W miniony weekend w okolicach Grodziska Maz. miały miejsce ćwiczenia 65 batalionu lekkiej piechoty, podlegającego pod 6 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej. Żołnierze rozpoznawali okoliczny teren, który stanowi ich obszar działania. Pomogli też Żołnierzowi Wyklętemu, ostatniemu z żyjących na naszym terenie, który znajduje się pod specjalną opieką batalionu.

- Celem ćwiczeń rotacyjnych naszego batalionu w miesiącu czerwcu jest lepsze poznanie SRO, czyli Stałego Rejonu Odpowiedzialności – mówiła nam ppor. Wioletta Nadolska, dowódca kompanii w 65 batalionie lekkiej piechoty w Pomiechówku. - Wybraliśmy Książenice, ponieważ jest to jeden z rejonów, w którym będziemy działać i pomagać mieszkańcom w razie ewentualnych akcji kryzysowych. Aby rozpoznać teren, nasi żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową, wykonują 16-kilometrowy marsz. Rozpoczynają go w okolicach bazy wojskowej w Książenicach, następnie zaliczają kolejne punkty kontrolne, które znajdują się w okolicach stawów rybnych „Szczęsne”, cmentarza komunalnego, a także stadniny koni w miejscowości Opypy. Marsz kończy się w OSP w Książenicach. – dodała ppor. Wioletta Nadolska.

Wojska Obrony Terytorialnej utworzono 1 stycznia 2017. Jest to jedyny rodzaj sił zbrojnych, w których pełniona jest nowa forma czynnej służby wojskowej – terytorialna służba wojskowa. Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się:

  • prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu),
  • ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
  • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji,
  • współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego,
  • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni,
  • szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

 - Obecnie 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej jest w trakcie formowania. Jesteśmy otwarci i zapraszamy chętnych. Chcemy pokazać się i zachęcić nowych ludzi, którzy chcą się sprawdzić i mają na względzie dobro ojczyzny, a nie chcą burzyć dotychczasowego trybu życia. – mówił mł. chor. Arkadiusz Mazurkiewicz-Kulka żołnierz 65 blp w Pomiechówku.

Książenickie ćwiczenia to nie tylko marsz. Po marszu odbyło się spotkanie z por. Stefanem Łuczyńskim ps. „Kropiciel”, ostatnim żyjącym w Grodzisku żołnierzem Armii Krajowej, a po zakończeniu wojny członkiem podziemia antykomunistycznego, walczącego w grupie Krzysztofa. Opowiedział on słuchającym z zafascynowaniem żołnierzom, o początkach okupacji niemieckiej na tym terenie. Niestety jeden wieczór nie wystarczył na jego historię walki, dlatego też por. Stefan Łuczyński obiecał dokończyć swoją opowieść w trakcie kolejnego spotkania.

Por. Stefan Łuczyński wywarł na słuchaczach wielkie wrażenie i zmobilizował ich do  podnoszenia swoich umiejętności. Po kolacji żołnierze udali się do lasu na odpoczynek. Następnego dnia czekało ich szkolenie strzeleckie.

Warto tu zaznaczyć, że ostatnie ćwiczenia to nie tylko podnoszenie zdolności bojowych, ale też ciężka praca społeczna. Wojska Obrony Terytorialnej przejęły tradycję Armii Krajowej i wspomagają powstańców, którzy są pod ich opieką. Tak też było i tym razem. Żołnierze batalionu pomogli Panu Stefanowi Łuczyńskiemu.

- Pan Stefan znajduje się pod naszą opieką. Staramy się być zawsze gotowi, zawsze blisko. – mówiła ppor. Wioletta Nadolska: - Jeżeli tylko otrzymujemy sygnał, że żołnierz niezłomny z rejonu potrzebuje pomocy, staramy się stanąć na wysokości zadania i takiej pomocy udzielić. Otrzymaliśmy informację, że Panu Stefanowi przecieka dach i szybko oddelegowaliśmy żołnierza, aby ten dach naprawić. Staramy się reagować na potrzeby lokalnej społeczności.

W ocenie dowódców zadania postawione w ćwiczeniach żołnierze wykonali na piątkę. Zapewne to nie jedyne ćwiczenia w tym rejonie w najbliższym czasie. Wszystkich zainteresowanych służbą w WOT zachęcamy do odwiedzenia swojej Wojskowej Komendy Uzupełnień.

 

 

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Wojska Obrony Terytorialnej zagościły w Grodzisku Maz.


To może Cię zainteresować: