Wrocław Główny był w 2021 r. stacją, na której drugi rok z rzędu odnotowano największą wymianę pasażerską spośród wszystkich stacji w Polsce. Co ciekawe jak wynika z raportu Urzędu Transportu Kolejowego, jedynie na15 stacjach w Polsce odnotowano wymianę pasażerów na poziomie powyżej 10 tysięcy osób dziennie. Wśród tych stacji znalazł się Pruszków i Grodzisk Mazowiecki.

2021 r. był czasem stopniowego powrotu pasażerów do kolei w związku ze zmniejszającym się wpływem pandemii na ograniczenia w przemieszczanie się. Pasażerowie w coraz większym stopniu zaczęli korzystać z transportu zbiorowego, a przewoźnicy rozwijali ofertę, co przełożyło się m.in. na wzrost liczby zatrzymań pociągów.

Wymiana na poziomie powyżej 10 tysięcy osób dziennie miała miejsce na 15 stacjach. Były to stacje (w kolejności od największej): Wrocław Główny (46,9 tys.), Poznań Główny (41 tys.), Kraków Główny (32,2 tys.) Katowice (30,4 tys.) Warszawa Centralna (24,4 tys.), Warszawa Wschodnia (23,7 tys.), Gdynia Główna (22,9 tys.), Warszawa Zachodnia (22 tys.), Gdańsk Główny (21,8 tys.), Gdańsk Wrzeszcz (18,9 tys.), Warszawa Śródmieście (18,4 tys.) Sopot (15,1 tys.), Pruszków (12,5 tys.), Szczecin (11,6 tys.), Grodzisk Mazowiecki (10 - 12 tys.). Łącznie na tych stacjach odnotowano wymianę na poziomie 128,5 mln pasażerów (średnio 352,1 tys. pasażerów dziennie). Jednocześnie Grodzisk Mazowiecki jest na 1 miejscu w zestawieniu stacji, na których zatrzymywał się jeden przewoźnik lub udział jednego przewoźnika był bliski 100%.    

Wymiana pasażerska w przedziale między 1 tys. a 10 tys. pasażerów dziennie miała miejsce na 250 stacjach. Łącznie stacje te obsługiwały dziennie 688,1 tys. pasażerów tj. blisko 251, 2 mln pasażerów w ciągu całego 2021 r. Stacją najbliżej górnej granicy tego przedziału była stacja Warszawa Wileńska zaś przedział zamykała stacja Starogard Gdański.

Spośród wszystkich 2818 stacji pasażerskich, na których miała miejsce wymiana w 2021 r. na 265 stacjach była ona większa niż 1000 wsiadających i wysiadających na dobę. Pozostałe 2553 stacje to te, na których odnotowano mniej niż 1000 pasażerów dziennie. Stacje obsługujące powyżej 1 tys. pasażerów dziennie obsłużyły w 2021 r. łącznie 379,7 mln wsiadających i wysiadających, co stanowiło 77,6% łącznej wymiany pasażerskiej w Polsce.

Do pobrania:
Dane o zatrzymaniach w 2021 r.
Wymiana pasażerska - Dane o stacjach 2021 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: