Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z kolejnymi etapami robót budowlanych w zakresie budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w dniach od 01.09.2022 (czwartek) do dnia 30.09.2022 (piątek) na linii WKD będą wprowadzane kolejne ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać w poszczególnych dniach ww. okresu specjalny rozkład jazdy.

Najważniejsze uwarunkowania związane z organizacją ruchu od dnia 01.09.2022 (czwartek) obejmują utrzymanie dotychczasowego, obowiązującego od dnia 08.08.2022 podstawowego rozkładu jazdy dla dni powszednich. W odróżnieniu od miesiąca sierpnia, we wrześniu w dni powszednie zostanie wprowadzona przerwa w kursowaniu pociągów pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim - od godz. 8:50 do godz. 17:00. Ponadto w dwie pierwsze soboty września, tj. 03.09 i 10.09 ruch na ww. odcinku zostanie wstrzymany na całą dobę, co będzie mieć także wpływ na poprzedzające je piątki (w późnej porze wieczornej - od godz. 23:45) oraz następujące po nich niedziele (we wczesnych godzinach porannych - do godz. 5:40).


Miesiąc wrzesień br. nie będzie związany z tak częstymi zmianami rozkładu jazdy pociągów jak wakacyjne miesiące lipiec i sierpnień, jednakże podobnie jak w lipcu podróżni powinni przygotować się na pewne ograniczenia w porze dziennej w dni powszednie na odcinku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego: od godz. 8:50 do godz. 17:00. Ograniczenie będzie krótsze o 3 godziny w porównaniu z lipcem, podczas którego przerwa na tym odcinku trwała aż do godz. 20:00. Ostatni pociąg w porannym szczycie przewozowym wyruszy z przystanku osobowego Grodzisk Mazowiecki Jordanowice o godz. 8:28, zaś z Podkowy Leśnej Głównej o godz. 8:45. W popołudniowym szczycie przewozowym pierwszy pociąg z Podkowy Leśnej Głównej w kierunku Grodziska Mazowieckiego wyruszy o godz. 17:01. Będzie to jeden z najbardziej obciążonych pociągów w porze popołudniowej, odjeżdżający ze stacji Warszawa Śródmieście WKD o godz. 16:20. W miesiącu wrześniu planuje się intensywne prace związane z wykonamiem podtorza oraz kontynuację robót na obiektach mostowych (szczególnie w zakresie trudno dostępnego dla ciężkich maszyn mostu na terenie Podkowy Leśnej oraz mostu zlokalizowanego na terenie Grodziska Mazowieckiego na odcinku pomiędzy ulicami Nadarzyńską i Stefana Batorego).

We wrześniu, w podobnym wymiarze jak w sierpniu, wystąpią utrudnienia podczas weekendów, w ramach których przez całą sobotę dojazd od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego zapewni zastępcza komunikacja autobusowa. Będzie to związane z koniecznością wjazdu na przebudowywany odcinek składów roboczych dostarczających materiały budowlane (m.in. kruszywo do zasypania nawierzchni torowiska), których rozładunek nastąpi bezpośrednio w określonych miejscach robót. Podobnie jak w sierpniu, oprócz sobót nieznaczne zmiany będą również dotyczyć późnego wieczora w wybrane piątki oraz wczesnego poranka w określone niedziele. Wykorzystanie transportu kolejowego w dostawach kruszywa oraz innych materiałów budowlanych to sposobność skorzystania z atutu jego masowości, tj. większej ilości w krótszym czasie. Nie wszystko jednak uda się dowieźć składami towarowymi, stąd część dostaw będzie w dalszym ciągu realizowana przy wykorzystaniu transportu drogowego.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z rozkładem jazdy pociągów i ZKA przed planowaną podróżą w wybranym dniu.


SZCZEGÓŁY ORGANIZACJI RUCHU W OKRESIE 01.09.2022 - 30.09.2022 PRZEDSTAWIONO PONIŻEJ

TABELE ROZKŁADÓW JAZDY NA WYBRANY DZIEŃ - PRZEWIŃ NA DÓŁ STRONY


ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

 1. Ograniczenia w ruchu pociągów WKD w miesiącu wrześniu 2022 r. związane z kolejnym etapem robót budowlanych:
  • w następujące dni powszednie: 01.09, 05-08.09, 12-16.09, 19-23.09, 26-30.09 w godz. 8:45-17:00 zamknięcie toru nr 1G na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice; skrócenie pociągów w relacji do/z przystanku osobowego Grodzisk Mazowiecki Jordanowice; pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna; wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska przez: Milanówek Grudów i Grodzisk Mazowiecki Jordanowice (w w/w dni powszednie w godz. 8:45-17:00);
  • w następujące soboty, niedziele i święta w miesiącu wrześniu 2022 r.: 17-18.09.2022 oraz 24-25.09.2022 ruch pociągów prowadzony bez ograniczeń na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniach: 02.09 i 09.09 (piątek) ruch pociągów prowadzony tak jak w w/w dni powszednie, tj. z ograniczeniem na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice w godz. 8:45-17:00; ponadto od godz. 23:45 zamknięcie ww. odcinka dla ruchu pociągów i przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna); do końca doby ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniach: 03.09 i 10.09 (sobota) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna całkowicie wstrzymany; przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna, ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniach: 04.09 i 11.09 (niedziela) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna wstrzymany od początku doby do godz. 05:40; przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna; od godz. 05:40 otwarcie ww. odcinka dla ruchu pociągów; od początku doby do godz. 05:40 ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD.
 2. W wybranych dniach w okresie 01.09.2022 – 30.09.2022, w związku z wyłączeniem w określonych porach odcinka Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna przewidziane jest uruchomienie dotychczasowych połączeń ZKA w relacjach: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Grodzisk Mazowiecki Radońska (trasa jednokierunkowa); Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów oraz Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna. Szczegóły zawarto w „Specjalnych rozkładach jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej" (tabela poniżej).
 3. Na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice zostaną zorganizowane punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami WKD i pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej.
 4. Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 5. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD. Przypominamy, że bilety jednorazowe WKD można zakupić „na zapas” w kasach biletowych, biletomatach oraz punktach ajencyjnych (sklepach, kioskach) na linii WKD, jak również za pośrednictwem strony internetowej WKD.
 6. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, jak również wydłużony czas przejazdu zastępczą komunikacją autobusową nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.
 7. UWAGA: W dni powszednie, w godz. 8:45-17:00 oraz w określonych porach wybranych innych dni w okresie 01.09-30.09.2022 przystanek osobowy Podkowa Leśna Zachodnia ulega zawieszeniu oraz nie jest objęty dedykowanym dla niego przystankiem zastępczej komunikacji autobusowej. Najbliższy przystanek zastępczej komunikacji autobusowej: MILANÓWEK TURCZYNEK (Milanówek, ul. Królewska – wspólny z lokalizacją dla przystanku osobowego Polesie). Najbliższe miejsce zatrzymania pociągów: stacja Podkowa Leśna Główna.
 8. UWAGA: W pojazdach zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) nie ma możliwości przewozu roweru.

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 31.08.2022 i ważnych na przejazdy w dniu 01.09.2022 i później:
  (a) całkowicie niewykorzystanych,
  (b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują:
  (a) kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  (b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, 801 789 405, bok@vectorsoftware.pl – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
  (c) w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowy sprzedaz@wkd.com.pl ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW I STACJI WKD ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Przystanek/stacja WKD

Odpowiadający przystanek autobusowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA WKD 01,02 – ul. Radońska (w pobliżu stacji WKD)

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

GRODZISK MAZ. NADARZYŃSKA WKD 01,02 – ul. Nadarzyńska (przy WKD)

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

GRODZISK MAZ. OS. PIASKOWA 01,02 – ul. Piaskowa (przy WKD)

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA/PIASKOWA WKD 01,02 – ul. Okrężna / ul. Piaskowa

BRZÓZKI

MILANÓWEK PTASIA 01 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej)

KAZIMIERÓWKA

MILANÓWEK PTASIA 01 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej)

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02 – ul. Królewska

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

Podkowa Leśna – ul. Lotnicza (przy stacji WKD)

MILANÓWEK GRUDÓW

MILANÓWEK GRUDÓW WKD 01,02 – ul. Królewska (przy WKD)

POLESIE

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02 – ul. Królewska

 


LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD ORAZ NAJBLIŻSZE PUNKTY UMOŻLIWIAJĄCE ZAKUP BILETÓW WKD

Przystanek autobusowej komunikacji zastępczej

Punkt biletowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

kasa biletowa zlokalizowana na parkingu przy wjeździe na teren siedziby WKD od strony ul. Radońskiej oraz automat biletowy przy sklepie spożywczym

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Jordanowice

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Piaskowa oraz kiosk przy peronie

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Okrężna lub na p.o. Grodzisk Maz. Piaskowa

BRZÓZKI

automat biletowy na p.o. WKD Brzózki

KAZIMIERÓWKA

automat biletowy na p.o. WKD Kazimierówka

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

automat biletowy na p.o. WKD Podkowa Leśna Zach.

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

kasa biletowa zlokalizowana na stacji Podkowa Leśna Główna WKD oraz automat biletowy na peronie

MILANÓWEK GRUDÓW

automat biletowy na p.o. WKD Milanówek Grudów

POLESIE

automat biletowy na p.o. WKD Polesie

 


HONOROWANIE BILETÓW OKRESOWYCH WKD W POCIĄGACH KM W OKRESIE OD 04.07.2022 DO 10.12.2022

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z budową drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w pociągach spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście będą honorowane:

 1. Wszystkie bilety okresowe odcinkowe WKD wydane z/do stacji:
  • Grodzisk Mazowiecki Radońska, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Okrężna (odpowiednik stacji KM – Grodzisk Mazowiecki)
  • Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów (odpowiednik stacji KM – Milanówek)
  • Podkowa Leśna Zachodnia (odpowiednik stacji KM – Brwinów)
 2. Bilety służbowe WKD - ważne na całej linii WKD.

OKRES OBOWIĄZYWANIA SPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

Specjalne rozkłady jazdy dla danego dnia obowiązują każdorazowo od godz. 3:00, do nocy następującej po danym dniu - do godz. 3:00. Pociągi wyruszające ze stacji początkowej (lub przystanku początkowego) po godz. 0:00 przypisywane są w tabeli rozkładu jazdy do poprzedniej doby, w której obowiązywanie rozkładu jazdy dla danego dnia rozpoczyna się o godz. 3:00.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu serdecznie przepraszamy.


W poniższej tabeli znajdują się do pobrania specjalne rozkłady jazdy pociągów WKD i zastępczej komunikacji autobusowej na dowolnie wybrany dzień w okresie 01.09.2022 - 30.09.2022:

Data

Dzień tygodnia

Zasady organizacji ruchu

01.09.2022

czwartek

podstawowy (dzień powszedni)
ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. w godz. 8:50-17:00

02.09.2022

piątek

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. w godz. 8:50-17:00
oraz od godz. 23:45 do końca doby

03.09.2022

sobota

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. całodobowe

04.09.2022

niedziela

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. od początku doby do godz. 5:40

05-08.09.2022

(jak 01.09.2022)

poniedziałek-czwartek

podstawowy (dzień powszedni)
ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. w godz. 8:50-17:00

09.09.2022

(jak 02.09.2022)

piątek

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. w godz. 8:50-17:00
oraz od godz. 23:45 do końca doby

10.09.2022

(jak 03.09.2022)

sobota

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. całodobowe

11.09.2022

(jak 04.09.2022)

niedziela

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. od początku doby do godz. 5:40

12-16.09.2022

(jak 01.09.2022)

poniedziałek-piątek

podstawowy (dzień powszedni)
ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. w godz. 8:50-17:00

17-18.09.2022

sobota, niedziela

podstawowy (sobota, niedziela, święto)

19-23.09.2022

(jak 01.09.2022)

poniedziałek-piątek

podstawowy (dzień powszedni)
ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. w godz. 8:50-17:00

24-25.09.2022

(jak 17-18.09.2022)

sobota, niedziela

podstawowy (sobota, niedziela, święto)

26-30.09.2022

(jak 01.09.2022)

poniedziałek-piątek

podstawowy (dzień powszedni)
ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. w godz. 8:50-17:00

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: