System informacji pasażerskiej WKD

Jednym z elementów projektu Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest budowa nowoczesnego systemu informacji pasażersiej.

Dane z Systemu Informacji Pasażerskiej wyświetlane będą na 56  elektronicznych wyświetlaczach peronowych. Dzięki temu systemowi pasażerowie oczekujący na stacjach i przystankach uzyskają aktualną informację o czasach odjazdów pociągów zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy oraz z uwzględnieniem bieżącej sytuacji ruchowej.

Podstawowe kryteria funkcjonalne dla Systemu Informacji Pasażerskiej:

  • prezentacja i wygłaszanie informacji dla pasażerów na peronowych wyświetlaczach w języku polskim i angielskim z możliwością rozbudowy o kolejne języki;
  • detekcja pociągów na podstawie danych o aktualnej sytuacji ruchowej z Centrum Dyspozytorskiego oraz systemu lokalizacji GPS;
  • możliwość współpracy z zewnętrznymi aplikacjami służącymi do przekazywania aktualnej informacji pasażerskiej – WWW, SMS.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: