Zmiana organizacji ruchu na linii WKD w okresie 01.06.2023-07.06.2023

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z zamknięciem w dniach: 01.06-07.06.2023 przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Władysława Łokietka w miejscowości Owczarnia oraz kontynuacją zamknięć przejazdów kolejowo-drogowych w ciągu ul. Kazimierzowskiej w miejscowości Owczarnia i w ciągu ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim, utrzymana zostanie zmieniona organizacja zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 realizującej w dni powszednie w godz. 9:00-16:00 połączenia w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna, natomiast w dni powszednie w ww. okresie czasu w godz. 9:30-15:30 zawieszona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa ZA12.

Rozkład jazdy pociągów WKD w ww. okresie pozostaje bez zmian.

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w okresie 01.06.2023-07.06.2023: DNI POWSZEDNIE

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w okresie 01.06.2023-07.06.2023: SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIĘTA

Tutaj znajdują się do pobrania tabliczki przystankowe z rozkładami jazdy zastępczej komunikacji autobusowej ważnymi od dnia 01.06.2023

Wszystkie rozkłady jazdy znajdują się również w dolnej części strony.


OGRANICZENIA W DNI POWSZEDNIE - POCIĄGI BEZ ZMIAN, KOLEJNE UTRUDNIENIA DLA ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Od dnia 01.06.2023 (czwartek) zamknięty zostanie przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Władysława Łokietka w miejscowości Owczarnia. Przez ten przejazd zaplanowano poprowadzenie trasy zastępczej komunikacji autobusowej linii ZA12, czasowo zmienionej w dni powszednie w godz. 9:00-16:00 począwszy od dnia 29.05.2023 (poniedziałek) do dnia 07.06.2023 (środa). Niestety, od dnia 01.06.2023 (czwartek) przejazd będzie musiał zostać pilnie zamknięty z uwagi na konieczność przyśpieszenia robót realizowanych przez Wykonawcę przebudowy linii kolejowej tak, aby prace w jego obrębie zakończyły się jeszcze przed tzw. „długim weekendem” 08-11.06.2023.

Jednocześnie w dalszym ciągu będą pozostawały zamknięte przejazdy kolejowo-drogowe w ciągu ul. Kazimierzowskiej w miejscowości Owczarnia (zamknięcie tego przejazdu zaplanowano od poniedziałku, 29.05.2023) oraz w ciągu ul. Piaskowej w Grodzisku Maz. W związku z powyższym pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej linii ZA1 będą musiały w dalszym ciągu omijać dwa przejazdy kolejowo-drogowe zlokalizowane na standardowej trasie przejazdu, natomiast z uwagi na brak możliwości skierowania pojazdów linii ZA12 na trasę objazdową wykorzystującą infrastrukturę drogową przystosowaną do ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz zastąpienie w godz. 9:30-15:30 na jej trasie podstawowej przez pojazdy linii ZA1 w relacji od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego przez Milanówek Grudów, kursowanie linii ZA12 zostanie zawieszone w dni powszednie w godz. 9:30-15:30 w okresie 01.06-07.06.2023.

W okresie od dnia 01.06.2023 (czwartek) do dnia 07.06.2023 (środa) utrzymana zostanie bez żadnych zmian nowa trasa objazdowa dla pojazdów zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 wprowadzona z dniem 29.05.2023 (poniedziałek) z uwagi na brak możliwości przejazdu przez dwa przejazdy kolejowo-drogowe WKD: w ciągu ul. Kazimierzowskiej (Owczarnia) oraz w ciągu ul. Piaskowej (Grodzisk Mazowiecki) i tym samym brak możliwości podjazdu w bezpośrednie sąsiedztwo przystanków osobowych, odpowiednio: „Kazimierówka” i „Grodzisk Maz. Piaskowa”. Trasa objazdowa zastępczej komunikacji autobusowej dla każdego z kierunków przejazdu uwzględnia obsługę poszczególnych przystanków kolejowych WKD z wykorzystaniem dostępnej drogowej infrastruktury przystankowej w lokalizacji możliwie najbliżej względem linii kolejowej.

Zmienione lokalizacje przystanków ZKA ZA1 będą obowiązywać dla następujących przystanków kolejowych: „Grodzisk Mazowiecki Radońska”, „Grodzisk Mazowiecki Jordanowice”, „Grodzisk Mazowiecki Piaskowa” i „Kazimierówka”. Ponadto autobusy linii ZA1 z uwagi na brak możliwości przejazdu przez ul. Kazimierzowską ominą rejon przystanku „Podkowa Leśna Zachodnia”, będą zawracać na rondzie przy ul. Średniej oraz zostaną skierowane przez osiedle Grudów w Milanówku. Przypominamy, że trasa linii ZA1 z powodu objazdu w obydwu kierunkach ulegnie nieznacznemu wydłużeniu, zaś jej początkowy fragment na terenie Grodziska Mazowieckiego będzie odwrócony. Zmienią się także czasy przejazdu i godziny odjazdów. Autobusy spod stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wyruszą nieco wcześniej z przystanku początkowego usytuowanego przy zatoczce wzdłuż muru cmentarza, w większości kursów o równych godzinach. Dla pasażerów z rejonu osiedla przy ul. Piaskowej w Grodzisku Maz. do dyspozycji będą dwa przystanki zastępcze. Odjazdy w kierunku przeciwnym spod stacji Podkowa Leśna Główna pozostaną bez zmian. Z kolei linia ZA12 łącząca Milanówek z Podkową Leśną w dni powszednie obsłuży kursy do godz. 9:30 i po godz. 15:30. Obsługę standardowej trasy ZA12 w godz. 9:30-15:30 przejmą pojazdy linii ZA1.

UWAGA: Przypominamy również, że w związku z koniecznością ograniczenia liczby zmian w organizacji ZKA powyższa trasa objazdowa linii ZA1 uwzględniająca ominięcie przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim zostanie utrzymana do środy, 07.06.2023, tj. o dodatkowe trzy dni powszednie: 05-07.06.2023, w ramach zamknięcia przejazdu w ciągu ul. Kazimierzowskiej (niezależnie od przywrócenia możliwości przejazdu przez ul. Piaskową, która zgodnie z założeniami związanymi z harmonogramem robót budowlanych powinna nastąpić do końca dnia 02.06.2023 / piątek).

Zgodnie z ww. informacją aktualizacji ulega treść komunikatu wraz z załącznikami dla okresu 29.05-07.06.2023 w oparciu o zmiany od dnia 01.06.2023, w części dotyczącej organizacji ruchu pojazdów ZKA w związku z zamknięciem przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Władysława Łokietka w miejscowości Owczarnia (komunikat zachowuje ważność do dnia 31.05.2023 włącznie).


ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

 1. W związku z budową drugiego toru na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska (etap obejmujący rozbiórkę istniejącego starego toru i budowę w jego śladzie nowego toru), zamknięciem przejazdów kolejowych w ciągu ul. Władysława Łokietka i w ciągu ul. Kazimierzowskiej w miejscowości Owczarnia oraz kontynuacją zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim od dnia 01.06.2023 (czwartek) do dnia 07.06.2023 (środa) zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów WKD, pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej linii ZA1 pojadą nową trasą objazdową, zaś kursowanie pojazdów linii ZA12 w godz. 9:30-15:30 w dni powszednie ww. okresu czasu zostanie zawieszone:
  (a) w dni powszednie w godz. 9:05-16:00 zamknięcie toru nr 1 na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska; skrócenie relacji pociągów realizujących połączenia do/ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska; pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna; wprowadzenie w godz. 9:00-16:00 zastępczej komunikacji autobusowej linii ZA1 na trasie objazdowej na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska przez Milanówek (zawrotka na rondzie przy ul. Średniej oraz przejazd przez osiedle Grudów; zawieszenie linii ZA12 w godz. 9:30-15:30 w dni powszednie ww. okresu czasu;
  (b) w soboty, niedziele i święta ruch pociągów prowadzony bez ograniczeń na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD;
  (c) w dalszym ciągu zamknięta dla ruchu pociągów pozostaje linia kolejowa do Milanówka – obsługę połączeń na relacji Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów zapewnia zastępcza komunikacja autobusowa – linia ZA12 i ZA1 (w ww. okresie w dni powszednie w godz. 9:00-16:00 na trasie zmienionej).
 2. Na stacji Podkowa Leśna Główna zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami ZKA realizującymi połączenia do Grodziska Mazowieckiego przez Milanówek i do Milanówka.
 3. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna, jak również wydłużony czas przejazdu ZKA nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.
 4. Podróżni korzystający z ZKA zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 5. W pojazdach ZKA nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz przewozu roweru.
 6. UWAGA: W dni powszednie, w godz. 09:00-16:00, w okresie 01.06-07.06.2023 zmiana lokalizacji wybranych przystanków ZKA ZA1 odpowiadających określonym przystankom kolejowym WKD.
 7. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, iż w związku z budową drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w pociągach spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście są honorowane wszystkie bilety okresowe odcinkowe WKD wydane z/do stacji:
  (a) Grodzisk Mazowiecki Radońska, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Okrężna (odpowiednik stacji KM – Grodzisk Mazowiecki);
  (b) Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów (odpowiednik stacji KM – Milanówek);
  (c) Podkowa Leśna Zachodnia (odpowiednik stacji KM – Brwinów).

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 31.05.2023 i ważnych na przejazdy w dniu 01.06.2023 i później:
  (a) całkowicie niewykorzystanych,
  (b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonuje:
  (a) kasa biletowa – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  (b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, tel. 801 789 405, bok@vectorsoftware.pl – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
  (c) Centrum Obsługi Klienta, e-mail: reklamacje@mera-serwis.pl ; tel. 22 437 92 85 (8h w dni robocze od poniedziałku do piątku) – w przypadku biletów zakupionych w automatach mobilnych);
  (d) w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowy sprzedaz@wkd.com.pl ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW I STACJI WKD ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Przystanek/stacja WKD

Odpowiadający przystanek autobusowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA WKD 02 – ul. Radońska (w pobliżu stacji WKD), wiata przy zatoczce wzdłuż muru cmentarza

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

Kierunek: Podkowa Leśna Główna:
GRODZISK MAZ. NADARZYŃSKA WKD 02 – ul. Nadarzyńska (przy WKD) – kierunek ul. Sienkiewicza

Kierunek: Grodzisk Maz. Radońska:
GRODZISK MAZ. KRÓLEWSKA / ORZESZKOWEJ 01 - ul. Królewska / ul. Orzeszkowej

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

GRODZISK MAZ. WIOŚLARSKA 02 – ul. Nadarzyńska, kierunek ul. Sienkiewcza
przystanek dodatkowy dla przystanku WKD: Grodzisk Maz. Piaskowa (tylko w kierunku Podkowy Leśnej Głównej)

GRODZISK MAZ. CHŁOPICKIEGO 01/02 – ul. Na Laski / ul. Chłopickiego

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA/PIASKOWA WKD 01,02 – ul. Okrężna / ul. Piaskowa

BRZÓZKI

MILANÓWEK PTASIA 01 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej)

KAZIMIERÓWKA

MILANÓWEK PTASIA 01 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej)

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02 – ul. Królewska

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

Podkowa Leśna – ul. Lotnicza (przy stacji WKD)

MILANÓWEK GRUDÓW

MILANÓWEK GRUDÓW WKD 01,02 – ul. Królewska (przy WKD)

POLESIE

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02 – ul. Królewska

 


LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD ORAZ NAJBLIŻSZE PUNKTY UMOŻLIWIAJĄCE ZAKUP BILETÓW WKD

Przystanek zastępczej komunikacji autobusowej

Punkt biletowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

kasa biletowa zlokalizowana na parkingu przy wjeździe na teren siedziby WKD od strony ul. Radońskiej oraz automat biletowy przy sklepie spożywczym

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Jordanowice (peron nr 2 / kier. Grodzisk Maz.)

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Piaskowa (peron nr 2 / kier. Grodzisk Maz.) oraz kiosk przy peronie

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Okrężna (peron nr 1 / kier. Warszawa) lub na p.o. WKD Grodzisk Maz. Piaskowa (peron nr 2 / kier. Grodzisk Maz.)

BRZÓZKI

automat biletowy na p.o. WKD Brzózki (peron nr 2 / kier. Grodzisk Maz.)

KAZIMIERÓWKA

automat biletowy na p.o. WKD Kazimierówka (peron nr 1 / kier. Warszawa)

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

automat biletowy na p.o. WKD Podkowa Leśna Zachodnia (peron nr 2 / kier. Grodzisk Maz.)

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

kasa biletowa zlokalizowana na stacji Podkowa Leśna Główna WKD oraz automat biletowy na peronie (peron nr 1 / kier. Warszawa)

MILANÓWEK GRUDÓW

automat biletowy na p.o. WKD Milanówek Grudów

POLESIE

automat biletowy na p.o. WKD Polesie

 


OKRES OBOWIĄZYWANIA SPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

Specjalny rozkład jazdy obowiązuje od nocy ze środy na czwartek (31.05/01.06.2023) – godz. 3:00, do nocy ze środy na czwartek (07/08.06.2023) – godz. 3:00.


Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w okresie 01.06.2023-07.06.2023: DNI POWSZEDNIE

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w okresie 01.06.2023-07.06.2023: SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIĘTA

Tutaj znajdują się do pobrania tabliczki przystankowe z rozkładami jazdy zastępczej komunikacji autobusowej ważnymi od dnia 01.06.2023


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: