Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z kolejnym etapem robót budowlanych w zakresie budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w dniach od 01.11.2022 (wtorek) do dnia 30.11.2022 (środa) na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

Najważniejsze uwarunkowania związane z organizacją ruchu od dnia 01.11.2022 (wtorek) obejmują utrzymanie bez zmian obowiązującego w ostatnich dniach października br. podstawowego rozkładu jazdy dla dni powszednich. W dni powszednie utrzymana zostanie przerwa w kursowaniu pociągów pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim – od godz. 8:45 do godz. 17:00. Do odwołania nieczynny dla podróżnych będzie przystanek kolejowy „Podkowa Leśna Zachodnia”, który pociągi będą mijać bez zatrzymania.


ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD W OKRESIE 01.11.2022 - 30.11.2022

 1. Ograniczenia w ruchu pociągów WKD w miesiącu listopadzie 2022 r. związane z kolejnym etapem robót budowlanych:
  • w dni powszednie w godz. 8:45-17:00 wyłączenie dla ruchu pociągów toru nr 1G na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice; skrócenie pociągów w relacji do/z przystanku osobowego Grodzisk Mazowiecki Jordanowice; pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna; wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej na trasie Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska przez: Owczarnię (p.o. Kazimierówka) i Grodzisk Mazowiecki Jordanowice (w w/w dni powszednie w godz. 8:45-17:00);
  • w soboty i niedziele ruch pociągów prowadzony bez ograniczeń na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Warszawa Śródmieście WKD.
 2. Przystanek osobowy „Podkowa Leśna Zachodnia” z przyczyn technicznych pozostanie zamknięty do odwołania dla obsługi podróżnych. Pociągi będą przejeżdżać w rejonie tego przystanku bez zatrzymania. Obsługę rejonu przystanku „Podkowa Leśna Zachodnia” zapewni zastępcza komunikacja autobusowa na zmienionych trasach: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Owczarnia (p.o. Kazimierówka) – Podkowa Leśna Główna oraz Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna (trasa jednokierunkowa). Lokalizacje przystanków zastępczych przedstawiono w tabeli poniżej.
 3. W dalszym ciągu, w związku z zamknięciem stacji „Grodzisk Mazowiecki Radońska” funkcjonować będzie połączenie ZKA w relacji: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Grodzisk Mazowiecki Radońska (trasa jednokierunkowa).
 4. Na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice zostaną zorganizowane punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami WKD i pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej.
 5. Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 6. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz nie ma możliwości przewozu roweru.
 7. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, jak również wydłużony czas przejazdu zastępczą komunikacją autobusową nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 31.10.2022 i ważnych na przejazdy w dniu 01.11.2022 i później:
  (a) całkowicie niewykorzystanych,
  (b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują:
  (a) kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  (b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, 801 789 405, bok@vectorsoftware.pl – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
  (c) w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowy sprzedaz@wkd.com.pl ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW I STACJI WKD ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Przystanek/stacja WKD

Odpowiadający przystanek autobusowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA WKD 01,02 – ul. Radońska (w pobliżu stacji WKD)

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

GRODZISK MAZ. NADARZYŃSKA WKD 01,02 – ul. Nadarzyńska (przy WKD)

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

GRODZISK MAZ. OS. PIASKOWA 01,02 – ul. Piaskowa (przy WKD)

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA/PIASKOWA WKD 01,02 – ul. Okrężna / ul. Piaskowa

BRZÓZKI

MILANÓWEK PTASIA 01,02 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej)

KAZIMIERÓWKA

MILANÓWEK KAZIMIERZOWSKA WKD 01,02 – ul. Kazimierzowska (przy WKD)

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA
trasa: Podkowa Leśna Główna –
Milanówek Grudów

MILANÓWEK TURCZYNEK 01 – ul. Królewska (kierunek do Podkowy Leśnej Głównej),
OWCZARNIA ŻÓŁWIŃSKA/GRODZISKA 02 – ul. Żółwińska / ul. Grodziska (kierunek do Milanówka i Podkowy Leśnej Głównej)
PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA
trasa: Grodzisk Maz. Radońska –
Podkowa Leśna Główna
OWCZARNIA ŻÓŁWIŃSKA/KAZIMIERZOWSKA 01,02 – ul. Żółwińska / ul. Kazimierzowska (kierunek do Grodziska Maz. Radońskiej oraz do Podkowy Leśnej Głównej)

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

Podkowa Leśna – ul. Lotnicza (przy stacji WKD)

MILANÓWEK GRUDÓW

MILANÓWEK GRUDÓW WKD 01 – ul. Królewska (przy WKD; kierunek do Podkowy Leśnej Głównej)

POLESIE

MILANÓWEK TURCZYNEK 01 – ul. Królewska (kierunek do Podkowy Leśnej Głównej),
OWCZARNIA ANNY JAGIELLONKI 02 – ul. Władysława Łokietka / ul. Anny Jagiellonki (kierunek do Milanówka i Podkowy Leśnej Głównej)

 


LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD ORAZ NAJBLIŻSZE PUNKTY UMOŻLIWIAJĄCE ZAKUP BILETÓW WKD

Przystanek zastępczej komunikacji autobusowej

Punkt biletowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

kasa biletowa zlokalizowana na parkingu przy wjeździe na teren siedziby WKD od strony ul. Radońskiej oraz automat biletowy przy sklepie spożywczym

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Jordanowice

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Piaskowa oraz kiosk przy peronie

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Okrężna lub na p.o. Grodzisk Maz. Piaskowa

BRZÓZKI

automat biletowy na p.o. WKD Brzózki

KAZIMIERÓWKA

automat biletowy na p.o. WKD Kazimierówka

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

automat biletowy na p.o. WKD Podkowa Leśna Zachodnia

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

kasa biletowa zlokalizowana na stacji Podkowa Leśna Główna WKD oraz automat biletowy na peronie

MILANÓWEK GRUDÓW

automat biletowy na p.o. WKD Milanówek Grudów

POLESIE

automat biletowy na p.o. WKD Polesie

 


HONOROWANIE BILETÓW OKRESOWYCH WKD W POCIĄGACH KM W OKRESIE OD 04.07.2022 DO 10.12.2022

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z budową drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w pociągach spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście będą honorowane:

 1. Wszystkie bilety okresowe odcinkowe WKD wydane z/do stacji:
  • Grodzisk Mazowiecki Radońska, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Okrężna (odpowiednik stacji KM – Grodzisk Mazowiecki)
  • Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów (odpowiednik stacji KM – Milanówek)
  • Podkowa Leśna Zachodnia (odpowiednik stacji KM – Brwinów)
 2. Bilety służbowe WKD - ważne na całej linii WKD.

OKRES OBOWIĄZYWANIA SPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

Specjalne rozkłady jazdy dla danego dnia obowiązują każdorazowo od godz. 3:00, do nocy następującej po danym dniu - do godz. 3:00. Pociągi wyruszające ze stacji początkowej (lub przystanku początkowego) po godz. 0:00 przypisywane są w tabeli rozkładu jazdy do poprzedniej doby, w której obowiązywanie rozkładu jazdy dla danego dnia rozpoczyna się o godz. 3:00.


Do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w okresie 01.11.2022 - 30.11.2022: DNI POWSZEDNIE

Do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w okresie 01.11.2022 - 30.11.2022: SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIĘTA

Do pobrania tabliczki z rozkładami jazdy linii zastępczej komunikacji autobusowej w okresie 01.11.2022 - 30.11.2022: odjazdy z poszczególnych przystanków


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: