Trwają konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Grodziska Mazowieckiego

Jeszcze 10 dni zostało do końca konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Grodziska Mazowieckiego lata 2021-2030. Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dwóch formach:

  • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej,
  • ankiety internetowej.

Głównym zadaniem programu będzie zapewnienie możliwości prowadzenia działań rewitalizacyjnych na terenie Grodziska Mazowieckiego po 2023 roku, zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji. Warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków europejskich, szczególnie w ramach projektowanego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, EFS+ CP4 Włączenie społeczne oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, EFRR CP 5 Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych, w ramach inicjatyw lokalnych jest posiadanie programu rewitalizacji opracowanego na podstawie ustawy o rewitalizacji.

Program został oparty o Diagnozę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, stanowiącą podstawę do wyznaczenia obszaru rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego, zgodnie z uchwałą nr 559/2021 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 lipca 2021 r. W ramach przeprowadzonej analizy obszar rewitalizacji został wyznaczony na siedmiu podobszarach Grodziska Mazowieckiego: Kłudno Stare, Grodzisk Mazowiecki – Łąki, Grodzisk Mazowiecki – Centrum, Grodzisk Mazowiecki – Osiedle Kopernik, Grodzisk Mazowiecki – teren przy ul. Sportowej, Grodzisk Mazowiecki – teren przy ul. Szczęsnej oraz Urszulin. Obszar rewitalizacji został wskazany w stosunku do ogólnej liczby ludności Grodziska Mazowieckiego, wynoszącej na koniec roku 2020: 46 609 osób oraz całkowitej powierzchni gminy wynoszącej 107,35 km². Tak wyznaczony obszar rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego obejmuje 5,37 km2 (5% ogólnej powierzchni gminy), który zamieszkuje 12 840 osób (27% ogólnej liczby mieszkańców gminy).

Projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny dostępne są w Wydziale Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych ul. Kościuszki 12A 05-825 Grodzisk Mazowiecki w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Grodziska Mazowieckiego oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Wszelkie dodatkowe informacje związane z procesem rewitalizacji można uzyskać pod numerem (22) 755 55 34 wew. 135, 103 lub drogą elektroniczną: marzena.zalewska@grodzisk.pl

Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały i udziału w konsultacjach.

Formularz konsultacyjny

Zapraszamy do udziału w ankiecie internetowej dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego.

https://www.survio.com/survey/d/J5N0M6S2I6K8M5F9I

Badanie jest w pełni anonimowe. Wszystkie zebrane informacje będą wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień, a wypełnione kwestionariusze nie będą publicznie udostępniane.

Projektu uchwały: https://bip.grodzisk.pl/a,36246,zarzadzenie-nr-752021-burmistrza-grodziska-mazowieckiego-z-dnia-24-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-przepro.html

Konsultacje trwają od 01.10.2021 r. do 30.10.2021 r.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: