Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z kolejnym etapem robót budowlanych w zakresie budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska od dnia 24.10.2022 (poniedziałek) do dnia 31.10.2022 (poniedziałek) na linii WKD zostaną wprowadzone dodatkowe ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać w poszczególnych dniach ww. okresu specjalny rozkład jazdy.

Szczegółowe rozkłady jazdy pociągów WKD i ZKA dla dowolnie wybranego dnia w okresie 24.10.2022 - 31.10.2022 zestawiono w tabeli w dalszej części niniejszego artykułu.

W ostatnim tygodniu miesiąca października br. zostaną wprowadzone krótkoterminowe wyłączenia, o których spółka WKD informowała pod koniec września. W pierwszej kolejności, w dniach 24-26.10.2022, czyli od poniedziałku do środy będą obowiązywać ograniczenia całodobowe (trzydniowe od godz. 8:45 w poniedziałek, 24.10.2022 poprzez wtorek, 25.10.2022 do godz. 20:00 w środę, 26.10.2022). Ograniczenia zostaną wprowadzone w celu wykonania tymczasowej niwelety istniejącego toru nr 1G z uwzględnieniem obniżenia przebiegu tego toru w przejazdach kolejowo-drogowych w km 25+887 (ul. Zachodnia / ul. Parkowa w Podkowie Leśnej) oraz w km 28+067 (ul. Średnia w Milanówku).

Równocześnie od godz. 8:45 w poniedziałek, 24.10.2022 do odwołania, nastąpi wyłączenie z użytkowania (wyłączenie z obsługi przez pociągi) istniejącego peronu nr 1 przystanku osobowego Podkowa Leśna Zachodnia” z uwagi na brak możliwości bezpiecznej obsługi pasażerów po obniżeniu niwelety torowiska, o którym mowa powyżej (wysokość podłogi w przestrzeni poszczególnych drzwi wejściowych pojazdów kolejowych na przeważającej długości peronu znajdzie się poniżej jego krawędzi). Wyłączenie z obsługi podróżnych obiektu „Podkowa Leśna Zachodnia” nastąpi do odwołania, tj. do oddania do użytkowania nowego peronu zlokalizowanego przy powstającym nowym torze w kierunku Grodziska Mazowieckiego. W okresie wyłączenia rejon przystanku kolejowego „Podkowa Leśna Zachodnia” zostanie objęty dedykowaną dla niego zastępczą komunikacją autobusową, funkcjonującą we wszystkie dni tygodnia. Po wznowieniu ruchu pociągów na odcinku od Podkowy Leśnej Głównej do Grodziska Mazowieckiego w środę, 26.10.2022 od godz. 20:00, będą one przejeżdżać w rejonie Podkowy Leśnej Zachodniej bez zatrzymania.

W związku z powyższym, rozkład jazdy pociągów WKD przywrócony od dnia 27.10.2022 (czwartek) będzie przewidywać uruchomienie tej samej liczby kursów, co przed ograniczeniem trzydniowym 24-26.10.2022, jednakże z zastrzeżeniem dotyczącym wyłączenia przystanku kolejowego „Podkowa Leśna Zachodnia”. Zmianie ulegną połączenia realizowane przez zastępczą komunikację autobusową (ZKA).

W każdym z etapów robót, z uwagi na wyłączenia w określonych porach dnia odcinka linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna aktualne pozostaje uruchomienie połączeń ZKA na dotychczasowych relacjach: Grodzisk Maz. Radońska – Grodzisk Maz. Jordanowice – Grodzisk Maz. Radońska (trasa jednokierunkowa); Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów oraz Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna.

W związku z zamknięciem dla ruchu pasażerskiego przystanku kolejowego „Podkowa Leśna Zachodnia” wprowadza się modyfikację trasy ZA12: Podkowa Leśna Główna – Owczarnia – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna (trasa jednokierunkowa). Autobusy wyruszą ze stacji Podkowa Leśna Główna w lewo przez przejazd w kierunku Żółwina oraz Owczarni i w drodze do Milanówka obsłużą najpierw zachodni rejon Podkowy Leśnej. Zyska również osiedle Polesie na terenie Milanówka, w rejonie którego zlokalizowany zostanie dodatkowy przystanek autobusowy. Przejazd przez Milanówek odbędzie się w relacji jednokierunkowej, zaś „Milanówek Grudów” będzie pełnić rolę przystanku przelotowego.

Ponadto trasa ZA1 realizująca w dni powszednie połączenia pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Podkową Leśną zamiast jak dotychczas przez Milanówek, od dnia 24.10.2022 (poniedziałek) zostaje skierowana przez Owczarnię, z zapewnieniem bezpośredniego podjazdu do przystanku osobowego „Kazimierówka”.

Zgodnie z ww. informacją aktualizacji ulega treść komunikatu dla okresu 01.10.2022-31.10.2022 w oparciu o zmiany wprowadzane z dniem 24.10.2022.


ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD W OKRESIE 24.10.2022 - 31.10.2022.

 1. Ograniczenia w ruchu pociągów WKD w dniach 24-26.10.2022 związane z robotami budowlanymi:
  • w dniu 24.10.2022 (poniedziałek) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna prowadzony od początku doby do godz. 8:45; od godz. 8:45 zamknięcie ww. odcinka dla ruchu pociągów i przejęcie obsługi przez pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej na trasach: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Owczarnia (p.o. Kazimierówka) – Podkowa Leśna Główna (przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna) oraz Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna (trasa jednokierunkowa, przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna); do końca doby ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD);
  • w dniu 25.10.2022 (wtorek) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna całkowicie wstrzymany; zamknięcie ww. odcinka dla ruchu pociągów całodobowe; przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasach: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Owczarnia (p.o. Kazimierówka)– Podkowa Leśna Główna (przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna) oraz Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna (trasa jednokierunkowa, przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna); ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD);
  • w dniu 26.10.2022 (środa) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna wstrzymany od początku doby do godz. 20:00; przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasach: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Owczarnia (p.o. Kazimierówka) – Podkowa Leśna Główna (przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna) oraz Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna (trasa jednokierunkowa, przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna); od godz. 20:00 otwarcie ww. odcinka dla ruchu pociągów; od początku doby do godz. 20:00 ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD; do odwołania utrzymuje się zamknięcie dla obsługi podróżnych przystanku kolejowego „Podkowa Leśna Zachodnia”; pociągi będą przejeżdżać przez ww. przystanek bez zatrzymania.
 2. Od dnia 27.10.2022 (czwartek) do odwołania przystanek osobowy „Podkowa Leśna Zachodnia” z przyczyn technicznych zostaje  zamknięty dla obsługi podróżnych. Pociągi będą przejeżdżać w rejonie tego przystanku bez zatrzymania. Obsługę rejonu przystanku „Podkowa Leśna Zachodnia” zapewni zastępcza komunikacja autobusowa na zmienionych trasach: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Owczarnia (p.o. Kazimierówka) – Podkowa Leśna Główna oraz Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna (trasa jednokierunkowa). Lokalizacje przystanków zastępczych podano w tabeli poniżej.
 3. W sobotę i niedzielę, tj. 29-30.10.2022 ruch pociągów prowadzony bez ograniczeń na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Warszawa Śródmieście WKD (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących przystanku osobowego „Podkowa Leśna Zachodnia”).
  Uwaga: 31.10.2022 (poniedziałek) – obowiązuje rozkład jazdy dla dnia powszedniego.
 4. Na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na p.o. Grodzisk Maz. Jordanowice zostaną zorganizowane punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami WKD i pojazdami ZKA.
 5. Podróżni korzystający z ZKA zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 6. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz nie ma możliwości przewozu roweru.
 7. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na p.o. Grodzisk Maz. Jordanowice, jak również wydłużony czas przejazdu ZKA nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 23.10.2022 i ważnych na przejazdy w dniu 24.10.2022 i później:
  (a) całkowicie niewykorzystanych,
  (b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują:
  (a) kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  (b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, 801 789 405, bok@vectorsoftware.pl – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
  (c) w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowy sprzedaz@wkd.com.pl ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW I STACJI WKD ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W OKRESIE 24.10.2022 - 31.10.2022

Przystanek/stacja WKD

Odpowiadający przystanek autobusowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA WKD 01,02 – ul. Radońska (w pobliżu stacji WKD)

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

GRODZISK MAZ. NADARZYŃSKA WKD 01,02 – ul. Nadarzyńska (przy WKD)

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

GRODZISK MAZ. OS. PIASKOWA 01,02 – ul. Piaskowa (przy WKD)

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA/PIASKOWA WKD 01,02 – ul. Okrężna / ul. Piaskowa

BRZÓZKI

MILANÓWEK PTASIA 01 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej)

KAZIMIERÓWKA

MILANÓWEK KAZIMIERZOWSKA WKD 01,02 – ul. Kazimierzowska (przy WKD)

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA
trasa: Podkowa Leśna Główna – 
Milanówek Grudów

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02: ul. Królewska (kierunek do Podkowy Leśnej Głównej),
OWCZARNIA ŻÓŁWIŃSKA/GRODZISKKA 02 – od 24.10.2022 od godz. 8:45 (kierunek do Milanówka oraz Podkowy Leśnej Głównej)

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA
trasa: Grodzisk Maz. Radońska –
Podkowa Leśna Główna

OWCZARNIA ŻÓŁWIŃSKA/KAZIMIERZOWSKA 01,02 - ul. Żółwińska

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

Podkowa Leśna – ul. Lotnicza (przy stacji WKD)

MILANÓWEK GRUDÓW

MILANÓWEK GRUDÓW WKD 01,02 – ul. Królewska (przy WKD)

POLESIE

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02: ul. Królewska (kierunek do Podkowy Leśnej Głównej),
OWCZARNIA ANNY JAGIELLONKI 02 – od 24.10.2022 od godz. 8:45 (kierunek do Milanówka oraz Podkowy Leśnej Głównej)

 


LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD ORAZ NAJBLIŻSZE PUNKTY UMOŻLIWIAJĄCE ZAKUP BILETÓW WKD W OKRESIE 24.10.2022 - 31.10.2022

Przystanek autobusowej komunikacji zastępczej

Punkt biletowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

kasa biletowa zlokalizowana na parkingu przy wjeździe na teren siedziby WKD od strony ul. Radońskiej oraz automat biletowy przy sklepie spożywczym

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Jordanowice

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Piaskowa oraz kiosk przy peronie

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Okrężna lub na p.o. Grodzisk Maz. Piaskowa

BRZÓZKI

automat biletowy na p.o. WKD Brzózki

KAZIMIERÓWKA

automat biletowy na p.o. WKD Kazimierówka

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

automat biletowy na p.o. WKD Podkowa Leśna Zach.

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

kasa biletowa zlokalizowana na stacji Podkowa Leśna Główna WKD oraz automat biletowy na peronie

MILANÓWEK GRUDÓW

automat biletowy na p.o. WKD Milanówek Grudów

POLESIE

automat biletowy na p.o. WKD Polesie

 


HONOROWANIE BILETÓW OKRESOWYCH WKD W POCIĄGACH KM W OKRESIE OD 04.07.2022 DO 10.12.2022

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z budową drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w pociągach spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście będą honorowane:

 1. Wszystkie bilety okresowe odcinkowe WKD wydane z/do stacji:
  • Grodzisk Mazowiecki Radońska, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Okrężna (odpowiednik stacji KM – Grodzisk Mazowiecki)
  • Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów (odpowiednik stacji KM – Milanówek)
  • Podkowa Leśna Zachodnia (odpowiednik stacji KM – Brwinów)
 2. Bilety służbowe WKD - ważne na całej linii WKD.

OKRES OBOWIĄZYWANIA SPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

Specjalne rozkłady jazdy dla danego dnia obowiązują każdorazowo od godz. 3:00, do nocy następującej po danym dniu - do godz. 3:00. Pociągi wyruszające ze stacji początkowej (lub przystanku początkowego) po godz. 0:00 przypisywane są w tabeli rozkładu jazdy do poprzedniej doby, w której obowiązywanie rozkładu jazdy dla danego dnia rozpoczyna się o godz. 3:00.


W poniższej tabeli zestawiono specjalne rozkłady jazdy pociągów WKD i zastępczej komunikacji autobusowej na dowolnie wybrany dzień w okresie 01.10.2022 – 31.10.2022:

Data

Dzień tygodnia

Zasady organizacji ruchu

01-23.10.2022

dni powszednie:

poniedziałek-piątek

podstawowy (dzień powszedni)
ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. w godz. 8:45-17:00

sobota, niedziela

podstawowy (sobota, niedziela, święto)

24.10.2022

poniedziałek

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. od godz. 8:45 do końca doby

25.10.2022

wtorek

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. całodobowe

26.10.2022

środa

ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. od początku doby do godz. 20:00

uwaga: przystanek „Podkowa Leśna Zachodnia” wyłączony z obsługi przez pociągi

27-28.10.2022

czwartek-piątek

podstawowy (dzień powszedni)
ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. w godz. 8:45-17:00

uwaga: przystanek „Podkowa Leśna Zachodnia” wyłączony z obsługi przez pociągi

29-30.10.2022

sobota, niedziela

podstawowy (sobota, niedziela, święto)

uwaga: przystanek „Podkowa Leśna Zachodnia” wyłączony z obsługi przez pociągi

31.10.2022

(jak 27-28.10.2022)

poniedziałek

podstawowy (dzień powszedni)
ograniczenie od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. w godz. 8:45-17:00

uwaga: przystanek „Podkowa Leśna Zachodnia” wyłączony z obsługi przez pociągi

 


ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD W OKRESIE 01.10.2022 - 23.10.2022

Najważniejsze uwarunkowania związane z organizacją ruchu od dnia 01.10.2022 (sobota) do dnia 23.10.2022 (niedziela) obejmują utrzymanie dotychczasowego, obowiązującego we wrześniu br. podstawowego rozkładu jazdy dla dni powszednich. W dni powszednie utrzymana zostanie przerwa w kursowaniu pociągów pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim - od godz. 8:45 do godz. 17:00.

 1. Ograniczenia w ruchu pociągów WKD w miesiącu październiku 2022 r. (do 23.10 włącznie) związane z kolejnym etapem robót budowlanych:
  • w dni powszednie w godz. 8:45-17:00 wyłączenie dla ruchu pociągów toru nr 1G na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice; skrócenie pociągów w relacji do/z przystanku osobowego Grodzisk Mazowiecki Jordanowice; pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna; wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej na trasie Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska przez: Milanówek Grudów i Grodzisk Mazowiecki Jordanowice (w w/w dni powszednie w godz. 8:45-17:00);
  • w soboty i niedziele ruch pociągów prowadzony bez ograniczeń na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Warszawa Śródmieście WKD.
 2. W wybranych dniach w okresie 01.10-23.10.2022, w związku z wyłączeniem w określonych porach odcinka Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna przewidziane jest uruchomienie dotychczasowych połączeń ZKA w relacjach: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Grodzisk Mazowiecki Radońska (trasa jednokierunkowa); Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów oraz Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna. Szczegóły zawarto w „Specjalnych rozkładach jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej”.
 3. Na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice zostaną zorganizowane punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami WKD i pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej.
 4. Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 5. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz nie ma możliwości przewozu roweru.
 6. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, jak również wydłużony czas przejazdu zastępczą komunikacją autobusową nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.
 7. UWAGA: W dni powszednie, w godz. 8:45-17:00 w okresie 01.10-23.10.2022 przystanek osobowy Podkowa Leśna Zachodnia ulega zawieszeniu oraz nie jest objęty dedykowanym dla niego przystankiem zastępczej komunikacji autobusowej. Najbliższy przystanek zastępczej komunikacji autobusowej: MILANÓWEK TURCZYNEK (Milanówek, ul. Królewska – wspólny z lokalizacją dla przystanku osobowego Polesie). Najbliższe miejsce zatrzymania pociągów: stacja Podkowa Leśna Główna.

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD W OKRESIE 01.10.2022 - 23.10.2022

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 30.09.2022 i ważnych na przejazdy w dniu 01.10.2022 i później:
  (a) całkowicie niewykorzystanych,
  (b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują:
  (a) kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  (b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, 801 789 405, bok@vectorsoftware.pl – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
  (c) w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowy sprzedaz@wkd.com.pl ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW I STACJI WKD ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W OKRESIE 01.10.2022 - 23.10.2022

Przystanek/stacja WKD

Odpowiadający przystanek autobusowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA WKD 01,02 – ul. Radońska (w pobliżu stacji WKD)

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

GRODZISK MAZ. NADARZYŃSKA WKD 01,02 – ul. Nadarzyńska (przy WKD)

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

GRODZISK MAZ. OS. PIASKOWA 01,02 – ul. Piaskowa (przy WKD)

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA/PIASKOWA WKD 01,02 – ul. Okrężna / ul. Piaskowa

BRZÓZKI

MILANÓWEK PTASIA 01 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej)

KAZIMIERÓWKA

MILANÓWEK PTASIA 01 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej)

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02 – ul. Królewska

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

Podkowa Leśna – ul. Lotnicza (przy stacji WKD)

MILANÓWEK GRUDÓW

MILANÓWEK GRUDÓW WKD 01,02 – ul. Królewska (przy WKD)

POLESIE

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02 – ul. Królewska

 


LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD ORAZ NAJBLIŻSZE PUNKTY UMOŻLIWIAJĄCE ZAKUP BILETÓW WKD W OKRESIE 01.10.2022 - 23.10.2022

Przystanek autobusowej komunikacji zastępczej

Punkt biletowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

kasa biletowa zlokalizowana na parkingu przy wjeździe na teren siedziby WKD od strony ul. Radońskiej oraz automat biletowy przy sklepie spożywczym

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Jordanowice

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Piaskowa oraz kiosk przy peronie

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Okrężna lub na p.o. Grodzisk Maz. Piaskowa

BRZÓZKI

automat biletowy na p.o. WKD Brzózki

KAZIMIERÓWKA

automat biletowy na p.o. WKD Kazimierówka

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

automat biletowy na p.o. WKD Podkowa Leśna Zach.

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

kasa biletowa zlokalizowana na stacji Podkowa Leśna Główna WKD oraz automat biletowy na peronie

MILANÓWEK GRUDÓW

automat biletowy na p.o. WKD Milanówek Grudów

POLESIE

automat biletowy na p.o. WKD Polesie

 


HONOROWANIE BILETÓW OKRESOWYCH WKD W POCIĄGACH KM W OKRESIE OD 04.07.2022 DO 10.12.2022

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z budową drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w pociągach spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście będą honorowane:

 1. Wszystkie bilety okresowe odcinkowe WKD wydane z/do stacji:
  • Grodzisk Mazowiecki Radońska, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Okrężna (odpowiednik stacji KM – Grodzisk Mazowiecki)
  • Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów (odpowiednik stacji KM – Milanówek)
  • Podkowa Leśna Zachodnia (odpowiednik stacji KM – Brwinów)
 2. Bilety służbowe WKD - ważne na całej linii WKD.

OKRES OBOWIĄZYWANIA SPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

Specjalne rozkłady jazdy dla danego dnia obowiązują każdorazowo od godz. 3:00, do nocy następującej po danym dniu - do godz. 3:00. Pociągi wyruszające ze stacji początkowej (lub przystanku początkowego) po godz. 0:00 przypisywane są w tabeli rozkładu jazdy do poprzedniej doby, w której obowiązywanie rozkładu jazdy dla danego dnia rozpoczyna się o godz. 3:00.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje ponadto, że w ciągu miesiąca października br., tj. około połowy miesiąca lub w drugiej połowie tego miesiąca, w miarę postępu robót budowlanych na poszczególnych odcinkach, mogą zostać wprowadzone krótkoterminowe wyłączenia dodatkowe dla ruchu pociągów toru nr 1G na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Jordanowice w następującym zakresie:

 1. Wyłączenia całodobowe (trzydniowe od godz. 8:45 pierwszego dnia do godz. 17:00 lub do godz. 20:00 trzeciego dnia) w celu wykonania tymczasowej niwelety istniejącego toru nr 1G z uwzględnieniem obniżenia toru w przejazdach w km 25+887 (ul. Zachodnia / ul. Parkowa w Podkowie Leśnej) oraz w km 28+067 (ul. Średnia w Milanówku).
 2. Wyłączenie z użytkowania istniejącego peronu nr 1 przystanku osobowego „Podkowa Leśna Zachodnia” z uwagi na brak możliwości bezpiecznej obsługi pasażerów po obniżeniu niwelety torowiska, o którym mowa powyżej. Wyłączenie z obsługi podróżnych obiektu „Podkowa Leśna Zachodnia” nastąpi do odwołania, tj. do oddania do użytkowania nowego peronu zlokalizowanego przy nowym czynnym torze w kierunku Grodziska Mazowieckiego. W okresie wyłączenia rejon przystanku kolejowego „Podkowa Leśna Zachodnia” zostanie objęty dedykowaną dla niego zastępczą komunikacją autobusową.
 3. Wyłączenia weekendowe, każdorazowo od godzin wieczornych w piątek (tj. godz. 23:45) do godzin porannych w niedzielę (tj. godz. 05:40); wyłączenie całodobowe dotyczyć będzie wówczas soboty, w czasie której realizowane będą dostawy materiałów budowlanych z wykorzystaniem transportu kolejowego.

Powyższe wyłączenia dodatkowe, skutkujące koniecznością wprowadzenia w wybrane dni w określonym zakresie zmian do tymczasowej organizacji ruchu w okresie 01.10-31.10.2022, będą ogłaszane z wyprzedzeniem w ramach odrębnych komunikatów.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: