Organizacja ruchu pociągów na linii WKD w dniach 03-04.12.2022 (sobota-niedziela)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z zabudową rozjazdów w obrębie przystanku osobowego Warszawa Reduta Ordona (etap 2) w sobotę i niedzielę 03-04.12.2022 na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy. Zasady organizacji ruchu będą takie same, jak w dniach 26-27.11.2022 (sobota-niedziela).

Ruch pociągów WKD w ww. dniach zostanie całkowicie wstrzymany (całodobowo, po obydwu torach) na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD.

Na odcinku Komorów – Warszawa Aleje Jerozolimskie ruch pociągów będzie się odbywać dwukierunkowo po każdym z torów: pociągi będą odjeżdżać naprzemiennie w każdym z kierunków z peronów zlokalizowanych przy torze nr 1 (tor prawy w kierunku Komorowa) i przy torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy).

Informacje o numerach peronów, z których odjeżdżają poszczególne pociągi są prezentowane na tablicach systemu informacji pasażerskiej (druga kolumna od lewej strony). Uprzejmie prosimy podróżnych o zwracanie szczególnej uwagi na prezentowane na tablicach informacje i komunikaty.

Do powyższych zmian zostaną dostosowane rozkłady jazdy linii zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 i ZA12 uruchomionych w związku z budową drugiego toru linii kolejowej WKD nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego.

Poniżej przedstawiono rozkłady jazdy dla dni 03-04.12.2022. Szczegółowe informacje na temat zakresu i charakteru wprowadzonych zmian przedstawiono w dalszej części niniejszego komunikatu, poniżej rozkładów jazdy.

Wszystkie rozkłady jazdy znajdują się również w dolnej części strony.


ORGANIZACJA RUCHU NA LINII WKD W DNIACH 03.12.2022 - 04.12.2022 (SOBOTA-NIEDZIELA)

 1. Pociągi WKD w kierunku Warszawy będą kursowały w relacji Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Warszawa Aleje Jerozolimskie z przesiadką dla podróżnych odbywających przejazd w relacji do Centrum i z powrotem, do środków transportu publicznego uruchamianych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz pociągi Spółki „Koleje Mazowieckie – KM”, na przystanku osobowym „Warszawa Aleje Jerozolimskie”.
 2. Odcinek linii kolejowej WKD Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD będzie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów.
 3. Na odcinku Komorów – Warszawa Aleje Jerozolimskie ruch pociągów będzie się odbywać dwukierunkowo po każdym z torów: pociągi będą odjeżdżać naprzemiennie w każdym z kierunków z peronów zlokalizowanych przy torze nr 1 (tor prawy w kierunku Komorowa) i przy torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Powyższe oznacza, że pociąg, który wyruszy ze stacji Komorów po danym torze i dojedzie do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie, po zmianie kierunku (zmianie kabiny przez maszynistę) będzie wracać do stacji Komorów po tym samym torze, którym poruszał się uprzednio w kierunku przeciwnym.
 4. Na przystanku osobowym Warszawa Aleje Jerozolimskie zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami ZTM i pociągami KM. Pojazdy ZTM będą zatrzymywać się na przystankach autobusowych ZTM w zespole przystankowym pn. „PKP WKD Aleje Jerozolimskie”, zlokalizowanych na wiadukcie nad torami linii kolejowej WKD.
 5. Honorowanie biletów WKD obowiązywać będzie w:
  (a) wybranych środkach uruchamianych przez ZTM w ramach Warszawskiego Transportu Publicznego:
    > autobusy
  linie 127, 517, N35, N85 (na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dw. Centralny)
  linia 717 (na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dw. Zachodni)
  linia 158 (na odcinku CH Reduta – Dw. Centralny)
  linia 178 (na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Rondo Zesłańców Syberyjskich)
  linia 187 (na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Wawelska)
  linia 191 (na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Pl. Narutowicza)
    > pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej
  linia S2 (na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście)
  linia S1 (na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Śródmieście)
    > tramwaje
  linia 1 (na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Pl. Zawiszy)
  linie 7, 9, 25 (na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Dw. Centralny)
  (b) pociągach Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” (na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście).
 6. Podróżni korzystający ze środków transportu uruchamianych przez ZTM i KM zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. Przypominamy, że w związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego:
  (a) pasażerowie rozpoczynający podróż uruchomionymi środkami transportowymi ZTM (autobusy, tramwaje, kolej miejska SKM) zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu
  (b) pasażerowie rozpoczynający podróż pociągami Kolei Mazowieckich zobowiązani są wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.
 7. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, iż w związku z budową drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w pociągach spółki "Koleje Mazowieckie – KM" Sp. z o.o. na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście są honorowane wszystkie bilety okresowe odcinkowe WKD wydane z/do stacji:
  (a) Grodzisk Mazowiecki Radońska, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Okrężna (odpowiednik stacji KM – Grodzisk Mazowiecki),
  (b) Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów (odpowiednik stacji KM – Milanówek),
  (c) Podkowa Leśna Zachodnia (odpowiednik stacji KM – Brwinów).
 8. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że w dniach 03-04.12.2022 obowiązują ponadto ograniczenia związane z budową drugiego toru linii kolejowej WKD nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, obejmujące wyłączenie z ruchu stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska, skrócenie relacji pociągów do przystanku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, wyłączenie z ruchu linii kolejowej WKD nr 48 od Podkowy Leśnej do Milanówka oraz zawieszenie funkcjonowania przystanku kolejowego Podkowa Leśna Zachodnia. W zamian za wycofane pociągi funkcjonują linie zastępczej komunikacji autobusowej: ZA1 (Grodzisk Maz. Jordanowice – Grodzisk Maz. Radońska) oraz ZA12 (Podkowa Leśna Główna – Podkowa Leśna Zachodnia – Milanówek Grudów).

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 02.12.2022 i ważnych na przejazdy w dniu 03.12.2022 i później:
  (a) całkowicie niewykorzystanych,
  (b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują:
  (a) kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  (b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, 801 789 405, bok@vectorsoftware.pl – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
  (c) w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowy sprzedaz@wkd.com.pl ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

OKRES OBOWIĄZYWANIA SPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ZASTĘPUJĄCEJ POCIĄGI WKD

Specjalny rozkład jazdy obowiązuje od nocy z piątku na sobotę (02/03.12.2022) – godz. 3:00, do nocy z niedzieli na poniedziałek (04/05.12.2022) – godz. 3:00.


Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: