Remont pałacu Wierusz-Kowalskich w Brwinowie ma już dość długą historię. Prace, które według planu, miały zakończyć się jeszcze w 2018 r., nie zostały do dzisiaj ukończone, a na placu budowy działa już trzecia ekipa.

Pierwszym wykonawcą było konsorcjum dwóch spółek akcyjnych, które zgodnie z umową, miało zakończyć remont pałacu w 2018 r. Niestety, z wykonawcą tym Urząd Gminy zmuszony był zerwać umowę, ponieważ wykonawca zażądał wyższych, niż zapisane w umowie, kwot wynagrodzenia. Ponadto przerwał też bez uzgodnienia z inwestorem prowadzenie remontu na trzy miesiące.

Drugim wykonawcą, który pojawił się na placu budowy po dłuższej przerwie, była spółka Vera Artis z Lublina. Wykonawca ten miał zakończyć prace do końca czerwca ub. r. Tempo prowadzonych prac było jednak dalekie od oczekiwań inwestora i zakończenie remontu w terminie było praktycznie niemożliwe. Jako, że wykonawca ten dopuścił się złamania warunków umowy i prawa zamówień publicznych, władze gminy podjęły bolesną, ale konieczną decyzję rozwiązania umowy również z tym wykonawcą.

Trzecim, aktualnym wykonawcą remontu, z którym gmina podpisała umowę 19. października 2020 r., jest firma Amat – Zbigniuew Hordyj z Warszawy, która sprawdziła się już podczas remontu pałacyku, siedziby PZLPiT Mazowsze w Otrębusach. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się zakończyć prace jeszcze w tym roku.

Do tej pory udało się firmie dokończyć prace związane ze wzmocnieniem stropów, wykonaniem izolacji posadzki w piwnicy oraz dostosować szerokość otworów drzwiowych, które będą teraz spełniały parametry narzucone przez aktualnie obowiązujące przepisy. Aktualnie wykonywane są instalacje elektryczne oraz infrastruktura teletechniczna, montowane są również instalacje wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania. Równolegle trwają także prace związane z odtworzeniem i konserwacją oryginalnego wystroju wnętrza pałacu – kolumn, sztukaterii i pilastrów. Zdemontowana oryginalna stolarka oddana została do fachowej renowacji.

Na zewnątrz trwają prace przy wykonywaniu elewacji, a także prace przy zagospodarowaniu terenu. W ramach tego zadania wykonana zostanie droga dojazdowa, nowe dojścia od strony wschodniej i południowej, stanowiska parkingowe oraz oświetlenie i monitoring terenu. Nad prawidłowym przebiegiem prac czuwa Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Inwestycja, na którą gmina Brwinów uzyskała 3 mln zł unijnej dotacji, przeznaczona zostanie na siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie. Trzymajmy kciuki, aby tym razem już się wreszcie udało.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: