Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z kolejnym etapem robot budowlanych w zakresie budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, obejmującym zamknięcie w dniach od 05.12.2022 do 09.12.2022 (od poniedziałku do piątku) przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Kazimierzowskiej w Owczarni (gm. Brwinów), zmianie ulegnie organizacja zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 realizującej w dni powszednie w godz. 8:45-17:00 połączenia w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Owczarnia (p.o. Kazimierówka) – Podkowa Leśna Główna.

W sobotę, 10.12.2022, ruch pociągów na linii WKD będzie prowadzony bez ograniczeń na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Warszawa Śródmieście WKD, na dotychczasowych zasadach obejmujących utrzymanie zamknięcia stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska, utrzymanie zawieszenia funkcjonowania przystanku osobowego Podkowa Leśna Zachodnia oraz utrzymanie zamknięcia linii kolejowej nr 48 do Milanówka.

Wszystkie rozkłady jazdy znajdują się również do pobrania w dolnej części strony.

Co się zmienia - podstawowe uwarunkowania:

W ww. dni powszednie wprowadzona zostaje trasa objazdowa dla pojazdów zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 z uwagi na brak możliwości przejazdu ul. Kazimierzowską przez przejazd kolejowy WKD w Owczarni i związany z tym brak możliwości podjazdu w bezpośrednie sąsiedztwo przystanku osobowego „Kazimierówka”. Trasa objazdowa zastępczej komunikacji autobusowej zostaje poprowadzona przez Milanówek z zawrotką na rondzie przy ul. Średniej oraz przez osiedle Grudów. Dla każdego z kierunków przejazdu trasa objazdowa uwzględnia obsługę poszczególnych przystanków osobowych WKD z wykorzystaniem dostępnej drogowej infrastruktury przystankowej w możliwie najbliższej lokalizacji względem linii kolejowej. Równocześnie zawieszone zostają przystanki ZKA w Owczarni przy WKD oraz przy skrzyżowaniu ul. Żółwińskiej z ul. Kazimierzowską).

Trasa oraz czas przejazdu linii ZKA ZA1 z powodu objazdu ulegną wydłużeniu. Zmienią się ponadto godziny odjazdów. Autobusy spod stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wyruszą o 5 minut wcześniej. Odjazdy w kierunku przeciwnym spod stacji Podkowa Leśna Główna w relacji do Grodziska Mazowieckiego – bez zmian.

Rozkład jazdy pociągów WKD w ww. okresie, jak również rozkład jazdy zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 w pozostałych porach dnia (do godz. 8:45 oraz po godz. 17:00) – pozostają bez zmian.

Trasa i rozkład jazdy linii zastępczej komunikacji autobusowej ZA12, zapewniającej połączenie Podkowy Leśnej Głównej z Milanówkiem przez rejon zawieszonych przystanków „Podkowa Leśna Zachodnia” i „Polesie” również pozostają bez zmian.


ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD W OKRESIE 05.12.2022 - 10.12.2022

 1. Ograniczenia w ruchu pociągów WKD w dniach 05-10.12.2022 związane z robotami budowlanymi:
  • w dni powszednie (05-09.12.2022), tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:45-17:00 zamknięcie toru nr 1G na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice; pociągi kończące lub rozpoczynające bieg w relacji do/z przystanku osobowego Grodzisk Maz. Jordanowice ulegną skróceniu i będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna; wprowadzona zostaje zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska przez: Milanówek Grudów i Grodzisk Maz. Jordanowice (w w/w dni powszednie w godz. 9:00-17:00);
   uwaga: w dniach 05-09.12.2022 wprowadzona zostaje okresowa zmiana organizacji zastępczej komunikacji autobusowej na trasie ZA1 funkcjonującej w godzinach 9:00-17:00, w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna (trasa objazdowa w związku z zamknięciem przejazdu kolejowo-drogowego w rejonie p.o. Kazimierówka – w ciągu ul. Kazimierzowskiej w Owczarni; zawieszone zostają przystanki ZKA w Owczarni przy WKD oraz przy skrzyżowaniu ul. Żółwińskiej z ul. Kazimierzowską);
  • w sobotę (10.12.2022) ruch pociągów prowadzony będzie bez ograniczeń na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Warszawa Śródmieście WKD.
 2. Linia kolejowa do Milanówka oraz przystanek osobowy „Podkowa Leśna Zachodnia” z przyczyn technicznych pozostają zamknięte do odwołania dla obsługi podróżnych. Pociągi będą przejeżdżać w rejonie przystanku „Podkowa Leśna Zachodnia” bez zatrzymania. Obsługę rejonu przystanku „Podkowa Leśna Zachodnia” zapewnia zastępcza komunikacja autobusowa ZA12 na trasie: Podkowa Leśna Główna – Podkowa Leśna Zachodnia – Polesie – Milanówek Grudów (trasa w obu kierunkach przez Owczarnię). Lokalizacje przystanków zastępczych przedstawiono w tabeli poniżej.
 3. W dalszym ciągu, w związku z zamknięciem stacji „Grodzisk Mazowiecki Radońska” funkcjonować będzie połączenie ZKA w relacji: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Grodzisk Mazowiecki Radońska (trasa jednokierunkowa).
 4. Na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice zostaną zorganizowane punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami WKD i pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej.
 5. Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 6. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz nie ma możliwości przewozu roweru.
 7. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, jak również wydłużony czas przejazdu zastępczą komunikacją autobusową nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 04.12.2022 i ważnych na przejazdy w dniu 05.12.2022 i później:
  (a) całkowicie niewykorzystanych,
  (b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują:
  (a) kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  (b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, 801 789 405, bok@vectorsoftware.pl – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
  (c) w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowy sprzedaz@wkd.com.pl ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW I STACJI WKD ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Przystanek/stacja WKD

Odpowiadający przystanek autobusowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA WKD 01,02 - ul. Radońska (w pobliżu stacji WKD)

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

GRODZISK MAZ. NADARZYŃSKA WKD 01,02 - ul. Nadarzyńska (przy WKD)

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

GRODZISK MAZ. OS. PIASKOWA 01,02 - ul. Piaskowa (przy WKD)

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA/PIASKOWA WKD 01,02 - ul. Okrężna / ul. Piaskowa

BRZÓZKI oraz KAZIMIERÓWKA

MILANÓWEK PTASIA 01 - ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej)

MILANÓWEK GRUDÓW

MILANÓWEK GRUDÓW WKD 01, 02 – ul. Królewska (przy WKD)

POLESIE

OWCZARNIA ANNY JAGIELLONKI 02 – ul. Władysława Łokietka / ul. Anny Jagiellonki (kierunek do Podkowy Leśnej Głównej oraz do Milanówka Grudowa)

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02 – ul. Królewska

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

Podkowa Leśna ul. Lotnicza (przy stacji WKD)

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA
trasa: Podkowa Leśna Główna –
Milanówek Grudów

OWCZARNIA ŻÓŁWIŃSKA/GRODZISKA 01,02 – ul. Żółwińska / ul. Grodziska (kierunek do Podkowy Leśnej Głównej oraz do Milanówka Grudowa)

 


LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD ORAZ NAJBLIŻSZE PUNKTY UMOŻLIWIAJĄCE ZAKUP BILETÓW WKD

Przystanek zastępczej komunikacji autobusowej

Punkt biletowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

kasa biletowa zlokalizowana na parkingu przy wjeździe na teren siedziby WKD od strony ul. Radońskiej oraz automat biletowy przy sklepie spożywczym

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Jordanowice

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Piaskowa oraz kiosk przy peronie

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Okrężna lub na p.o. Grodzisk Maz. Piaskowa

BRZÓZKI

automat biletowy na p.o. WKD Brzózki

KAZIMIERÓWKA

automat biletowy na p.o. WKD Kazimierówka

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

automat biletowy na p.o. WKD Podkowa Leśna Zachodnia

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

kasa biletowa zlokalizowana na stacji Podkowa Leśna Główna WKD oraz automat biletowy na peronie

MILANÓWEK GRUDÓW

automat biletowy na p.o. WKD Milanówek Grudów

POLESIE

automat biletowy na p.o. WKD Polesie

 


HONOROWANIE BILETÓW OKRESOWYCH WKD W POCIĄGACH KM W OKRESIE OD 04.07.2022 DO 10.12.2022

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z budową drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w pociągach spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście będą honorowane:

 1. Wszystkie bilety okresowe odcinkowe WKD wydane z/do stacji:
  • Grodzisk Mazowiecki Radońska, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Okrężna (odpowiednik stacji KM – Grodzisk Mazowiecki)
  • Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów (odpowiednik stacji KM – Milanówek)
  • Podkowa Leśna Zachodnia (odpowiednik stacji KM – Brwinów)
 2. Bilety służbowe WKD - ważne na całej linii WKD.

OKRES OBOWIĄZYWANIA SPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

Specjalne rozkłady jazdy dla danego dnia obowiązują każdorazowo od godz. 3:00, do nocy następującej po danym dniu - do godz. 3:00. Pociągi wyruszające ze stacji początkowej (lub przystanku początkowego) po godz. 0:00 przypisywane są w tabeli rozkładu jazdy do poprzedniej doby, w której obowiązywanie rozkładu jazdy dla danego dnia rozpoczyna się o godz. 3:00.


Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: