Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach wykorzystała pomoc finansową otrzymaną z budżetu województwa mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 20 tys. zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia z przeznaczeniem dla OSP w Biskupicach. Otrzymane środki zostały wykorzystane na zakup sprzętu strażackiego służącego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Zakupiono m.in. rozpieracz kolumnowy służący do torowania drogi dostępu do poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i przemysłowych. Takie urządzenie jest niezbędne w czasie uwalniania pokrzywdzonych w wypadkach drogowych czy po zawaleniu się budynku. Za jego pomocą m.in.  można sprawnie rozginać metale lub zabezpieczyć przejście przed ewentualnym zawaleniem się konstrukcji.
Pozostała część dotacji została przeznaczona na zakup dwóch aparatów powietrznych służących do ochrony układu oddechowego podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Aparaty będą wykorzystywane przez strażaków pracujących w ekstremalnych warunkach – w strefie ognia i zadymienia. Podczas pożaru tlen jest pobierany z otoczenia (podtrzymuje proces spalania). Obniżanie jego zawartości jest zagrożeniem dla ludzkiego życia. Aparaty zapewnią użytkownikom dostarczanie niezbędnego tlenu do organizmu podczas prowadzonych akcji.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ponad 40 tys. zł.  

Zakup sprzętu specjalistycznego współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2022.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: