6 czerwca br. władze Grodziska Maz podpisały umowę na budowę ścieżki pieszo-rowerowej, ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmońskiego w Grodzisku Mazowieckim do granicy z gminą Jaktorów wraz z budową sygnalizacji i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 719 i 579. Mieszkańcy czekali na tę inwestycję wiele lat.

O planach tej inwestycji pisaliśmy już w 2020 roku. Ścieżka ta jest brakującym elementem, by praktycznie przejechać przez cały powiat Grodziski wzdłuż drogi 719 wydzieloną trasą dla rowerów. Jest ona też niezwykle ważna dla wielu mieszkańców jadących wzdłuż niebezpiecznej i ruchliwej drogi pomiędzy Grodziskiem i Jaktorowem.

Niestety dopiero w ostatnim czasie udało się pozyskać na nią środki. Jak tłumaczył nam Zastępca Burmistrz Grodzisk Maz. Tomasz Krupski - Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej trasy rowerowej do Jaktorowa zostało zlecone we wrześniu 2020 roku , a zakończone w październiku 2021 roku. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót uzależnione było od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych - unijnych bądź krajowych. Przetarg na wykonanie ścieżki został ogłoszony w kwietniu 2023 r. - niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Programu Bezpieczne Drogi prowadzonego przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

W ramach prac powstanie ok. 3 km nowej trasy rowerowej. Wybudowana zostanie też sygnalizacji i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 719 i 579. Prace obejmą m. in.:

  • rozbiórkę istniejących nawierzchni w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Zakres robót obejmuje rozbiórki nawierzchni bitumicznych, nawierzchni z betonu cementowego, z kostki i płyt betonowych, wraz z istniejącymi podbudowami, obramowań typu krawężniki, obrzeża itp.,
  • budowę odwodnienia,
  • budowę przepustów pod zjazdami i drogami poprzecznymi,
  • przebudowę istniejących przepustów,
  • ustawienie krawężników, oporników i obrzeży,
  • budowę nawierzchni jezdni, zjazdów, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, i poboczy,
  • przebudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych nN  i SN,
  • budowę kanału technologicznego,

Wykonawcą jest firma PACHOLCZYK sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królewskiej 19, 05–822 Milanówek. Termin realizacji zadania to 20 grudnia br.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: