Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z kolejnymi etapami robót budowlanych w zakresie budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w dniach od 08.08.2022 (poniedzialek) do dnia 31.08.2022 (środa) na linii WKD będą wprowadzane kolejne ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać w poszczególnych dniach ww. okresu specjalny rozkład jazdy.

Kluczowe uwarunkowania związane z organizacją ruchu od dnia 08.08.2022 (poniedziałek) obejmują wprowadzenie nowego, podstawowego rozkładu jazdy dla dni powszednich, w których nie będzie kilkugodzinnej przerwy w kursowaniu pociągów pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim. Wyjątkiem będą dni 10-12.08.2022 (środa-piątek), w których zostanie wprowadzona odmienna organizacja ruchu. Ponadto w dwie ostatnie soboty sierpnia, tj. 20.08 i 27.08 ruch na ww. odcinku zostanie wstrzymany na całą dobę, co będzie mieć także wpływ na poprzedzające je piątki (w późnej porze wieczornej - od godz. 23:45) oraz następujące po nich niedziele (we wczesnych godzinach porannych - do godz. 5:40).


Miesiąc sierpień br. będzie - podobnie jak miniony lipiec - czasem licznych modyfikacji rozkładu jazdy pociągów WKD i zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA), które będą wiązały się dla pasażerów z szeregiem niedogodności. Dla inwestora, jak również dla wykonawcy robót budowlanych okres ten umożliwia intensyfikację działań na odcinkach prac zgrupowanych w poszczególnych branżach (m.in. torowej, elektroenergetycznej, obiektów inżynieryjnych czy sieci trakcyjnej i zasilania), korzystając z relatywnie sprzyjających letnich warunków atmosferycznych. W najbliższym czasie zaplanowano jedno trzydniowe domknięcie odcinka od Grodziska Mazowieckiego do Podkowy Leśnej w ciągu tygodnia roboczego (na analogicznych zasadach jak realizowane w lipcu br.), podczas którego zostanie wykonany w dostosowaniu pod dwa tory jeden obiekt inżynieryjny (ostatni z przepustów, zlokalizowany w km 29,149). W tym samym czasie w rejonie ulicy Stefana Batorego w Grodzisku Mazowieckim pod obydwoma torami zostanie rownież przebudowana instalacja sieci sanitarnej.

W sierpniu w większym niż dotychczas zakresie wystąpią utrudnienia podczas weekendów, w ramach których przez całą sobotę dojazd od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego zapewni zastępcza komunikacja autobusowa. Taki układ będzie związany z koniecznością wjazdu na przebudowywany odcinek składów roboczych dostarczających materialy budowlane, których rozładunek nastąpi bezpośrednio w określonych miejscach robót. Oprócz sobót nieznaczne zmiany będą również dotyczyć późnego wieczora w wybrane piątki oraz wczesnego poranka w określone niedziele.

Zasadniczą różnicą w stosunku do organizacji ruchu obowiązującej w lipcu będzie przywrócenie kursowania pociągów pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim w dni powszednie - przez cały dzień, bez wstrzymania w godz. 8:45-20:00 (z wyłączeniem dni, dla których wprowadzona będzie tymczasowa organizacja przewozów). W ramach powyższego od dnia 08.08.2022 (poniedziałek) zostaje zmodyfikowany całodzienny rozkład jazdy pociągów, zarówno w dni powszednie, jak i w soboty, niedziele i święta. Niektóre pociągi zmieniły godziny odjazdów, zaś w poszczególnych porach dnia zmianie uległa cykliczność wyprawiania kursów. Przedmiotowe zmiany dotyczą nie tylko odcinek objęty rozbudową linii kolejowej WKD o drugi tor, ale także odcinek od Podkowy Leśnej do Warszawy. Spośród 24 dni sierpnia w ramach nowej organizacji ruchu 14 dni nie będzie objętych jakimikolwiek ograniczeniami. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z rozkładem jazdy pociągów i ZKA przed planowaną podróżą w wybranym dniu.


SZCZEGÓŁY ORGANIZACJI RUCHU W OKRESIE 08.08.2022 - 31.08.2022 PRZEDSTAWIONO PONIŻEJ

TABELE ROZKŁADÓW JAZDY NA WYBRANY DZIEŃ - PRZEWIŃ NA DÓŁ STRONY


ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

 1. Ograniczenia w ruchu pociągów WKD w miesiącu sierpniu 2022 r. związane z kolejnym etapem robót budowlanych:
  • w następujące dni powszednie, tj.: 08-09.08, 16-18.08, 22-25.08, 29-31.08 ruch pociągów prowadzony bez ograniczeń na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w następujące soboty, niedziele i święta w miesiącu sierpniu, tj.: 13-15.08 ruch pociągów prowadzony bez ograniczeń na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniu 10.08 (środa) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna prowadzony od początku doby do godz. 8:45; od godz. 8:45 przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna); do końca doby ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniu 11.08 (czwartek) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna całkowicie wstrzymany; przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniu 12.08 (piątek) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna wstrzymany od początku doby do godz. 20:00; przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna; od godz. 20:00 otwarcie ww. odcinka dla ruchu pociągów; od początku doby do godz. 20:00 ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniach: 19.08 i 26.08 (piątek) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna ruchu prowadzony od początku doby do godz. 23:45; od godz. 23:45 zamknięcie ww. odcinka dla ruchu pociągów i przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna); do końca doby ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniach: 20.08 i 27.08 (sobota) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna całkowicie wstrzymany; przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniach: 21.08 i 28.08 (niedziela) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna wstrzymany od początku doby do godz. 05:40; przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna; od godz. 05:40 otwarcie ww. odcinka dla ruchu pociągów; od początku doby do godz. 05:40 ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD.
 2. W wybranych dniach w okresie 08.08.2022 - 31.08.2022, w związku z wyłączeniem w określonych porach odcinka Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna przewidziane jest uruchomienie dotychczasowych połączeń ZKA w relacjach: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Grodzisk Maz. Jordanowice – Grodzisk Mazowiecki Radońska (trasa jednokierunkowa); Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów oraz Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna. Szczegóły zawarto w „Specjalnych rozkładach jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej" (tabela poniżej).
 3. Na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice zostaną zorganizowane punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami WKD i pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej.
 4. Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 5. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD. Przypominamy, że bilety jednorazowe WKD można zakupić „na zapas” w kasach biletowych, biletomatach oraz punktach ajencyjnych (sklepach, kioskach) na linii WKD, jak również za pośrednictwem strony internetowej WKD.
 6. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, jak również wydłużony czas przejazdu zastępczą komunikacją autobusową nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.
 7. UWAGA: W wybrane dni w okresie obowiązywania ograniczeń przystanek osobowy Podkowa Leśna Zachodnia ulega zawieszeniu oraz nie jest objęty dedykowanym dla niego przystankiem zastępczej komunikacji autobusowej. Najbliższy przystanek zastępczej komunikacji autobusowej: MILANÓWEK TURCZYNEK (Milanówek, ul. Królewska – wspólny z lokalizacją dla przystanku osobowego Polesie). Najbliższe miejsce zatrzymania pociągów: stacja Podkowa Leśna Główna.
 8. UWAGA: W pojazdach zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) nie ma możliwości przewozu roweru.

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 07.08.2022 i ważnych na przejazdy w dniu 08.08.2022 i później:
  (a) całkowicie niewykorzystanych,
  (b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują:
  (a) kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  (b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, 801 789 405, bok@vectorsoftware.pl – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
  (c) w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowy sprzedaz@wkd.com.pl ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW I STACJI WKD ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Przystanek/stacja WKD

Odpowiadający przystanek autobusowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA WKD 01,02 – ul. Radońska (w pobliżu stacji WKD)

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

GRODZISK MAZ. NADARZYŃSKA WKD 01,02 – ul. Nadarzyńska (przy WKD)

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

GRODZISK MAZ. OS. PIASKOWA 01,02 – ul. Piaskowa (przy WKD)

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA/PIASKOWA WKD 01,02 – ul. Okrężna / ul. Piaskowa

BRZÓZKI

MILANÓWEK PTASIA 01 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej)

KAZIMIERÓWKA

MILANÓWEK PTASIA 01 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej)

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02 – ul. Królewska

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

Podkowa Leśna – ul. Lotnicza (przy stacji WKD)

MILANÓWEK GRUDÓW

MILANÓWEK GRUDÓW WKD 01,02 – ul. Królewska (przy WKD)

POLESIE

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02 – ul. Królewska

 


LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD ORAZ NAJBLIŻSZE PUNKTY UMOŻLIWIAJĄCE ZAKUP BILETÓW WKD

Przystanek autobusowej komunikacji zastępczej

Punkt biletowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

kasa biletowa zlokalizowana na parkingu przy wjeździe na teren siedziby WKD od strony ul. Radońskiej oraz automat biletowy przy sklepie spożywczym

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Jordanowice

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Piaskowa oraz kiosk przy peronie

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Okrężna lub na p.o. Grodzisk Maz. Piaskowa

BRZÓZKI

automat biletowy na p.o. WKD Brzózki

KAZIMIERÓWKA

automat biletowy na p.o. WKD Kazimierówka

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

automat biletowy na p.o. WKD Podkowa Leśna Zach.

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

kasa biletowa zlokalizowana na stacji Podkowa Leśna Główna WKD oraz automat biletowy na peronie

MILANÓWEK GRUDÓW

automat biletowy na p.o. WKD Milanówek Grudów

POLESIE

automat biletowy na p.o. WKD Polesie

 


HONOROWANIE BILETÓW OKRESOWYCH WKD W POCIĄGACH KM W OKRESIE OD 04.07.2022 DO 10.12.2022

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z budową drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w pociągach spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście będą honorowane:

 1. Wszystkie bilety okresowe odcinkowe WKD wydane z/do stacji:
  • Grodzisk Mazowiecki Radońska, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Okrężna (odpowiednik stacji KM – Grodzisk Mazowiecki)
  • Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów (odpowiednik stacji KM – Milanówek)
  • Podkowa Leśna Zachodnia (odpowiednik stacji KM – Brwinów)
 2. Bilety służbowe WKD - ważne na całej linii WKD.

OKRES OBOWIĄZYWANIA SPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

Specjalne rozkłady jazdy dla danego dnia obowiązują każdorazowo od godz. 3:00, do nocy następującej po danym dniu - do godz. 3:00. Pociągi wyruszające ze stacji początkowej (lub przystanku początkowego) po godz. 0:00 przypisywane są w tabeli rozkładu jazdy do poprzedniej doby, w której obowiązywanie rozkładu jazdy dla danego dnia rozpoczyna się o godz. 3:00.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu serdecznie przepraszamy.


W poniższej tabeli znajdują się do pobrania specjalne rozkłady jazdy pociągów WKD i zastępczej komunikacji autobusowej na dowolnie wybrany dzień w okresie 08.08.2022 - 31.08.2022:

Data

(kliknij w datę
w celu pobrania)

Dzień tygodnia

Zasady organizacji ruchu

08-09.08.2022

poniedziałek, wtorek

podstawowy (dzień powszedni)

10.08.2022

środa

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. od godz. 8:45 do końca doby

11.08.2022

czwartek

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. całodobowe

12.08.2022

piątek

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. od początku doby do godz. 20:00

13-15.08.2022

sobota, niedziela,
poniedziałek (święto)

podstawowy (sobota, niedziela, święto)

16-18.08.2022

(jak 08-09.08.2022)

wtorek-czwartek

podstawowy (dzień powszedni)

19.08.2022

piątek

podstawowy (dzień powszedni) - w tym:

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. od godz. 23:45 do końca doby

20.08.2022

sobota

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. całodobowe

21.08.2022

niedziela

podstawowy (sobota, niedziela, święto) - w tym:

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. od początku doby do godz. 5:40

22-25.08.2022

(jak 08-09.08.2022)

poniedziałek-czwartek

podstawowy (dzień powszedni)

26.08.2022

(jak 19.08.2022)

piątek

podstawowy (dzień powszedni) - w tym:

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. od godz. 23:45 do końca doby

27.08.2022

(jak 20.08.2022)

sobota

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. całodobowe

28.08.2022

(jak 21.08.2022)

niedziela

podstawowy (sobota, niedziela, święto) - w tym:

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. od początku doby do godz. 5:40

29-31.08.2022

(jak 08-09.08.2022)

poniedziałek-środa

podstawowy (dzień powszedni)

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: