Kiedy dojedziemy szybciej i bezpieczniej do i z Warszawy?

Mam dla Państwa „dobrą” wiadomość. Wprawdzie nie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego informacji dlaczego nie zrealizowano inwestycji, których zakończenie planowano do 2008 roku (odpowiedź na nasze pytanie nr 6), ale już wiemy, że na te inwestycje w 2008 roku podpisano umowę na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej.

Do 28 marca czekałam na obiecaną odpowiedz. Rozumiejąc, że nie otrzymam jej nigdy, zwróciłam się z prośbą do Rzecznika MZDW, by przynajmniej podano nam aktualny harmonogram realizacji inwestycji na trasie granice Warszawy – Grodzisk Mazowiecki. Tym razem odpowiedz otrzymałam natychmiast. Dziękuję.

Otrzymaną informację przekazuję Państwu bez jakichkolwiek zmian i bez komentarza. Zmuszona jestem zaznaczyć, że nie uzyskałam autoryzacji, uznając prośbę o autoryzację za bezzasadną.

Ewa Kubacka
 

Szanowna Pani

Proces przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozbudowy, budowy czy modernizacji drogi nie trwa miesiąc czy rok. Przygotowanie dokumentacji najczęściej trwa około 3 lat. Na tak długi okres wpływa bardzo dużo czynników: m.in.: uzgodnienia z lokalnymi samorządami, liczne protesty lokalnej społeczności, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również proces wykupu gruntów. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie opracowuje obecnie dokumentację projektową dla następujących odcinków drogi wojewódzkiej nr 719:

A: odcinek od granicy m. Warszawy do ul. Partyzantów w Pruszkowie

Rozbudowa istniejącej drogi do przekroju 2x3 od granicy W-wy do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Pruszkowie na odcinku o dł. Ok. 5,5 km. Umowa z biurem projektowym WBP Zabrze na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowej i decyzji na realizację inwestycji została zawarta 7 listopada 2008 r. Firma ma czas na opracowanie pełnej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji n realizację inwestycji do 8 sierpnia 2010 r. Dokumentacja koncepcyjna jest na etapie uzgadniania. Zakłada ona wybudowanie dwupoziomowych węzłów na skrzyżowaniu z ul. Regulską w Michałowicach i Al. Tysiąclecia w Piastowie. Po uzgodnieniu ostatecznego kształtu koncepcji zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Liczne postulaty społeczeństwa oraz lokalnych samorządów, trudności w rozmowach nad kształtem planowanej inwestycji, m.in. spór o budowę ekranów akustycznych, kładek dla pieszych, opór lokalnych przedsiębiorców przed budową dróg serwisowych oraz protesty przeciwko lokalizacji ekranów akustycznych – wszystko to powoduje wydłużenie procesu przygotowania dokumentacji. Przewidywany termin uzyskania decyzji na realizacje inwestycji to I-II kwartał 2011 r.

B: odcinek od ul Partyzantów do ul. Bohaterów Warszawy – przejście przez Pruszków

Rozbudowa istniejącej drogi do przekroju 2x2. Umowa z firmą Egis Poland zawarta w dniu 8 maja 2008 r. Termin zgodny z umową na opracowanie dokumentacji to 8 maj 2010 r. Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta została jednak zaskarżona przez mieszkańców Pruszkowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Umowa jest na etapie finalizowaniu projektu budowlanego przed zleceniem projektów podziałów działek przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego. Na tym odcinku drogi mieszkańcy domagają się zmiany rozwiązań projektowych i budowy ekranów akustycznych.
Przewidywany termin wydania uzyskania decyzji na realizację inwestycji to III kwartał 2010 r.

C: odcinek od ul Działkowej w Pruszkowie do ul. Brwinowskiej w Milanówku

Rozbudowa istniejącej drogi do przekroju 2x2 na odcinku o dł. 7,6 km. Umowa z Ingerop Polska z dnia 21 marca 2008 r. zawarta na okres do dnia 31. 12.2010 r. W chwili obecnej decyzja środowiskowa została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a wniosek został przekazany do ponownego rozpatrzenia. W tym przypadku największym problem jest długotrwała procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uniemożliwiająca sfinalizowania projektu. Przewidywany termin wydania decyzji na realizację to I kwartał 2011 r.

D: odcinek na terenie miast Milanówek i Grodzisk Mazowiecki

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej na długości ok. 9 km. Umowa z Aqua Y Estructuras S.A na opracowanie Studium –Techniczno -Ekonomiczno-Środowiskowego zawarta 7 lipca 2009 r. Termin opracowania 18 czerwiec 2010 r. Zadaniem projektanta jest wskazanie dwóch wariantów przebiegu drogi, z których wybrany zostanie jeden dla którego zostanie wydana decyzja środowiskowa. Po wydaniu decyzji w tym przypadku zostanie zlecone opracowanie ostatecznej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizacje inwestycji. W tym jednak przypadku MZDW za każdym razem napotyka na opór samorządu Milanówka jak również lokalnego społeczeństwa, reprezentowanego przez liczne stowarzyszenia dla nowego przebiegu drogi 719 po tej stronie. Milanówek nie bierze pod uwagę budowy drogi po południowej stronie.


Szanowna Pani

Mam nadzieję, że pokrótce objaśniłam Pani proces przygotowania dokumentacji i zaawansowanie prac. Staramy się na bieżąco wyjaśniać, rozwiązywać pojawiające się problemy. Nie jest to jednak łatwe ze względu na brak zrozumienia ze strony społeczeństwa i samorządów. Długotrwały i często kontrowersyjny proces wydawania decyzji środowiskowych dla poszczególnych zadań (np. 22 miesiące dla odcinka od Pruszkowa dla Milanówka bez wydania decyzji do dnia dzisiejszego), negatywny głos lokalnego społeczeństwa (każdy chce mieć drogę tylko nie obok swojego domu), częste zmiany w przepisach ochrony środowiska ( coraz większy nacisk na ochronę fauny i flory), aż po w dalszym ciągu za mały budżet Województwa Mazowieckiego aby udźwignąć Państwa żądania. Wszystko to wpływa na realizację inwestycji drogowych. Najczęściej problemy przy realizacji czy projektowaniu Dróg nie wynikają z winy inwestora w tym przypadku MZDW. Leżą one często po stronie lokalnych samorządów, które nie pomagają w rozwiązywaniu problemów. Uważam, że to właśnie wójt, burmistrz, starosta czy prezydent powinien być łącznikiem między społecznością i inwestorem, łagodzić te problemy. Często odnosimy wrażenie, że chcemy „uszczęśliwić społeczeństwo na siłę”. Droga wojewódzka nie posiada charakteru ulicy miejskiej, posiada klasę G (głównej) albo GP(głównej ruchu przyspieszonego), która ma inne znaczenie gospodarcze. Często postulaty mieszkańców nie zawierają argumentów technicznych i merytorycznych, jest to na zasadzie „nie bo nie”. Dlatego bardzo proszę o zrozumienia kalibru problemu i wykazanie odrobiny woli współpracy.

Jednocześnie proszę o autoryzację artykułu.

Pozdrawiam

Monika Burdon

Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: