Inauguracja nowego projektu WKD

Rozpoczęła się realizacja projektu Warszawskiej Kolei Dojazdowej współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na zakup nowych pociągów oraz stworzenie nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na wszystkich przystankach linii WKD w ramach szwajcarskich środków pomocowych przeznaczono ponad 57,8 mln zł. Projekt o całkowitej wartości 124,7 mln zł zostanie zrealizowany do połowy 2016 r.

W ramach projektu Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej zostanie zakupionych 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń regionalnych na linii WKD. Oprócz tego na wszystkich stacjach i przystankach pojawią się elektroniczne tablice informacyjne. Nad bezpieczeństwem podróżnych na całej linii czuwać będą kamery systemu monitoringu.

Rozwiązanie problemów transportowych na Mazowszu od początku było jednym z naszych priorytetów. Jesteśmy jedynym województwem w kraju, które w pełni przejęło odpowiedzialność za transport kolejowy w regionie. - mówił marszałek Adam Struzik - Powołaliśmy w tym celu dwie spółki – Koleje Mazowieckie oraz Warszawską Kolej Dojazdową, która jest własnością konsorcjum samorządu województwa oraz gmin znajdujących się wzdłuż linii. Tabor, jakim dysponowaliśmy, nie był w najlepszym stanie. Musieliśmy szukać różnych mechanizmów finansowych, aby go zmodernizować. Z wielką pomocą przyszły nam środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. To wielka szansa dla WKD na w pełni nowoczesną kolej.

– Jest to jeden z dwóch tego typu projektów realizowanych na Mazowszu, jednak zdecydowanie o największej wartości.W swoim programie szczególną wagę przywiązujemy właśnie do projektów z zakresu infrastruktury i środowiska – zaznaczył Dominique Favre, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – Ambasada Szwajcarii.

Projekt WKD jest wyjątkowy pod wieloma względami. Zarówno w aspekcie ochrony środowiska, zrównoważonego transportu, ale także ścisłej integracji linii WKD z innymi systemami transportowymi w aglomeracji warszawskiej – dodał Paweł Orłowski, Wiceminister Rozwoju Regionalnego.

Nowe pociągi pozwolą zwiększyć częśtotliwość kursowania pociągów WKD. Ten projekt zdecydowanie poprawi komfort podróżowania oraz bezpieczeństwo na naszej linii. Dzięki systemowi informacji nasi pasażerowie będą na bieżąco informowani o godzinach odjazdów i przyjazdów. Mamy nadzieję, że uda nam się także poprawić naszą ofertę przewozową – mówił Grzegorz Dymecki, Prezes Zarządu WKD.

Inwestycja zostanie zrealizowana do 2016 r. w dwóch etapach. Do końca 2013 r. powstanie system informacji pasażerskiej i monitoringu, dzięki któremu osoby oczekujące na przyjazd pociągu będą za pośrednictwem tablic elektronicznych na bieżąco powiadamiane o czasie odjazdów i przyjazdów pociągów. Realizacja drugiego etapu projektu – dostawa nowego taboru kolejowego, przewidziana jest na II połowę 2015 r. Aktualnie dla obydwu działań prowadzone są czynności przygotowawcze zmierzające do ogłoszenia postępowań przetargowych.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 124,7 mln zł, z tego ponad 57,8 mln zł pochodzić będzie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: