Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to kampania, zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 roku, odbywająca się corocznie w dniach od 16 do 22 września. Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania. Przez cały tydzień władze samorządowe oraz inne zaangażowane podmioty, w szczególny sposób starają się zachęcić mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń transportowych.

Tygodniowi temu towarzyszyło wiele atrakcji. W niedzielę, 19 września, mieliśmy okazję zwiedzić wyremontowaną ostatnio zabytkową halę przeglądowo-naprawczą EKD, w której stał zabytkowy wagon EN80 i znany większości pasażerów skład EN94. Oba składy dostępne były dla zwiedzających, podobnie jak najnowsze pociągi czekające na terenie zajezdni WKD. Zwiedzić można było też izbę tradycji EKD/WKD.

Najwięcej atrakcji zawdzięczamy jednak gminie Żabia Wola, która aktywnie wzięła udział w obchodach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W tym roku Gmina codziennie na swojej stronie internetowej publikowała ciekawostki dotyczące lokalnej komunikacji autobusowej, a także zorganizowała kilka wydarzeń tematycznych:

20 września odbył się wyścig z Wycinek Osowskich (miejscowość w Gminie Żabia Wola) do Warszawy. Porównano czas dojazdu do stolicy (do rejonu Pl. Zawiszy) samochodem i transportem publicznym – autobusem i pociągiem. Z wyścigu zamieszczono później filmową relację. Co ciekawe okazało się, że w godzinach porannego szczytu, szybciej niż samochodem (w 70 min) dotrzemy autobusem z przesiadką na pociąg (w 63 minuty). Pokazano, że korzystanie z komunikacji publicznej jest tańsze i bardziej komfortowe.

21 września Gmina zorganizowała panel konferencyjny – prezentacje połączoną z konsultacjami z mieszkańcami. Tematem była organizacja przewozów autobusowych na terenie gminy i powiatu oraz jej rozwój w kolejnych latach.

22 września do Żabiej Woli zawitały zaś trzy autobusy zabytkowe, obsługiwane przez Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej z Warszawy. 2 z 3 autobusów były typowymi modelami do komunikacji podmiejskiej (PKS), w tym jeden z nich był przegubowy. Trzecim modelem był zaś tradycyjny „ogórek”.

Cała kampania wpisuje się doskonale w prowadzoną od ponad 2 lat, przez wójta Gminy Żabia Wola Piotra Rybkę, politykę rozwoju transportu publicznego. Przypomnijmy, że dzięki konkretnym działaniom udało się zapewnić przewozy autobusowe na terenie całej gminy, likwidując zjawisko wykluczenia komunikacyjnego, a dzięki dobrej współpracy między samorządami i utworzeniu Związku powiatowo-gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe” udało się zintegrować połączenia autobusowe na terenie już nawet wykraczającym poza powiat grodziski.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: