Jest pożyczka na zakup nowego taboru dla WKD!

Europejski Bank Inwestycyjny, po wielomiesięcznych negocjacjach, udzielił Warszawskiej Kolei Dojazdowej kredytu w wysokości 155 mln zł (39 mln euro) na sfinansowanie zakupu 14 pociągów oraz modernizację linii WKD.

Łączna wartość projektu wymiany taboru Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz dostosowania infrastruktury to 284,2 mln zł. Jest on w dużej części współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Pozostała część projektu jest finansowania z pożyczki z EBI.

Przypomnijmy, że projekt obejmuje zakup 14 nowoczesnych pojazdów EZT, z których 4 już jeżdżą po torach WKD, a także modernizację infrastruktury, a przede wszystkim modernizację systemu zasilania poprzez zmianę napięcia zasilania sieci do 3000V. Projekt ma także poprawić bezpieczeństwo na stacjach.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: