Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z planowanym remontem toru nr 1 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów, w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2015 r. na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

I. ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

 1. Pociągi będą kursowały w następujących relacjach:
  - Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Zachodnia WKD, z przesiadką pomiędzy pociągami na przystanku osobowym „Opacz” (codziennie)
  - Milanówek Grudów – Komorów, z przesiadką do autobusu komunikacji zastępczej na stacji „Komorów” (codziennie) 
  - Grodzisk Mazowiecki Radońska – Komorów, z przesiadką do autobusu komunikacji zastępczej na stacji „Komorów” (w dni powszednie)

     2. Odcinek Warszawa Zachodnia WKD – Warszawa Śródmieście WKD będzie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów. 
        W związku z powyższym w okresie prowadzenia prac remontowych zostanie całkowicie zamknięty peron przystanku osobowego „Warszawa Ochota WKD”.

     3. Na odcinku Komorów – Warszawa Zachodnia WKD ruch pociągów będzie odbywał się dwukierunkowo po torze nr 2 (tor prawy w kierunku do Warszawy).

     4. Na przystanku osobowym Opacz zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy z/do pociągów obsługujących relacje: 
        - Warszawa Zachodnia WKD – Opacz 
        - Opacz – Grodzisk Mazowiecki Radońska

   5. Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza na następujących relacjach: 
       - Pruszków WKD – Warszawa Śródmieście WKD (kursuje w dni powszednie, w godzinach szczytu) 
       - Komorów WKD – Warszawa Śródmieście WKD (kursuje we wszystkie dni tygodnia, przez cały dzień)
       - Tworki – Michałowice (kursuje w dni powszednie, w godzinach szczytu) >> od 03.08.2015 r.: Malichy - Michałowice (kursuje w dni powszednie, w godzinach szczytu)

UWAGA: Z przyczyn formalno-organizacyjnych nie będzie możliwe zatrzymywanie się autobusów komunikacji zastępczej na planowanym wcześniej przystanku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 w rejonie przystanku „Malichy” na wysokości ul. Piastowskiej (przystanek zlokalizowany pomiędzy przystankiem autobusowym „Tworki – ul. Główna” oraz przystankiem autobusowym ZTM „NORWIDA”. 
W związku z powyższym autobusy komunikacji zastępczej będą kursowały z pominięciem ww. przystanku

   6. Podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.
     
W poniższej tabeli podano lokalizacje przystanków autobusowej komunikacji zastępczej z najbliższym punktem umożliwiającym zakup biletu WKD.

PRZYSTANEK AUTOBUSOWEJ KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ PUNKT BILETOWY
 1. Komorów – przystanek autobusowy: WKD Komorów / al. Dąbrowskiej (przy stacji WKD)
kasa biletowa oraz automaty biletowe zlokalizowane na stacji
 1. Pruszków WKD - przystanek autobusowy: WKD Pruszków 01 / ul. Kraszewskiego (przy WKD)
kasa biletowa, kiosk oraz  automat biletowy zlokalizowany na stacji
 1. Pruszków - przystanek autobusowy: Pruszków - Armii Krajowej 01 / ul. Prusa (kierunek: Warszawa) oraz Bolesława Prusa 01 / al. Armii Krajowej (kierunek: Pruszków/Komorów)
najbliższe punkty biletowe na stacji Pruszków WKD, odległość ok. 900m
 1. Tworki - przystanek autobusowy WKD: WKD TWORKI (SADOWA) / ul. Sadowa – szpital
automat biletowy zlokalizowany na przystanku oraz sklep w pobliżu przystanku
 1. Tworki - przystanek autobusowy: TWORKI/Aleje Jerozolimskie / ul. Główna
najbliższe punkty przy przystanku Tworki , odległość ok. 600m
 1. Malichy - przystanek autobusowy WKD: WKD MALICHY 01 / ul. Dolna (przy WKD)
automat biletowy oraz kiosk zlokalizowany na przystanku Malichy
 1. Reguły - przystanek autobusowy ZTM: NORWIDA 01/02 (Piastów - ul. Królewska)
punkty zlokalizowane przy przystankach Malichy (odległość ok. 2 km) oraz Reguły automat na przystanku oraz sklep w pobliżu (odległość ok. 1 km)
 1. Michałowice - przystanek autobusowy ZTM: JESIONOWA 01/02 (Opacz-Kolonia - Aleje Jerozolimskie)
kasa biletowa oraz automat biletowy na przystanku, odległość ok. 1,1 km
 1. Michałowice - przystanek autobusowy WKD:  JESIONOWA/ Opacz-Kolonia - ul. Jesionowa za skrzyżowaniem z Alejami Jerozolimskimi
kasa biletowa oraz automat biletowy na przystanku, odległość ok. 1,1 km
 1. Michałowice - przystanek autobusowy WKD: WKD Michałowice / ul. Jesionowa (przy WKD)
kasa biletowa oraz automat biletowy na przystanku
 1. Opacz - przystanek autobusowy ZTM: ŻYWIECKA 01/02 (Aleje Jerozolimskie)
automat biletowy na p.o. Opacz oraz punkt informacyjny, odległość ok. 600m
 1. W-wa Raków - przystanek autobusowy ZTM: ŁOPUSZAŃSKA 01/02 (Aleje Jerozolimskie)
automaty biletowe zlokalizowane na p.o. W- wa Raków, odległość ok. 600m
 1. W-wa Al. Jerozolimskie - przystanek autobusowy ZTM: PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE 01/02
automat biletowy na p.o. Warszawa Aleje Jerozolimskie
 1. W-wa Zachodnia WKD - przystanek autobusowy ZTM: DWORZEC ZACHODNI 01/02 (Aleje Jerozolimskie)
kasa biletowa oraz automat biletowy
 1. W-wa Ochota WKD - przystanek autobusowy ZTM: PLAC ZAWISZY 01/02 (Aleje Jerozolimskie)
kasa biletowa
 1. W-wa Śródmieście WKD - przystanek autobusowy ZTM: DWORZEC CENTRALNY 06 Aleje Jerozolimskie za rondem Czterdziestolatka w kierunku placu Zawiszy
automat biletowy oraz kasa biletowa zlokalizowane na stacji  Warszawa Śródmieście WKD

W pociągach WKD uruchamianych zgodnie ze specjalnym rozkładem jazdy obowiązującym w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r. maszyniści będą prowadzić sprzedaż biletów na zasadach dotychczas obowiązujących.

II. ZASADY HONOROWANIA BILETÓW WKD W POJAZDACH INNYCH PRZEWOŹNIKÓW ORAZ ORGANIZATORÓW PRZEWOZÓW

 1. W pociągach uruchamianych przez spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście będą honorowane ważne bilety WKD jednorazowe (obowiązujące w danej strefie czasowej) i okresowe (zgodnie z relacją na bilecie).
  a) Bilet skasowany w pociągu WKD jest ważny na dalszy przejazd pociągiem KM wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie, pod warunkiem zachowania czasu ważności strefy czasowej zawartej na bilecie.
  b) Podróżny posiadający nie skasowany bilet WKD (kartkowy do kasownika elektronicznego), zobowiązany jest wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.
  c) Podróżny korzystający z oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” może podróżować pociągami KM na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa Ursus Niedźwiadek (odpowiednik p.o. Opacz). 

Podróżny bez ważnego biletu WKD, zostanie w pociągu KM uznany za jadącego bez ważnego biletu.

     2. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r. honorowane będą wszystkie rodzaje biletów WKD (zgodnie z relacją na bilecie okresowym albo strefą czasową na bilecie jednorazowym) w następujących pojazdach ZTM:

        a) w pociągach: 
    -  linia SKM S1 – na odcinku Warszawa Śródmieście – Pruszków, 
    -  linia SKM S2 – na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa Al. Jerozolimskie, 
    -  linia SKM S3 – na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Al. Jerozolimskie;

          b) w autobusach:

    -  linia 127 – na odcinku Centrum – PKP WKD Al. Jerozolimskie,
    -  linia 158 – na odcinku Centrum – Dw. Zachodni,
    -  linia 159 – na odcinku Pl. Zawiszy – Dw. Zachodni,
    -  linia 178 – na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP WKD Al. Jerozolimskie,
    -  linia 187 – na odcinku Dw. Zachodni - Łopuszańska,
    -  linia 191 – na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP WKD Al. Jerozolimskie,
    -  linia 208 – na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie – Rondo Zesłańców Syberyjskich (ze względu na remont ul. Włodarzewskiej linia 208 nie kursuje w lipcu br.)
    -  linia 517 – na odcinku Centrum - Łopuszańska,
    -  linia 717 – na odcinku Dw. Zachodni – Norwida (Piastów),
    -  linia ZS1 – na odcinku Dw. Zachodni – PKP Pruszków,
    -  linia N35 – na odcinku Centrum - Łopuszańska,
    -  linia N85 – na odcinku Centrum – Pruszków Os. Staszica.

3. UWAGA:
a) Pasażerowie rozpoczynający podróż w ww. pojazdach ZTM na podstawie biletów jednorazowych WKD (kartkowych do kasowników elektronicznych), zobowiązani są do skasowania biletu odręcznie, wpisując w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika: datę i godzinę rozpoczęcia podróży. Brak naniesienia na bilecie jednorazowym WKD powyższych danych będzie stanowić dla kontrolera biletów w pojazdach ZTM podstawę do nałożenia na pasażera opłaty dodatkowej za brak odpowiedniego i ważnego biletu. 
b) Bilet jednorazowy WKD skasowany w pociągu WKD jest ważny na dalszy przejazd ww. pojazdami ZTM wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie, pod warunkiem zachowania czasu ważności strefy czasowej zawartej na bilecie (do czasu przejazdu nie wlicza się czasu przesiadki na p.o. Opacz – tj. 11 min.).

4. WKD przypomina, iż bilety ZTM honorowane w ramach oferty „wspólny bilet ZTM-KM-WKD” ważne są zgodnie z ważnością stref biletowych (przystanek graniczny stref biletowych: Opacz / Warszawa Ursus Niedźwiadek). 

5. Ponadto Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w autobusach komunikacji zastępczej WKD uruchomionej podczas remontu toru w terminie 1.07-31.08.2015 r., na odcinku Opacz  - Warszawa Śródmieście WKD honorowane są bilety ZTM objęte ofertą „wspólny bilet ZTM-KM-WKD”.

III. ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD ZAKUPIONYCH DO DNIA 30 CZERWCA 2015 OBOWIĄZUJĄCYCH W OKRESIE REMONTU

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 30 czerwca 2015 r. i ważnych na przejazdy w dniu 1 lipca 2015 r. i później: 
  -  całkowicie niewykorzystanych, 
  -  częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych 
  bez potrącania odstępnego.

     2. Zwrotu biletów całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują odpowiednio: 
       a) kasy biletowe w przypadku biletów zakupionych w kasach 
       b) Centrum Obsługi Klienta w Warszawie (stacja metro Świętokrzyska – pawilon 1000 E 2, tel. 22 656-41-00. 
       Punkt czynny jest od pn. do pt. w godz. 8:00 – 18:00), w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD w okresie ograniczeń, w  celu zaplanowania dogodnej podróży.


Specjalny rozkład jazdy pociagów WKD oraz autobusowej komunikacji zastępczej w okresie od 1.07.2015 r. do 31.08.2015 r.
Pobierz specjalny rozkład jazdy pociagów WKD oraz autobusowej komunikacji zastępczej (obowiązuje od dnia 03.08.2015 r.)


Schematy organizacji ruchu pociągów na linii WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA):

Schemat organizacji ruchu w formacie GIF (obowiązuje od dnia 20.07.2015 r.)

Schemat organizacji ruchu w formacie PDF (obowiązuje od dnia 20.07.2015 r.)

Schemat organizacji ruchu w formacie PDF (wersja maksymalna) - uwaga: z uwagi na duży format obrazu plik zalecany tylko do podglądu


Honorowanie biletów WKD w pojazdach ZTM w okresie 1.07-31.08.2015 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z remontem toru nr 1 na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów, w okresie
od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r. honorowane są wszystkie rodzaje biletów WKD (zgodnie z relacją na bilecie okresowym albo strefą czasową na bilecie jednoorazowym) w następujących pojazdach ZTM:

 1. W pociągach:

-  linia SKM S1 – na odcinku Warszawa Śródmieście – Pruszków,
-  linia SKM S2 – na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa Al. Jerozolimskie,
-  linia SKM S3 – na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Al. Jerozolimskie;

     2. W autobusach:

-  linia 127 – na odcinku Centrum – PKP WKD Al. Jerozolimskie,
-  linia 158 – na odcinku Centrum – Dw. Zachodni,
-  linia 159 – na odcinku Pl. Zawiszy – Dw. Zachodni,
-  linia 178 – na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP WKD Al. Jerozolimskie,
-  linia 187 – na odcinku Dw. Zachodni - Łopuszańska,
-  linia 191 – na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP WKD Al. Jerozolimskie,
-  linia 208 – na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie – Rondo Zesłańców Syberyjskich, (ze względu na  remont ul. Włodarzewskiej linia 208 nie kursuje w lipcu br.)
-  linia 517 – na odcinku Centrum - Łopuszańska,
-  linia 717 – na odcinku Dw. Zachodni – Norwida (Piastów),
-  linia ZS1 – na odcinku Dw. Zachodni – PKP Pruszków,
-  linia N35 – na odcinku Centrum - Łopuszańska,
-  linia N85 – na odcinku Centrum – Pruszków Os. Staszica.

 UWAGA:

 • Pasażerowie rozpoczynający podróż w ww. pojazdach ZTM na podstawie biletów jednorazowych WKD (kartkowych do kasowników elektronicznych), zobowiązani są do skasowania biletu odręcznie, wpisując w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika: datę i godzinę rozpoczęcia podróży.
   Brak naniesienia na bilecie jednorazowym WKD powyższych danych będzie stanowić dla kontrolera biletów w pojazdach ZTM podstawę do nałożenia na pasażera opłaty dodatkowej za brak odpowiedniego i ważnego biletu.
 • Bilet jednorazowy WKD skasowany w pociągu WKD jest ważny na dalszy przejazd ww. pojazdami ZTM wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie, pod warunkiem zachowania czasu ważności strefy czasowej zawartej na bilecie (do czasu przejazdu nie wlicza się czasu przesiadki na p.o. Opacz – tj. 11 min.).

WKD przypomina, iż bilety ZTM honorowane w ramach oferty „wspólny bilet ZTM-KM-WKD” ważne są zgodnie z ważnością stref biletowych (przystanek graniczny stref biletowych: Opacz / Warszawa Ursus Niedźwiadek).Honorowanie biletów 

Ponadto Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w autobusach komunikacji zastępczej WKD uruchomionej podczas remontu toru
w terminie 1.07-31.08.2015 r., na odcinku Opacz  - Warszawa Śródmieście WKD honorowane są bilety ZTM objęte ofertą „wspólny bilet ZTM-KM-WKD”

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: