W środę 27 lipca w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim miało miejsce podpisanie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a Gminami Partnerskimi w sprawie budowy ścieżek rowerowych.

Inwestycja pod nazwą „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” („Inwestycja”/ „Projekt”) realizowana jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym, przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt będzie realizowany na obszarze 6 gmin funkcjonujących w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Partnerami  projektu są: lider – Gmina Grodzisk Mazowiecki oraz Gminy Partnerskie: Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów.

Podstawowym założeniem lokalizacji sieci ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu jest stworzenie połączeń komunikacyjnych z sąsiadującymi gminami, które docelowo stworzą spójną sieć powiązań na terenie całego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, co z kolei wpłynie na spójność terytorialną regionu. Wybudowane i zmodernizowane trasy rowerowe przyczynią się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniesie około 38 mln złotych, natomiast wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie ok 28 mln złotych. Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2018.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: