Podczas ostatniej sesji grodziscy radni podjęli uchwałę w sprawie wycinki drzew wzdłuż linii WKD. Podobne stanowiska zajęły już wcześniej Rady Podkowy Leśnej, Pruszkowa i Powiatu Pruszkowskiego. Wycinka ta jest konsekwencją majowej decyzji Urzędu Transportu Kolejowego, nakazującej usunięcie wszystkich drzew i krzewów 15 metrów od toru na linii WKD.

Decyzja UTK jest konsekwencją przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008. Niestety, jej realizacja zniszczy unikalny charakter tej linii i miast wzdłuż niej położonych. Sam niejednokrotnie jechałem pociągiem WKD w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Raz, jak na zdjęciu widać jechałem pociągiem, przed którym na linię przewróciło się drzewo.  Miało to jednak miejsce wówczas, gdy normalne pociągi ze względu na zerwaną trakcję już dawno nie jeździły. Niemniej, realizacja tego rozporządzenia wymagałaby wycięcia około 2000 drzew, a i tak nie gwarantowałoby to, że linii nieuszkodziły by chore lub suche drzewa rosnące w większej odległości. Podobne zdarzenie miało miejsce na początku września tego roku.

Temat problematycznej decyzji UTK poruszyła na sesji w dniu 28 października 2015r. radna Ewa Górska. Burmistrz Grzegorz Benedykciński, który jednocześnie jest członkiem Rady Nadzorczej WKD, przestrzegał wówczas przed podejmowaniem akcji protestacyjnych, które uniemożliwiłyby budowę drugiego toru kolejki do Grodziska Mazowieckiego.

Na ostatniej sesji w tej sprawie swoje zdanie wyraziła cała Rada. Radni zauważają, że zapisy wspomnianego rozporządzenia mają charakter wytycznych, a nie nakazowy i nie stanowią podstawy do wycinki drzew lub krzewów, które w rzeczywistości nie są zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Rada Miejska apeluje do instytucji władnych do podejmowania decyzji w przedmiotowej sprawie, o znalezienie kompromisowego wyjścia pomiędzy troską o zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, a stopniem ingerencji w środowisko przyrodnicze.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: