W minionym roku mieszkańcy Grodziska cieszyli się wyremontowaniem Willi Niespodzianka. Niestety nie wszystkie remonty zabytkowych budynków w naszej okolicy zakończyły się sukcesem. Przekładem takich inwestycji, gdzie samorządy pożegnały się przedwcześnie z wykonawcami, jest remont pałacu rodziny Wierusz-Kowalskich w Brwinowie i dworku Chełmońskiego w Adamowiźnie. Co słychać z realizacją tych inwestycji?

W 2015 roku Gmina Brwinów nabyła od SGGW pałac Wierusz-Kowalskich wraz z przyległym terenem, a w lipcu 2017 r. podpisała umowę z wyłonionym w przetargu konsorcjum firm Instal Warszawa S.A. oraz Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Można było wówczas z optymizmem mówić o planowanej rewitalizacji pałacu w brwinowskim parku. Obie firmy szczyciły się ponad 60-letnimi tradycjami oraz doświadczeniem w pracy przy renowacji zabytków. W ciągu pierwszych miesięcy realizacji umowy wykonano pierwszy etap działań w systemie „projektuj i buduj”, zaś na początku tego roku wykonano część prac przygotowawczych, jednak postępowanie konsorcjum w pewnym momencie zaczęło budzić poważne obawy co do pomyślnej realizacji umowy.

Ze strony wykonawcy pojawiły się najpierw opóźnienia, a następnie oczekiwania finansowe znacznie wykraczające poza ustaloną kwotę. – Nie mogliśmy przyjąć propozycji wykonania za dodatkowe wynagrodzenie prac, które były uwzględnione w przetargu i były już objęte umową, projektem budowlanym i ważnym pozwoleniem na budowę – podkreśla burmistrz Arkadiusz Kosiński. – Taki wzrost oczekiwań finansowych, o jaki wystąpiło konsorcjum, był bezpodstawny.

Gmina Brwinów najpierw zwracała uwagę wykonawcy na opóźnienia i prowadziła rozmowy z nadzieją na porozumienie co do spornych kwestii. Niestety nie przyniosły one pozytywnego rozwiązania problemów.  Dlatego też burmistrz podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy. Przeprowadzono inwentaryzację wykonanych prac i dwukrotnie ogłaszano przetarg na dokończenie prac. Niestety krótki okres pozostały na realizację projektu skutkował wysokimi cenami.

Na jesieni zeszłego roku gmina Brwinów uzyskała zgodę na wydłużenie terminu rozliczenia dotacji, co oznacza, że prace budowlane powinny zakończyć się najpóźniej w II kwartale 2020 r. Rozpisano też przetarg uwzględniający nowy termin. Termin składania ofert minął w zeszły piątek. Jak się jednak okazało, przetarg spotkał się z dużym zainteresowaniem i wieloma dodatkowymi pytaniami. Dlatego termin składania ofert przedłużono o tydzień.

Mniej zaawansowane są procedury związane z wyborem nowego wykonawcy rewitalizacji parku i dworku Adama Chełmońskiego. Dworek młodszego brata znanego polskiego malarza – Józefa Chełmońskiego, wraz z otaczającym go niemal 2,5 ha parkiem, położony we wsi Adamowizna, został nabyty przez gminę w 2005 roku. Już wówczas wiadome było, że wymaga on pilnego remontu. Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego. Ta wykonana została w 2007 roku. Niestety przez ostanie lata jego stan uległ znacznemu pogorszeniu, ale jest to temat na zupełnie inny artykuł.

W 2017 roku gmina Grodzisk Mazowiecki otrzymała dotację z Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w wysokości  4.177.249,21 mln zł na adaptację zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne. Projekt obejmował wspomnianą wcześniej Willę Niespodzianka, której rewaloryzacja zakończyła się w lipcu minionego roku, oraz dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem.

W tym samym roku rozstrzygnięty został przetarg na rewaloryzację i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem. Pracami zajęła się spółka Pracownie Konserwacji Zabytków nad Łódką. Z przewidzianych w umowie prac wykonano: gospodarkę drzewostanem parkowym, przyłącza wodno-kanalizacyjne, przyłącze energetyczne do obiektu, okablowanie pod oświetlenie terenu, cześć ścieżek parkowych oraz głazowisko.

Niestety w pewnym momencie realizacja projektu skomplikowała sią. Jak się okazało wszystkie elementy drewniane budynku dworku były uszkodzone przez szkodniki, a budynek groził zawaleniem. W związku z tym, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dworek został częściowo rozebrany. Część materiałów musiała zostać wymieniona na nowe, a wartościowe elementy, jak np. fragmenty ścian, piece kaflowe, czy dachówka, przejść zabiegi impregnacyjne i zostaną ponownie wykorzystane.

Pogorszyła się też współpraca z wykonawcą i w czerwcu minionego roku władze gminy podjęły decyzję o rozwiązaniu z nim umowy, z powodu opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz roszczenia za prace dodatkowe, zdaniem inwestora nienależne wykonawcy.

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że w chwili obecnej zakończona została inwentaryzacja budowlana  obiektu i ocena stanu technicznego wykonanych robót. Przygotowywana jest również dokumentacja projektowa, uwzgledniająca dotychczas wykonane roboty. Dokumentacja ta jest na bieżąco uzgadniana z  Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W uzgodnieniach z Jednostką Wdrażającą jest też przesunięcie terminu zakończenia prac. Prawdopodobnie wszystkie uzgodnienia wraz z wyborem nowego wykonawcy zakończone zostaną w I kwartale tego roku.

Zbliża się wiosna, a z nią lepsza pogoda sprzyjająca pracom budowlanym. Liczymy, że do tego czasu zakończone zostaną wszystkie procedury, a wykonawcy z pełnym zaangażowaniem przystąpią do prac

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: