To oni najczęściej są pierwsi na miejscach wypadków drogowych. Ratują ludzi i dobytek z pożarów lub powodzi. Wszystko to robią z pasji, bo bycie strażakiem ochotnikiem to nie etatowa praca, choć jest się na dyżurze cały czas. Aby im tę pracę ułatwić, samorząd województwa po raz kolejny przeznaczył wsparcie finansowe dla ponad 100 jednostek OSP z Mazowsza, z czego 17 pochodzi z subregionu warszawsko-zachodniego. Dzięki dotacjom będą mogli kupić samochody oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy, co pozwoli im prowadzić swoją działalność profesjonalnej. Z budżetu województwa zaplanowano na ten rok kwotę 3 mln zł, a na 2017 r. – 2 mln zł.  

W ramach Programu OSP 2016-2017 do urzędu marszałkowskiego wpłynęło aż 211 wniosków na kwotę ponad 12 mln zł. Radni województwa przyjęli dziś listę jednostek, które otrzymają wsparcie – ostatecznie trafi ono do 139 jednostek OSP – 119 w tym roku oraz 20 w 2017 r. Na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2016-2039 zarezerwowano 5 mln zł, z czego 3 mln zł zostaną rozdysponowane już w tym roku.

W subregionie warszawsko-zachodnim dofinansowanie otrzyma 17 jednostek OSP (wszystkie w tym roku). Trafi do nich ponad 503 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup m.in. sześciu samochodów ratowniczo-gaśniczych, pomp pożarniczych oraz zastawów ratownictwa technicznego i medycznego.

To bardzo ważne, że po wielu latach znów możemy wspierać działające na Mazowszu Ochotnicze Straże Pożarne. To jest ciągle obszar niedofinansowany. Strażacy ochotnicy w wielu gminach dysponują starym i wysłużonym sprzętem. A bardzo często, to właśnie te jednostki jako pierwsze docierają z pomocą na miejsce wypadku drogowego, pożaru czy klęski żywiołowej  – podkreśla marszałek Adam Struzik.

O tym, jak bardzo ważna jest pomoc strażaków ochotników, najlepiej mówią statystyki. Na Mazowszu działa ok. 1950 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego blisko 500 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 r. mazowieckie OSP ponad 45 tys. razy wyjeżdżały do różnego rodzaju zdarzeń zarówno na terenie zasięgu swojej jednostki jak i poza nim. W akcjach ratowniczych uczestniczyło ponad 153 tys. ratowników – pożary i miejscowe zagrożenia.

Jednostki OSP z dofinansowaniem:

 

OSP

gmina

powiat

przedmiot dofinansowania

wartość
dofinansowania

1

Boża Wola

Baranów

grodziski

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

100 000,00

2

Skolimów

Konstancin-Jeziorna

piaseczyński

Pompa pożarnicza

1 300,00

3

Bielawa

Konstancin-Jeziorna

piaseczyński

Zestaw ratownictwa technicznego

15 700,00

4

Jazgarzew

Piaseczno

piaseczyński

Zestaw ratownictwa technicznego,
Zestaw ratownictwa medycznego

11 900,00

5

Prace Małe

Tarczyn

piaseczyński

Pompa pożarnicza

1 200,00

6

Żółwin

Brwinów

pruszkowski

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

100 000,00

7

Nowa Wieś

Michałowice

pruszkowski

Zestaw ratownictwa technicznego

7 500,00

8

Nadarzyn

Nadarzyn

pruszkowski

System powiadamiania - 2 szt.

1 800,00

9

Falenty

Raszyn

pruszkowski

Pompa pożarnicza

8 100,00

10

Iłów

Iłów

sochaczewski

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

100 000,00

11

Rybno

Rybno

sochaczewski

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

100 000,00

12

Feliksów

Sochaczew

sochaczewski

Pompa pożarnicza

8 800,00

13

Skrzelew

Teresin

sochaczewski

System powiadamiania

1 600,00

14

Paprotnia

Teresin

sochaczewski

Zestaw ratownictwa medycznego

1 600,00

15

Stare Gnatowice

Kampinos

warszawski zachodni

Pompa pożarnicza,
Zestaw ratownictwa technicznego,
Zestaw ratownictwa medycznego,
Łódź płaskodenna

21 700,00

16

Szczytno

Kampinos

warszawski zachodni

System powiadamiania

2 000,00

17

Korytów

Radziejowice

żyrardowski

Zestaw ratownictwa technicznego

19 900,00

fot. OSP Boża-Wola, źródło Gmina Baranów

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: