Straż Miejska w Grodzisku Mazowieckim systematyczne prowadzi dynamiczne kontrole w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz przepisów o ochronie środowiska na terenie miasta, w tym kontrole palenisk pod kątem spalania odpadów na terenie miasta oraz gminy Grodzisk Mazowiecki. Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze kompleksowo kontrolują nieruchomości pod kątem realizacji wywozu nieczystości ciekłych oraz gospodarki odpadami komunalnymi. W roku 2021 funkcjonariusze straży miejskiej przeprowadzili 1640 takich kontroli, w związku z ujawnieniem nieprawidłowości wystawiono 343 mandaty karne oraz skierowano 8 wniosków o ukaranie do Sądu.

Na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki prowadzone są również kontrole palenisk. pod kątem m.in. rodzaju stosowanego opału, a także kontrole jakości powietrza. Zdarza się, że w trakcie kontroli zostaje stwierdzone spalanie odpadów, wówczas nakładane są obligatoryjnie odpowiednie kary. W przypadku podejrzenia o możliwości spalania odpadów, w sytuacji gdy właściciel temu zaprzecza, pobierane są próbki popiołu, które następnie są badane w specjalistycznym akredytowanym laboratorium.

Sprawdzanie jakości powietrza poprzedzone jest rozpoznaniem realizowanym za pomocą specjalistycznego drona wraz z aparaturą pomiarową tzw. laboratorium, pozwalające wskazać w dokładny sposób miejsce, w którym spalane są różnego rodzaju odpady tj. meble, klepka podłogowa, okiennice, podkłady,  inne odpady powodujące duże stężenie substancji toksycznych wydobywających się z spalania lakierowanych elementów drewnianych lub plastików. Pomiary pozwalają na przeprowadzenie dokładnej kontroli w miejscu ujawnienia złej jakości powietrza.

Większość przypadków zgłaszanych nam niepokojących sytuacji przez mieszkańców (duże zadymienie, nieprzyjemny zapach np. siarkowy), których przyczyną jak się okazuje nie jest palenie odpadów czy substancji zabronionych, ale niestety „stara” technika palenia, na którą strażnicy miejscy nie mają już bezpośredniego wpływu. Staramy się upominać i zwracać uwagę użytkownikom starych pieców wsadowych, informując ich o właściwym rozpalaniu (rozpalaniu od góry), korzystaniu z dobrego sprawdzonego i certyfikowanego paliwa. Niestety z przyczyn obiektywnych nie jesteśmy w stanie zmienić całkowicie mentalności wszystkich mieszkańców w tym zakresie i całkowicie wyeliminować tych złych technik palenia, a tym samym niejednokrotnie sprostać oczekiwaniom powtarzających się zgłoszeń o wydobywających się kłębach dymu np. w tych samych kontrolowanych przez nas już wielokrotnie miejscach.

W obecnym sezonie grzewczym, do chwili obecnej  nie ujawniono dużej ilości nieprawidłowości, straż miejska wykonała 10 wielkoobszarowych lotów dronem, co świadczy o większej świadomości mieszkańców w zakresie odpowiedniego spalania, a także używania lepszej jakości rodzajów paliw. Olbrzymi wpływ na taki stan rzeczy ma wycofanie z eksploatacji bardzo dużej ilości tzw. „kopciuchów” realizowane systematycznie przez Urząd Miasta.  Patrole straży miejskiej zostały dodatkowo wyposażone w przenośne i osobiste czujniki jakości powietrza oraz analizatory obecności szkodliwych gazów.

Podczas lotów dronem wykonano 15 000 pomiarów. Przykładowe pomiary przedstawiono poniżej:

Pomimo poprawy zarówno w gospodarce odpadami czy też spalania. Dalej będziemy edukować, kontrolować i działać w interesie Nas wszystkich dążąc do jeszcze lepszej poprawy ochrony środowiska oraz jakości powietrza w Naszym regionie.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Kontrole grodziskiej Straży Miejskiej w 2021


To może Cię zainteresować: