Włodarze Grodziska Maz. przygotowują się już do uczczenia 500-lecia miasta. Jednym z punktów na liście zadań jest oddanie do użytku odnowionego Placu Wolności, który w ciągu roku ma zmienić swoje oblicze. Zgodnie z zapowiedziami nie będzie tu betonowej płyty. Będzie za to nowe, zielone miejsce rekreacji.

„Rewitalizacja Placu Wolności to inwestycja oparta na innowacyjnych rozwiązaniach proekologicznych, głównie na wykorzystaniu wód opadowych do podlewania roślin, odsklepieniu nawierzchni betonowych i stworzeniu nowego terenu przyjaznego dla środowiska, podtrzymująca ducha historii poprzez wprowadzenie elementów edukacyjnych oraz podkreśleniu rangi miejsc pamięci narodowej” – czytamy na stronie Urzędu Miasta. I rzeczywiście założenia projektowe wywołują niemałe wrażenie. Zamiarem jest bowiem stworzenie przestrzeni atrakcyjnej, a zarazem funkcjonalnej. Główny nacisk kładziony jest na zieleń, którą plac ma być wypełniony po brzegi. Będą tu również trawniki rekreacyjne, powierzchnia biologicznie czynna zastępująca twardą nawierzchnię oraz zbiorniki retencyjne, gromadzące deszczówkę, którą później wykorzysta się do podlewania miejskiej roślinności. Na ekologiczne wymienione zostaną także latarnie, które wykorzystywać będą światło słoneczne. Oprócz części reprezentacyjnej, gdzie wyeksponowane zostaną obecnie znajdujące się na placu pomniki, powstanie tu strefa rekreacji. Nie zabraknie zatem elementów małej architektury w postaci ławek, stojaków na rowery czy motywów edukacyjnych i multimedialnych oraz ścieżki rowerowej. Największą atrakcją ma być tu podświetlana fontanna typu dry plaza. Cały plac ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprzez likwidację schodków i murków. Swoje miejsce znajdą tu również ogródki kawiarniane i foodtrucki.

Wizualizacja nowej odsłony Placu Wolności budzi w mieszkańcach wielkie oczekiwania i to czy zostaną one zaspokojone dowiemy się w sierpniu przyszłego roku, kiedy to planowane jest zakończenie inwestycji (obecnie trwa postępowanie przetargowe). Przypomnijmy, że koszty zadania (ok. 3,8 mln zł) w 85% będą pokryte z dofinansowania, jakie otrzymała gmina w ramach środków norweskich. W innym postępowaniu przetargowym wyłoniona zostanie także firma, która na Placu Wolności wykona remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Plac Wolności w nowej odsonie


To może Cię zainteresować: