W miniony czwartek wraz z odwołaniem Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka Janiny Moławy, skończyła się pewna mroczna epoka w historii Milanówka. Problemem okazał się jednak wybór nowego Przewodniczącego i interpretacja wyników głosowania.

Przypomnijmy. Sesja została zwołana z wniosku grupy radnych, a głównymi punktami porządku obrad było odwołanie Przewodniczącej Rady Janiny Moławy i powołanie nowego Przewodniczącego.

Pierwsza uchwała została podjęta i w czwartek Janina Moława została odwołana ze swojej funkcji, 8 głosami za odwołaniem, i 6 głosami przeciw.

Niestety, pewne zamieszanie pojawiło się po ogłoszeniu wyników głosowania na nowego Przewodniczącego Rady Miasta. W głosowaniu radny Kamil Bialik otrzymał 7 głosów, 4 głosy otrzymał radny Mossakowski, 3 głosy były nieważne. Tu pojawiło się pytanie - jak interpretować ten wynik? (kwestia bezwzględnej większości). Niestety było już mocno po północy, nie udało się skomunikować z radcą prawnym i sesja została przerwana do poniedziałku.

Dziś dotarła do nas interpretacja prawna, według której w oparciu o jednolite orzecznictwo w tej sprawie, radny Kamil Bialik został wybrany na Przewodniczącego Rady Miasta. Trybunał Konstytucyjny w uchwale z dnia 20 września 1995 roku, sygn. akt W 18/94, OTK 1995 nr 1, Lex nr 25553, wyjaśnił, iż "bezwzględna większość głosów" oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tj. przeciwnych i wstrzymujących się. Z kolei "bezwzględna większość ustawowego składu Rady Gminy" oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem, przewyższająca połowę ustawowego składu Rady Gminy, a zarazem tej połowie najbliższa. Uwagi te Trybunał Konstytucyjny poczynił na gruncie art. 28 ust. 3 powoływanej ustawy o samorządzie gminnym, lecz przepis ten został skonstruowany analogicznie do art. 19 ust. 1 tejże ustawy.

W dużym skrócie tłumacząc, przewodniczącego wybiera się bezwzględną większością głosów a nie bezwzględną większością ustawowego składu rady. Jak wspomniał Trybunał Konstytucyjny „oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tj. przeciwnych i wstrzymujących się.”. Ważnie oddanych głosów za i przeciw było 11, czyli 7 oddanych na radnego Kamila Bialika przesądza, że wybór został dokonany. Przypominamy, 3 głosy były nieważne. Sytuacja wypełnia dokładnie przywołany przez Trybunał Konstytucyjny przepis.

Opinie prawne w tej sprawie otrzymali radni, a informacja została zamieszczona na profilu FB Miasta Milanówka. Mamy nadzieję, że w poniedziałek poznamy oficjalnie nowego Przewodniczącego. Tymczasem ciekawi jesteśmy opinii prawniczych pseudoautorytetów, udzielających się na największym hejterskim profilu w okolicy, którego redaktorem była Janina Moława.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: