Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że zakończył się montaż oraz uruchamianie nowych stacjonarnych automatów biletowych na peronach stacji i przystanków osobowych linii WKD. Oznacza to, że pasażerowie „Wukadki” mają już do dyspozycji możliwość zakupu dowolnego rodzaju biletu, przy wykorzystaniu różnych form płatności, za pośrednictwem nowych biletomatów zlokalizowanych na każdym z 28 przystanków i stacji. W ciągu minionych tygodni zainstalowanych zostało 30 szt. nowych biletomatów, po 1 szt. na każdym z przystanków oraz po 2 szt. na stacji Komorów i przystanku Warszawa Raków. Montaż urządzeń prowadzony był sukcesywnie od Grodziska Mazowieckiego w kierunku Warszawy, priorytetowo obejmując te miejsca, w których z różnych przyczyn w ostatnim czasie zakup biletów był ograniczony lub utrudniony.

W nowych biletomatach stacjonarnych, które zapewnią znacznie wyższą jakość świadczonych usług oraz komfort obsługi, każdy podróżny będzie mieć możliwość zakupu wszystkich rodzajów biletów dostępnych w ofercie WKD. Nowe urządzenia zapewnią dodatkowe usługi, które nie stanowiły elementu dotychczasowych kanałów sprzedaży oraz będą w znacznie większym stopniu przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Dzięki temu, że lokalizujemy je w terenie, na peronach stacji i przystanków, będzie możliwe skorzystanie z proekologicznych technologii w trosce o środowisko naturalne.

Biletomaty stacjonarne zapewniają podróżnym możliwość zakupu wszystkich rodzajów biletów dostępnych w ofercie WKD. Płatności można dokonywać zarówno bezgotówkowo za pomocą karty płatniczej (stykowej, zbliżeniowej), aplikacji mobilnej BLIK, urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w Apple Pay, Android Pay, jak również poprzez płatność gotówkową – bilonem. Przyjmowanie płatności odbywa się za pomocą prostego i czytelnego interfejsu na ekranie dotykowym automatu, prowadzącego przez całą transakcję krok po kroku. W przypadku płatności gotówkowych – realizacja transakcji odbywa się wszystkmi monetami polskimi z wydawaniem reszty z dokładnością do 1 grosza.

Istotnym ułatwieniem w nowych biletomatach jest automatyczne wskazywanie przystanku, na którym jest zainstalowany automat. Dzięki temu rozwiązaniu wybór oferty w relacji podróży „od-do” jest dużo szybszy. Automaty biletowe zapewniają obsługę w 5 językach – oprócz rodzimego do dyspozycji są angielski, niemiecki, rosyjski oraz ukraiński.

Kolorystyka biletomatów została dostosowana do barw firmowych WKD, dzięki czemu – uwzględniając dodatkowo większe gabaryty urządzenia w porównaniu z uprzednio użytkowanymi – odznaczają się one na tle otoczenia i w znacznie łatwiejszy sposób będą możliwe do zlokalizowania przez podróżnych.

Automaty biletowe zostały w pełni przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie elementy używane w procesie zakupu biletu znajdują się na obniżonej wysokości, zgodnej z wytycznymi Urzędu Transportu Kolejowego, umożliwiającej swobodną obsługę przez osoby poruszające się na wózku. Oznaczenia informacyjne na obudowie automatu prezentowane są również przy użyciu napisów w alfabecie Braille’a.

Warszawska Kolej Dojazdowa konsekwentnie stawia w prowadzonej działalności na wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku, dążąc do wzrostu konkurencyjności kolei względem innych, szczególnie indywidualnych środków transportu. W trosce o stan środowiska zastosowano technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia energii. Automat wyposażono w szereg urządzeń wewnętrznych o niskim poborze energii, obudowę uzupełniono w izolację termiczną, natomiast dodatkowe źródło pozyskiwania energii zapewniają panele słoneczne zamontowane na dachu urządzenia. Kolejnym elementem wpływającym na środowisko naturalne jest możliwość ograniczenia zużycia papieru – automatycznie drukowane są wyłącznie sprzedane bilety, natomiast potwierdzenie wydruku wymaga decyzji pasażera.

Praca automatów jest zdalnie monitorowania przez całą dobę i na wszelkie nieprawidłowości w pracy lub usterki możliwie najszybciej reagować będzie serwis operatora urządzeń – ASEC. Serwis będzie dbać również o bieżące uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych (papier do drukowania biletów) oraz będzie reagować na ewentualne akty wandalizmu. Na każdym biletomacie, pod ekranem znajduje się dla podróżnych czytelna informacja jak i z kim kontaktować się w razie problemów z obsługą automatu lub jego awarii. W każdej chwili pasażer może porozmawiać z Centrum Obsługi, uzyskać pomoc lub zgłosić reklamację.

Jednocześnie Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że w związku z zakończeniem obowiązywania pilotażowej umowy na sprzedaż biletów WKD za pośrednictwem mobilnych automatów zainstalowanych w pociągach WKD, od dnia 29 sierpnia br. sprzedaż biletów w mobilnych automatach zostaje wyłączona. Urządzenia po wyłączeniu usługi sprzedaży biletów zostaną zdemontowane. Projekt związany z tymczasowym wdrożeniem kanału sprzedaży biletów na pokładzie pociągów stanowił rozwiązanie pilotażowe, podczas którego zgromadzone zostały cenne obserwacje i doświadczenia w zakresie zachowań pasażerów. Podczas eksploatacji urządzeń były zgłaszane pewne zastrzeżenia, zarówno ze strony podróżnych, jak i personelu technicznego odpowiedzialnego za serwisowanie i diagnostykę automatów oraz pojazdów kolejowych. Wszystkie zebrane uwagi zostaną przeanalizowane pod kątem ewentualnych decyzji w zakresie możliwości kompleksowego wdrożenia tego rozwiązania w przyszłości.

Kolej na odpowiedzialność – to hasło w tym trudnym dla wszystkich czasie, tak dla pasażerów, jak i personelu organizującego oraz realizującego przewozy w transporcie publicznym, powinno stanowić wyznacznik dla wszelkich podejmowanych działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną. Od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmujemy wszelkie niezbędne decyzje i działania mające na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również pracowników WKD. Nie bez znaczenia pozostaje w tym kontekście obserwowany od kilku tygodni sukcesywny powrót pasażerów do korzystania z regularnych przejazdów pociągami „Wukadki”.

Zachęcając do codziennych dojazdów do wszystkich miejsc i w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym w ramach łagodzenia obostrzeń związanych ze stanem epidemii, nie możemy zapominać o obowiązujących wciąż zasadach bezpieczeństwa w zakresie zachowania dystansu społecznego, zakrywania ust i nosa – szczególnie w przestrzeniach zamkniętych. Zważywszy na zbliżający się rok szkolny, rosnące zapełnienie pociągów oraz dużą popularność, jaką cieszą się formy zakupu biletów za pośrednictwem automatów biletowych, nie chcielibyśmy zwiększać ryzyka powstawania nadmiernego zatłoczenia w wybranych przestrzeniach pojazdów, w tym szczególnie w pobliżu zainstalowanych w nich dotychczas automatów mobilnych.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, zachęcamy do zakupu wszystkich rodzajów biletów za pośrednictwem nowych biletomatów stacjonarnych zlokalizowanych na wszystkich stacjach i przystankach osobowych linii WKD. Przypominamy ponadto, że do dyspozycji pasażerów pozostają czynne pełnozakresowe kasy biletowe, uprawnione punkty ajencyjne (kioski i sklepy) oraz możliwość korzystania z aplikacji mobilnych SkyCash i mPay.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Nowe biletomaty na wszystkich stacjach i przystankach WKD


To może Cię zainteresować: