzystając ze sprawdzonego rozwiązania, władze gminy podjęły decyzję o zastosowaniu tej samej metody w przypadku ul. Fiołkowej.

Płyty na ul. Fiołkowej zostały ułożone w układzie podłużnym w dwóch równoległych rzędach w odstępie 1,0 m na długości 194 mb. Przylegają one do podłoża na całej długości.  Grubość nawierzchni betonowej (15 cm) oraz odpowiednia klasa wytrzymałości sprawiają, że poruszające się po drodze pojazdy nie powodują uszkodzeń płyt. Zaletą oprócz dobrych parametrów wytrzymałościowych są duża wodo- i mrozoodporność.

Środek pomiędzy płytami został wypełniony kamiennym kruszywem. Takie wypełnienie umożliwia przesiąkanie nadmiaru wody w głąb gruntu. Same płyty nie wchłaniają nadmiernej ilości wilgoci, stąd potrzeba zastosowania elementów przepuszczalnych, aby nie dochodziło do zalania drogi – zastosowanie takiego drenażu jest skutecznym sposobem na odprowadzenie nadmiaru wody.

Po obu stronach drogi wykonano pobocza. Pobocza tak jak środek ulicy, są przepuszczalne, wykonane z kruszywa o takich samych parametrach. Ich szerokość jest zmienna i w zależności od warunków (szerokość ulicy) waha się od 0,3-0,6 m.

Nawierzchnie dróg wykonane z płyt betonowych stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w Polsce. Charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na czynniki atmosferyczne. Zaletą jest także szybkość budowy oraz technologia, która nie wymaga stosowania sprzętu specjalistycznego jak w przypadku budowy dróg asfaltowych.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: