Organizacja ruchu WKD w dniu 25.08.2023 (piątek)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z koniecznością wykonania kolejnego etapu dodatkowych robót w zakresie przebudowy sieci trakcyjnej w obrębie stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wraz z przyległym szlakiem, w dniu 25.08.2023 (piątek) zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na linii WKD oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy, odmienny względem założonego dla okresu 17.07.2023-02.09.2023. Ruch pociągów na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska będzie całkowicie wstrzymany w piątek, 25.08.2023 od godz. 08:45 do godz. 18:45. Zamiast pociągów wyjadą pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej na linii ZA1, natomiast w wybranych godzinach funkcjonująca obecnie linia ZA12 stanowiąca połączenie Podkowy Leśnej z Milanówkiem pojedzie zmienioną trasą.

Trasa zastępczej komunikacji autobusowej linii ZA1 z uwagi na trwające zamknięcie przejazdów kolejowo-drogowych w ciągu ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim (przystanek kolejowy Grodzisk Mazowiecki Piaskowa) oraz w ciągu ul. Kazimierzowskiej w Owczarni (przystanek kolejowy Kazimierówka) zostanie skierowana innymi ulicami niż zazwyczaj przy tego typu ograniczeniach. Autobusy pojadą przez ulice: Nadarzyńską, Królewską i Na Laski, natomiast w Milanówku zawrócą na rondzie u zbiegu ulic Kazimierzowskiej i Średniej ku ul. Królewskiej, którą przez Grudów i Turczynek dotrą do Podkowy Leśnej. W godz. 9:15-19:15 w zamian za wycofaną linię ZA1 z rejonu Podkowy Leśnej Zachodniej, zmienioną trasą pojadą autobusy linii ZA12, skierowane na tę okoliczność w obydwu kierunkach przez Żółwin, Owczarnię i osiedle Polesie do Grudowa.

Od soboty, 26.08.2023 (godz. 3:00) zostanie przywrócony rozkład jazdy pociągów ujednolicony dla wszystkich dni tygodnia, ustalony dla okresu 17.07.2023-02.09.2023. Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze zmienioną organizacją ruchu pociągów na linii WKD.

Do pobrania: rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w dniu 25.08.2023 (piątek)
Do pobrania: tabliczki przystankowe z rozkładami jazdy zastępczej komunikacji autobusowej dla linii ZA1 ważnymi w dniu 25.08.2023 (piątek)
Do pobrania: tabliczki przystankowe z rozkładami jazdy zastępczej komunikacji autobusowej dla linii ZA12 ważnymi w dniu 25.08.2023 (piątek)


ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

 1. W związku z rozbudową linii kolejowej na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w dniu 25.08.2023 (piątek) zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów WKD:
  (a) Ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna wstrzymany od godz. 8:45 do godz. 18:45; od godz. 8:45 zamknięcie ww. odcinka dla ruchu pociągów i przejęcie obsługi przez pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna (przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna); w związku z zamknięciem przejazdów kolejowo-drogowych w ciągu ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim (w okresie 16.08.2023-26.08.2023) oraz w ciągu ul. Kazimierzowskiej w Owczarni (w okresie 16.08.2023-01.09.2023) obowiązuje trasa zmieniona linii ZA1, z pominięciem podjazdu w bezpośrednie sąsiedztwo przystanków kolejowych WKD: Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Kazimierówka i Podkowa Leśna Zachodnia.
  (b) W związku z brakiem możliwości podjazdu linii ZA1 w bezpośrednie sąsiedztwo przystanków kolejowych WKD: Kazimierówka oraz Podkowa Leśna Zachodnia, w godz. 9:15-19:15 zmianie ulega trasa linii ZA12 obsługującej relację Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Autobusy w ww. porze zostaną skierowane w obydwu kierunkach przez Owczarnię i osiedle Polesie w Milanówku. W pozostałych porach dnia linia ZA12 będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach.
  (c) Organizacja ruchu pociągów na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD w ww. dniu pozostaje bez zmian w stosunku do organizacji ruchu przyjętej dla okresu 17.07.2023-02.09.2023.
  (d) W dalszym ciągu zamknięta dla ruchu pociągów pozostaje linia kolejowa do Milanówka – obsługę połączeń na relacji Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów zapewnia linia ZA12.
 2. Na stacji Podkowa Leśna Główna zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami ZKA realizującymi połączenia do Grodziska Mazowieckiego i Milanówka.
 3. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna, jak również wydłużony czas przejazdu ZKA nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu – zgodnie z „Tabelą opłat stosowaną w przypadku prac remontowych na linii WKD”, dostępną na stronie internetowej www.wkd.com.pl.
 4. Podróżni korzystający z ZKA zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 5. W pojazdach ZKA nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz przewozu roweru.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: