Dużymi krokami zbliża się zima a wraz z nią kolejny sezon grzewczy. Tym razem będzie inny niż poprzednie za sprawą uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r., która wprowadziła Program Ochrony Powietrza (POP) dla województwa mazowieckiego. Celem POP jest osiągnięcie dopuszczalnych norm substancji szkodliwych w powietrzu, w tym m.in.  pyłu PM 10, pyłu PM 2,5, benzo(a)pirenu oraz ditlenku azotu.

Miasto Podkowa Leśna podejmuje wiele działań mających na celu redukcję ww. szkodliwych substancji. Wykonaliśmy termomodernizację budynków użyteczności publicznej (Urząd Miasta oraz biblioteka), obecnie wymieniamy źródła ciepła w budynkach komunalnych (Jana Pawła II 27 oraz Jaworowa 13), zaś na wiosnę wykonamy tam termomodernizację (jeśli uda się uzyskać pozytywną decyzję konserwatora zabytków). Miasto uruchomiło także gminny program dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. W pierwszej edycji złożono jedynie 4 wnioski, ale liczymy na większą ich ilość w kolejnych latach.

Realizujemy również projekt finansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”, który nakierowany jest na ochronę środowiska, w tym przede wszystkim w obszarze powietrza oraz oszczędnego zarządzania wodą.
Do tego celu służyć będzie miastu nowy system monitoringu jakości powietrza. System składa się ze stacji pogodowej oraz 10 zestawów czujników, w trzech konfiguracjach. Stacja pogodowa została zlokalizowana na dachu publicznej szkoły podstawowej w Podkowie Leśnej.  Stacja pogodowa wykonuje pomiary: temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego, siły i kierunku wiatru, typu opadu (ciekły/stały), intensywności i wielkości opadów ciekłych,  nasłonecznienia i natężenia oświetlenia.

Zestawy czujników umożliwiają pomiary:

  • pyłów oraz formaldehydu (wersja PDKL1) – 5 sztuk,
  • pyłów, formaldehydu, dwutlenku azotu, ozonu oraz dwutlenku siarki (wersja PDKL2) – 2 sztuki,
  • pyłów, formaldehydu, dwutlenku azotu, ozonu, dwutlenku siarki, cyjanowodoru i chlorowodoru (wersja PDKL3) – 3 sztuki.

Najbardziej rozbudowane stacje zostały zlokalizowane na terenie szkoły podstawowej, stacji WKD Podkowa Leśna Główna oraz przy wjeździe do miasta (przy pumptracku, tj. ul. Brwinowska 30). Stacje te dodatkowo mierzą stężenie cyjanowodoru oraz chlorowodoru. Stacje zostały zlokalizowane tak, aby mierzyć większą ilość substancji wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego Podkowy Leśnej. Plusem zestawów czujników jest ich mobilność – w każdej chwili możemy dany czujnik przenieść do dowolnego miejsca.

W ramach działań krótkoterminowych, na samorządy został nałożony obowiązek informacyjny w zakresie powiadomienia mieszkańców o przekroczeniach i związanych z tym obostrzeniach (m.in. zakazie rekreacyjnego palenia w kominkach). Dlatego miasto pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie projektu dotyczącego zakupu tablic LED służących do wyświetlania informacji z czujników.

Mamy nadzieję, że dane wyświetlane na tablicach zlokalizowanych w głównych częściach miasta ułatwią Podkowianom oraz gościom zapoznanie się z ograniczeniami nałożonymi poprzez Mazowiecki Program Ochrony Powietrza.

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna

 

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: