Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z kolejnym etapem robót budowlanych w zakresie budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w dniach od 04.07.2022 (poniedziałek) do dnia 07.08.2022 (niedziela) na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

Budowa drugiego toru nabiera tempa. Po wyłączeniu odgałęzienia linii WKD od Podkowy Leśnej do Milanówka nadszedł czas na większe utrudnienia w rejonie Grodziska Mazowieckiego. Od dnia 04.07.2022 (poniedzialek) na kilka miesięcy dla ruchu pociągów pasażerskich zostanie zamknięta stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska. Nie oznacza to natychmiastowego całkowitego braku dostępu do obiektów infrastruktury slużących do obsługi podróżnych, takich jak kasa biletowa, biletomat, tablice SIP, czy też innych urządzeń, jak paczkomat. Obiekty te będą służyć jeszcze przez pewien czas, jednak stopniowo w miarę postępu robót w obrębie stacji ich funkcjonowanie ulegnie ograniczeniu bądź zostaną przeniesione w inne, tymczasowe lokalizacje. Przez pierwsze dni w obrębie torów stacyjnych będzie się odbywał wyłącznie ruch manewrowy składów wyruszających na szlak z zakładu eksploatacji, jednak po przełączeniu ruchu pomiędzy torami po wschodniej stronie stacji, składy docelowo wyjadą w kierunku przystanku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice bezpośrednio z zakładu eksploatacji. Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych całego obszaru stacji umożliwi skrócenie czasu realizacji jej przebudowy, bez konieczności wprowadzania skomplikowanych i częstych zmian fazowania prac przy czynnym ruchu. W ciągu przebudowy pasażerowie będą mogli skorzystać z zastępczej komunikacji autobusowej, która w zależności od dnia tygodnia lub pory dnia dowiezie do najbliższego przystanku osobowego - Grodzisk Mazowiecki Jordanowice lub do stacji Podkowa Leśna Główna.

Początek lipca będący zarazem początkiem okresu wakacyjnego to również możliwość skorzystania z długich i ciepłych dni. W celu zmaksymalizowania frontu robót Wykonawca zaplanował realizację zadań objemujących nie tylko budowany w pierwszym etapie inwestycji nowy tor, ale również przyszłą kompleksową przebudowę istniejącego toru nr 1G pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim. W związku z powyższym w ramach etapu obowiązującego do dnia 07.08.2022, w dni powszednie w godz. 8:45-20:00 ruch pociągów na tym odcinku zostanie całkowicie wstrzymany. W porze porannego szczytu komunikacyjnego oraz późnym popołudniem podróżni będą mogli skorzystać z pociągów, natomiast w środkowej części dnia obsługę przejmą pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej. Podczas przerwy w ruchu pociągów zostaną wykonane m.in. fundamenty pod nowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej, konstrukcje zabezpieczające przebudowywanej obiekty inżynieryjne (mosty, przepusty), czy prace ziemne wraz ze wzmocnieniem gruntu poprzedzające ułożenie nawierzchni nowego torowiska. W okresie pomiędzy 04.07 i 07.08.2022 planowane są również ograniczenia 48- lub 72-godzinne. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną podane do wiadomości w ramach odrębnych komunikatów.

Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że oferta przewozowa na linii WKD pomiędzy stacjami Podkowa Leśna Główna i Grodzisk Mazowiecki Radońska pozostanie na tym samym poziomie.


ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

 1. Podstawowe ograniczenia w ruchu pociągów WKD związane z kolejnym etapem robót budowlanych:
  • Wyłączenie z ruchu pasażerskiego stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. Ruch pociągów będzie się odbywać tylko od/do przystanku osobowego: Grodzisk Mazowiecki Jordanowice. Wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice (przesiadka na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice / ul. Nadarzyńska WKD).
  • Utrzymanie zamknięcia toru nr 1M na linii kolejowej nr 48 na odcinku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Skrócenie pociągów w relacji do/z przystanku osobowego Milanówek Grudów. Pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna. Wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów (przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna).
  • W dni powszednie w godz. 8:45-20:00 zamknięcie toru nr 1G na linii kolejowej nr 47 na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice. Skrócenie pociągów w relacji do/z przystanku osobowego Grodzisk Mazowiecki Jordanowice. Pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna. Wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska przez: Milanówek Grudów i Grodzisk Mazowiecki Jordanowice (w dni powszednie w godz. 8:45-20:00).
  • Utrzymanie bez zmian oferty przewozowej na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD.
 2. Zastępcza komunikacja autobusowa zostanie uruchomiona na określonych relacjach wzdłuż szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska linii kolejowej nr 47 oraz wzdłuż szlaku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów linii kolejowej nr 48 – w zależności od dnia tygodnia oraz pory dnia. Szczegóły zawarto w „Specjalnych rozkładach jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważnych w dniach 04.07.2022 – 07.08.2022.
 3. Na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice zostaną zorganizowane punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami WKD i pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej.
 4. Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 5. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD. Przypominamy, że bilety jednorazowe WKD można zakupić „na zapas” w kasach biletowych, biletomatach oraz punktach ajencyjnych (sklepach, kioskach) na linii WKD, jak również za pośrednictwem strony internetowej WKD.
 6. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, jak również wydłużony czas przejazdu zastępczą komunikacją autobusową nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.
 7. UWAGA: W dni powszednie, w godz. 8:45-20:00, w okresie 04.07.2022 – 07.08.2022 przystanek osobowy Podkowa Leśna Zachodnia ulega zawieszeniu i nie jest objęty dedykowanym dla niego przystankiem zastępczej komunikacji autobusowej. Najbliższy przystanek zastępczej komunikacji autobusowej: MILANÓWEK TURCZYNEK (Milanówek, ul. Królewska – wspólny z lokalizacją dla przystanku osobowego Polesie). Najbliższe miejsce zatrzymania pociągów: stacja Podkowa Leśna Główna.

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 03.07.2022 i ważnych na przejazdy w dniu 04.07.2022 i później:
  (a) całkowicie niewykorzystanych,
  (b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują:
  (a) kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  (b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, 801 789 405, bok@vectorsoftware.pl – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
  (c) w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowy sprzedaz@wkd.com.pl ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW I STACJI WKD ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Przystanek/stacja WKD

Odpowiadający przystanek autobusowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA WKD 01,02 – ul. Radońska (w pobliżu stacji WKD)

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

GRODZISK MAZ. NADARZYŃSKA WKD 01,02 – ul. Nadarzyńska (przy WKD)

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

GRODZISK MAZ. OS. PIASKOWA 01,02 – ul. Piaskowa (przy WKD)

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA/PIASKOWA WKD 01,02 – ul. Okrężna / ul. Piaskowa

BRZÓZKI

MILANÓWEK PTASIA 01 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej)

KAZIMIERÓWKA

MILANÓWEK PTASIA 01 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej)

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02 – ul. Królewska

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

Podkowa Leśna – ul. Lotnicza (przy stacji WKD)

MILANÓWEK GRUDÓW

MILANÓWEK GRUDÓW WKD 01,02 – ul. Królewska (przy WKD)

POLESIE

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02 – ul. Królewska

 


LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD ORAZ NAJBLIŻSZE PUNKTY UMOŻLIWIAJĄCE ZAKUP BILETÓW WKD

Przystanek autobusowej komunikacji zastępczej

Punkt biletowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

kasa biletowa zlokalizowana na stacji Grodzisk Maz. Radońska WKD oraz automat biletowy na peronie

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Jordanowice

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Piaskowa oraz kiosk przy peronie

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Okrężna lub na p.o. Grodzisk Maz. Piaskowa

BRZÓZKI

automat biletowy na p.o. WKD Brzózki

KAZIMIERÓWKA

automat biletowy na p.o. WKD Kazimierówka

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

automat biletowy na p.o. WKD Podkowa Leśna Zach.

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

kasa biletowa zlokalizowana na stacji Podkowa Leśna Główna WKD oraz automat biletowy na peronie

MILANÓWEK GRUDÓW

automat biletowy na p.o. WKD Milanówek Grudów

POLESIE

automat biletowy na p.o. WKD Polesie

 


OKRES OBOWIĄZYWANIA SPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

Specjalny rozkład jazdy obowiązuje od nocy z niedzieli na poniedziałek – godz. 3:00 (03/04.07.2022), do nocy z niedzieli na poniedziałek – godz. 3:00 (07/08.08.2022).


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu serdecznie przepraszamy.


Do pobrania: specjalny rozkład jazdy pociągów WKD i zastępczej komunikacji autobusowej obowiązujący w dniach 04.07.2022 - 07.08.2022.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: