W najbliższym czasie centrum Grodziska Mazowieckiego zmieni się nie do poznania. Niemal całkowicie odświeżony zostanie deptak, Plac Wolności i Plac Króla Zygmunta Starego. Jak będzie wyglądał Grodzisk w 500. rocznicę nadania praw miejskich?

Punktem wyjścia do tego artykułu były informacje otrzymane od czytelników, dotyczące planów wyburzenia wielu kolejnych budynków komunalnych w centrum Grodziska. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Grodziska Mazowieckiego przyjęty został „Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2021-2025”. Dokument ten zawiera szczegółowy plan inwestycji gminy. Możemy dowiedzieć się z niego o obecnych budynkach, które stanowią własność gminy, czy nowych, które w Natolinie przy ulicach Ułańskiej i Limanowskiego zostaną wybudowane do 2025 r. Mogliśmy przeczytać też o planie rozbiórki 17 budynków, w tym trzech na jednej pierzei Placu Króla Zygmunta Starego.

Okazuje się jednak, że obawy mieszkańców były nieco przesadzone. Przeznaczone do rozbiórki budynki są w bardzo złym stanie i w większości nie przedstawiają szczególnej wartości historycznej. Wyjątkiem są budynki przy Placu Króla Zygmunta. Tu jednak, jak zapewni nas Zastępca Burmistrza Tomasz Krupski, budynki te przejdą bardzo głęboką modernizację, która zachowa ich obecny charakter. – Przygotowujemy projekt zakładający odświeżenie elewacji frontowych, wymianę zagrażających bezpieczeństwu elementów konstrukcyjnych oraz poprawę funkcjonalności pomieszczeń.

Warto przy tej okazji wspomnieć o ogromie prac, które w najbliższym czasie na deptaku i okolicznych placach będą realizowane. Rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Szkoły Muzycznej wraz z zagospodarowaniem terenu Placu Króla Zygmunta Starego w Grodzisku Mazowieckim. W oparciu o wybraną koncepcję w ciągu najbliższych tygodni podpisana zostanie umowa na wykonanie projektu szkoły muzycznej, a niedługo ruszą przygotowania do przebudowy samego Placu Króla Zygmunta Starego. Zaawansowane są też prace przy projekcie rewitalizacji Placu Wolności. Pojawi się tu więcej zieleni oraz elementy architektury z wykorzystaniem wody.

Trwają przygotowania do przebudowy samego deptaka. Analizowane są obecnie najważniejsze elementy inwestycji. Jak tłumaczył nam Zastępca Burmistrza Tomasz Krupski, władze gminy chcą odnowić deptak, zwracając uwagę na jego funkcjonalność i częściowo zabytkowy charakter. Zmiany będą widoczne gołym okiem: planowana jest m.in. zmiana kolorystyki nawierzchni, zaznaczony zostanie ślad starego przebiegu linii WKD. Inne będzie oświetlenie i mała architektura. Sama przebudowa wykonana będzie z poszanowaniem dla obecnej już na deptaku zieleni.

Wszystkich zainteresowanych wyrażeniem swoich opinii dotyczących obecnego deptaka, jak i potrzeb jego rewitalizacji zachęcamy dodatkowo do wypełnienia ankiety. Wyniki badań posłużą do napisania pracy dyplomowej.

Zmianie ulegnie otoczenie deptaka. Ostatnio przyjęty został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla okolic ul. Harcerskiej. Ułatwi on uporządkowanie tego chyba najbardziej zaniedbanego w centrum Grodziska terenu. Rozebrane zostaną najbardziej zniszczone budynki, a władze gminy planują pozyskanie nieruchomości, by utworzyć połączenie z ul. Bojanka i dostęp do parkingu przy Centrum Kultury. Niestety, problemem są tu kwestie własnościowe, nad rozwiązaniem których od lat pracują urzędnicy z grodziskiego magistratu.

Niewątpliwie okrągła rocznica nadania praw miejskich jest dobrym momentem, by zrewitalizować centrum miasta, które w ostatnim czasie na tle innych nowych inwestycji zdecydowanie straciło na blasku. Nie można jednak przy tym zapomnieć o cennych zabytkach, ale temat ten poruszymy w jednym z kolejnych numerów.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: