Kolejny przewoźnik zmienia rozkład jazdy. Od dnia 21 marca do dnia 25 marca br. z możliwością przedłużenia o kolejne dni, w zależności od dalszych decyzji właściwych organów administracji państwowej w zakresie sytuacji epidemiologicznej w kraju, na linii WKD zostanie wprowadzona organizacja ruchu pociągów według rozkładu jazdy obowiązującego w soboty, niedziele i święta (niezależnie od rodzaju dnia przypadającego w okresie 21-25 marca br.).

Zmiana rozkładu jazdy pociągów WKD następuje w związku z ogłoszonym przez Radę Ministrów RP stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, jak również w obliczu narastającej liczby chorych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów oraz pracowników środków kolejowego transportu zbiorowego na linii WKD.

Od dnia 18.03.2020 r. do odwołania obowiązują nowe zasady funkcjonowania kas biletowych WKD, wszystkie kasy biletowe czynne są w godzinach 7:00 – 14:00. Wstrzymana została do odwołania możliwość zakupu biletów jednorazowych sprzedawanych w pociągach WKD przez maszynistów.

Warto też przypomnieć, że w  związku z decyzją o zamknięciu wszystkich szkół, uczelni, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz kin i teatrów, podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami WKD, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych):

  • całkowicie niewykorzystanych;
  • częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

Od zwracanych należności potrąca się odstępne w wysokości 10%.

  1. Zwroty biletów zakupionych w kasie biletowej przyjmowane są w dowolnej kasie biletowej WKD.
  2. Zwroty biletów zakupionych w automatach biletowych przyjmowane są elektronicznie - cok@strefa.waw.pl

W związku z zamknięciem do odwołania Punktu Obsługi Pasażerów zlokalizowanego na stacji Metro Świętokrzyska, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż wszystkie reklamacje oraz zwroty biletów okresowych zakupionych w automatach biletowych zlokalizowanych na stacjach/przystankach WKD przyjmowane są drogą mailową na adres – cok@strefa.waw.pl

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: