Michałowice gminą dobrą do życia

Serwis samorządowy PAP przedstawił ranking „Gmina dobra do życia. Wskaźnik jakości życia w gminach 2021”, według opracowania prof. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. W dokumencie znajdziemy również gminy z powiatów pruszkowskiego i grodziskiego, a w czołówce rankingu uplasowała się Gmina Michałowice.

Ranking jest odzwierciedleniem oceny jakości życia w poszczególnych gminach w Polsce. Pod uwagę wzięto tu aż 48 wskaźników obejmujących wszystkie najważniejsze sfery życia i odnoszących się do potrzeb bytowych i duchowych mieszkańców. Były to zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego, rozwoju demograficznego, rozwoju społeczno-ekonomicznego i dobrobytu, rynku pracy, warunków mieszkaniowych, infrastruktury osadniczej i ładu przestrzennego, zdrowia i bezpieczeństwa, dostępności i jakości usług, dziedzictwa, kultury i rekreacji oraz spójności społecznej. Badaną grupą była tu typowa polska rodzina, składająca się z dwójki rodziców i dzieci w trakcie nauki szkolnej oraz dziadków żyjących w osobnych gospodarstwach domowych. Na liście znajdziemy 2477 gmin.

Oprócz rankingu ogólnego gmin z najwyższym wskaźnikiem jakości życia, jest tu także podział na typy funkcjonalne: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu oraz gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej i poniżej 5 tys. mieszkańców. Nas zainteresowała szczególnie kategoria druga, gdzie znaleźć możemy gminy z powiatów pruszkowskiego i grodziskiego. Najlepiej zaprezentowała się Gmina Michałowice, która zarówno w swojej kategorii, jak i w rankingu ogólnopolskim, zajęła 2 miejsce. – Zajmując tak wysoką pozycję w rankingu, musieliśmy mieć dobre notowania w każdym z 48 wskaźników. Myślę, że najistotniejszym jest tu zrównoważona migracja do gminy, która nie jest ani za mała, ani za duża, co pozwala na zastępowalność pokoleń i wytwarzanie dochodu. Mamy też dobre wskaźniki, jeśli chodzi o edukację – szkoły w rankingach wyników z egzaminów zajmują czołowe miejsca. Teraz mamy również fajne tereny zielone oraz gminę dobrze obłożoną planami miejscowymi. Jestem zadowolona z takiego myślenia o rozwoju gminy, które oparte jest na naturze, bo trzeba powstrzymać trochę tę urbanizację, nie można dać się od razu zabudować. Mamy już infrastrukturę i teraz skupiamy się na dobrostanie mieszkańców – mówi Małgorzata Pachecka, wójt Gminy Michałowice.

Biorąc pod uwagę samorządy w naszym regionie, kolejno w opracowaniu uplasowały się gminy:

Gmina

Miejsce w swojej kategorii

Miejsce w rankingu ogólnopolskim

Michałowice

2

2

Raszyn

6

7

Nadarzyn

7

8

Podkowa Leśna

17

22

Grodzisk Maz.

26

37

Milanówek

28

39

Brwinów

35

50

Żabia Wola

36

52

Piastów

37

55

Pruszków

47

70

Jaktorów

74

120

Baranów jako gmina wiejska poniżej 5 tys. mieszkańców

20

117

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: