Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 07.11.2022 (poniedzialek) zostaje wprowadzona trasa objazdowa dla linii ZKA ZA1 (Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna), w zakresie obejmującym jej funkcjonowanie w dni powszednie w godz. 9:00-17:00. Zmiana będzie obowiązywać do dnia 18.11.2022 (piątek) włącznie. Jednocześnie od dnia 07.11.2022 (poniedziałek) zmianie ulega trasa linii ZKA ZA12 (Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów). Zmiana będzie mieć charakter stały i obowiązuje do odwołania.

Rozkład jazdy pociągów pozostaje bez zmian.

Poniżej przedstawiono aktualne rozkłady jazdy w podziale na okresy 07-18.11.2022 oraz 19-30.11.2022. Szczegółowe informacje na temat zakresu i charakteru wprowadzonych zmian przedstawiono w dalszej części niniejszego komunikatu, poniżej rozkładów jazdy.

Dotychczasowe rozkłady jazdy (obowiązujące do dnia 06.11.2022 włącznie):

Wszystkie rozkłady jazdy znajdują się również w dolnej części strony.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z kolejnym etapem robót budowlanych w zakresie budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w dniach od 01.11.2022 (wtorek) do dnia 30.11.2022 (środa) na linii WKD będą obowiązywać ograniczenia w ruchu pociągów, zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany w funkcjonowaniu zastępczej komunikacji autobusowej oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

Najważniejsze uwarunkowania związane z organizacją ruchu od dnia 01.11.2022 (wtorek) obejmują utrzymanie bez zmian obowiązującego w ostatnich dniach października br. podstawowego rozkładu jazdy dla dni powszednich. W dni powszednie utrzymana zostanie przerwa w kursowaniu pociągów pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim – od godz. 8:45 do godz. 17:00. Do odwołania nieczynny dla podróżnych pozostaje przystanek kolejowy „Podkowa Leśna Zachodnia”, który pociągi będą mijać bez zatrzymania.

W związku z zamknięciem w dniach: 07-18.11.2022 (poniedziałek-piątek, przez ok. 2 tygodnie) przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Kazimierzowskiej w Owczarni (gm. Brwinów), zmianie ulegnie organizacja zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 realizującej w dni powszednie w godz. 8:45-17:00 połączenia w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Owczarnia (p.o. Kazimierówka) – Podkowa Leśna Główna.

W ww. okresie wprowadzona zostaje trasa objazdowa dla pojazdów zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 z uwagi na brak możliwości przejazdu ul. Kazimierzowską przez przejazd kolejowy WKD w Owczarni i tym samym brak możliwości podjazdu w bezpośrednie sąsiedztwo przystanku osobowego „Kazimierówka”. Trasa objazdowa zastępczej komunikacji autobusowej zostaje poprowadzona przez Milanówek z zawrotką na rondzie przy ul. Średniej oraz przez osiedle Grudów. Dla każdego z kierunków przejazdu trasa objazdowa uwzględnia obsługę poszczególnych przystanków osobowych WKD z wykorzystaniem dostępnej drogowej infrastruktury przystankowej w możliwie najbliższej lokalizacji względem linii kolejowej. Równocześnie zawieszone zostają przystanki ZKA w Owczarni przy WKD oraz przy skrzyżowaniu ul. Żółwińskiej z ul. Kazimierzowską).

Trasa oraz czas przejazdu linii ZKA ZA1 z powodu objazdu ulegną wydłużeniu. Zmienią się ponadto godziny odjazdów. Autobusy spod stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wyruszą o 5 minut wcześniej. Odjazdy w kierunku przeciwnym spod stacji Podkowa Leśna Główna w relacji do Grodziska Mazowieckiego – bez zmian.

Jednocześnie od dnia 07.11.2022 (poniedziałek) zostaje wprowadzona stała zmiana trasy i godzin odjazdów linii zastępczej komunikacji autobusowej ZA12, zapewniającej połączenie Podkowy Leśnej Głównej z Milanówkiem przez rejon zawieszonych przystanków „Podkowa Leśna Zachodnia” i „Polesie”. Na wniosek podróżnych korzystających z połączeń na tym obszarze, linia ZKA ZA12 zostaje w obu kierunkach skierowana przez Owczarnię (dotychczas przejazd trasy odbywał się w ramach jednokierunkowej pętli). Powyższa organizacja ruchu będzie obowiązywać do odwołania, tj. do przywrócenia dla obsługi podróżnych przystanku kolejowego „Podkowa Leśna Zachodnia”.

Rozkład jazdy pociągów WKD w ww. okresie, jak również rozkład jazdy zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 w pozostałych porach dnia (do godz. 8:45 oraz po godz. 17:00) – pozostają bez zmian.

Zgodnie z ww. informacją aktualizacji ulega treść komunikatu dla okresu 01-30.11.2022 w oparciu o zmiany od dnia 07.11.2022.


ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD W OKRESIE 01.11.2022 - 30.11.2022

 1. Ograniczenia w ruchu pociągów WKD w miesiącu listopadzie 2022 r. związane z kolejnym etapem robót budowlanych:
  • w dni powszednie w godz. 8:45-17:00 wyłączenie dla ruchu pociągów toru nr 1G na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice; skrócenie pociągów w relacji do/z przystanku osobowego Grodzisk Mazowiecki Jordanowice; pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna; wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej na trasie Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska przez: Owczarnię (p.o. Kazimierówka) i Grodzisk Mazowiecki Jordanowice (w w/w dni powszednie w godz. 8:45-17:00);
   uwaga: w dni powszednie w okresie 07-18.11.2022 w związku z zamknięciem przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Kazimierzowskiej w Owczarni obowiązuje trasa zmieniona zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska przez: Milanówek Grudów i Grodzisk Maz. Jordanowice; w w/w okresie w związku z trasą objazdową ZA1 zawieszone zostają przystanki ZKA w Owczarni przy WKD oraz przy skrzyżowaniu ul. Żółwińskiej z ul. Kazimierzowską;
  • w soboty i niedziele ruch pociągów prowadzony bez ograniczeń na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Warszawa Śródmieście WKD.
 2. Linia kolejowa do Milanówka oraz przystanek osobowy „Podkowa Leśna Zachodnia” z przyczyn technicznych pozostają zamknięte do odwołania dla obsługi podróżnych. Pociągi będą przejeżdżać w rejonie przystanku „Podkowa Leśna Zachodnia” bez zatrzymania. Obsługę rejonu przystanku „Podkowa Leśna Zachodnia” zapewni zastępcza komunikacja autobusowa ZA1 i ZA12 na trasach: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Owczarnia (p.o. Kazimierówka) – Podkowa Leśna Główna oraz Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna (trasa jednokierunkowa). Lokalizacje przystanków zastępczych przedstawiono w tabeli poniżej.
  uwaga 1: od dnia 07.11.2022 (poniedziałek) zmianie ulega trasa linii ZKA ZA12 na następującą: Podkowa Leśna Główna – Podkowa Leśna Zachodnia – Polesie – Milanówek Grudów (trasa zostaje poprowadzona w obu kierunkach przez Owczarnię); zmiana przyjmuje charakter stały i obowiązuje do odwolania;
  uwaga 2: w dniach 07-18.11.2022 zmianie okresowej ulega trasa linii ZKA ZA1; zawieszony zostaje przystanek ZKA w Owczarni przy skrzyżowaniu ul. Żółwińskiej z ul. Kazimierzowską.
 3. W dalszym ciągu, w związku z zamknięciem stacji „Grodzisk Mazowiecki Radońska” funkcjonować będzie połączenie ZKA w relacji: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Grodzisk Mazowiecki Radońska (trasa jednokierunkowa).
 4. Na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice zostaną zorganizowane punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami WKD i pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej.
 5. Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 6. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz nie ma możliwości przewozu roweru.
 7. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, jak również wydłużony czas przejazdu zastępczą komunikacją autobusową nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: