Centralny Port Komunikacyjny dofinansował zakup kolejnego wozu, tym razem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożej Woli. W piątek, 4 listopada 2022 r., nastąpiło oficjalne przekazanie pojazdu druhom. W ramach programu wsparcia OSP, działających na terenie objętym bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji CPK, spółka dofinansowała już 3 tego typu pojazdy.

W ramach Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia oraz działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, Centralny Port Komunikacyjny podejmuje działania zmierzające do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, związanego, m.in.,  z przygotowaniem oraz rozpoczęciem budowy nowego lotniska dla Polski oraz węzła kolejowego. Spółka CPK, na wniosek OSP w Bożej Woli, przekazała środki na zakup nowoczesnego pojazdu strażackiego, wyposażonego w nowoczesną drabinę. Wkład finansowy ze strony CPK wyniósł prawie 700 tysięcy złotych, co stanowi 95% wartości całej kwoty. Będzie on służył mieszkańcom, ale również wspierał akcje ratownicze na autostradzie A2 i w bezpośrednim otoczeniu inwestycji.

To dla nas duże wydarzenie! Nowy wóz wpłynie na podniesienie skuteczności naszych działań oraz zwiększy bezpieczeństwo druhen i druhów, którzy codziennie ryzykują swoje zdrowie i życie, niosąc pomoc – mówi Michał Lesiński, Prezes OSP w Bożej Woli. – Nowoczesne wyposażenie to również zachęta dla młodych do przyłączenia się do naszej służby. Dlatego bardzo się cieszymy, że CPK pozytywnie rozpatrzył naszą prośbę o dofinansowane zakupu wozu strażackiego – podkreśla.

Oficjalne przekazanie sprzętu nastąpiło w piątek, 4 listopada 2022 r. W uroczystości wzięli udział: Katarzyna Dobrońska, Dyrektor Relacji z Otoczeniem Inwestycji CPK, Michał Lesiński, Prezes OSP Boża Wola oraz st. bryg. Krzysztof Tryniszewski, Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Mazowieckim.

– Podziwiamy odwagę i zaangażowanie przedstawicieli jednostek OSP. Dzięki nim każdy może spać spokojnie. Dlatego z nieukrywaną przyjemnością wspieramy ich działalność, wyposażając zgłaszające się do nas jednostki w niezbędny sprzęt – mówi Katarzyna Dobrońska, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji. – Rozpoczęcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i związany z tym wieloletni wzmożony ruch to dodatkowy powód, aby strażacy mieli pełne wsparcie. Boża Wola, to po OSP Baranów, kolejna jednostka, która zyskała nowoczesny sprzęt i tym samym podniosła poziom bezpieczeństwa społeczności lokalnych – podkreśla.  

Współfinansowanie przez inwestora zakupów i projektów ważnych dla gmin i mieszkańców z terenu inwestycji to powszechna praktyka w ramach działań  społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z nią inwestorzy, firmy i przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe i budowę relacji z lokalnymi interesariuszami.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: