Jak co roku zachęcamy do wsparcia lokalnych inwestycji w konkursie „Modernizacja roku & budowa XXI w.” W tym roku zgłoszone zostały obiekty z Błonia, Grodziska Maz, Milanówka, Nadarzyna, Pruszkowa, Radziejowic i Raszyna.

Chcąc oddać głos na wybraną inwestycję należy:

 1. Wejść na stronę: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/2262/plebiscite/stage-1?arg_1=stage-1
 2. Wyszukać obiekt według nazwy, województwa lub miejscowości
 3. Kliknąć na zgłoś obiekt, a następnie „zobacz podstronę obiektu i oddaj swój głos”.
 4. Na podstronie podać imię i nazwisko, adres mailowy, zaznaczyć „Nie jestem robotem” – a po udanej weryfikacji kliknąć „Zagłosuj”, na podany adres mailowy wysłany zostanie link do aktywacji głosu, należy go zaakceptować.

W tegorocznej edycji zgłoszone zostały następujące obiekty

Rewaloryzacja Dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w Grodzisku Mazowieckim

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem.
Dworek w Adamowiźnie odzyskał dawny blask. Właścicielem dworku był lekarz Adam Chełmoński - brat malarza Józefa Chełmońskiego. Sam budynek został przeniesiony z pobliskiej Kuklówki. W momencie zakupu przez gminę, stan dworku wskazywał na konieczność remontu. Elementy drewniane były uszkodzone przez szkodniki, a budynek groził zawaleniem. W związku z tym, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, został częściowo rozebrany. Wartościowe elementy, jak np. fragmenty ścian, piece kaflowe, czy dachówka, przeszły zabiegi impregnacyjne i zostały ponownie wykorzystane. Dla gminy najważniejszym celem było odtworzenie budynku według pierwowzoru. Udało nam się to zrobić dzięki pozyskaniu dofinansowania na jego odbudowę. Dworek i otaczający go park stał się miejscem ekskluzywnym i kultowym. Cieszymy się, że kolejny zabytek w naszej gminie został uratowany. Z jego dobrodziejstw będzie korzystała młodzież szkolna gdyż tuż obok znajduje się Szkoła Podstawowa ale również mieszkańcy naszej gminy i okolicznych miejscowości.

Zagłosuj na projekt

Budowa Centrum Sportu Błonie

Budowa całego kompleksu sportowego trwała 4 lata.
Za 66 mln złotych, przy wsparciu środków Ministerstwa Sportu, powstał wszechstronny, nowoczesny i przyjazny mieszkańcom obiekt. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Bajka, tworzy z nim spójny, całoroczny zespół sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowy. Elewacja obiektu wkomponowuje się w pięknie zagospodarowane bulwary nadrzeczne z terenami spacerowymi wokół rzeki Rokitnicy, udrożnionej, oczyszczonej i gotowej do spływów kajakowych. Pofalowana elewacja Centrum wprost nawiązuje do sąsiedniej, malowniczo wijącej się rzeki.
Powierzchnia użytkowa budynku to 7 410m2, powierzchnia zabudowy – 6 794m2, a Kubatura – 98 424m3
Ten dwukondygnacyjny obiekt, o minimalistycznej i eleganckiej elewacji, skrywa w sobie bogaty program użytkowy:

 • pełnowymiarową halę sportową;
 • zespół basenów;
 • zespół SPA z saunami;
 • kręgielnię;
 • strzelnicę;
 • korty do gry w squash;
 • siłownię;
 • salę fitness;
 • salę konferencyjną na dwieście miejsc;
 • część gastronomiczną;
 • szatnię, zaplecze i część administracyjną;

Centrum ma nie tylko dobrze służyć mieszkańcom – zastosowane rozwiązania technologiczne wykorzystane do jego budowy, mają wpływać na zmniejszenie obciążeń dla środowiska. Do takich rozwiązań należy system odzysku ciepła z wentylacji i klimatyzacji obiektu. Odzyskane ciepło służy do ogrzewania wody w układzie basenowym. Na dachu budynku zamontowano panele fotowoltaiczne, zmniejszające zużycie energii z sieci energetycznej.

Mieszkańcy Błonia i goście z dalszych stron będą mogli na terenie obiektu realizować szeroki zakres swoich pasji i różne formy aktywnego wypoczynku.

Zagłosuj na projekt

Budowa instalacji farmy fotowoltaicznej na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji Grodzisk Mazowiecki

Zadanie wchodzi w skład realizowanego przez ZWiK Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”. Koszt całkowity netto inwestycji wynosił 2.926.000,00 zł, a środki z Unii Europejskiej wynosiły 2.471.422,35 zł.

Farma fotowoltaiczna powstała na terenie dawnych lagun, w których w ubiegłym wieku deponowane były osady ściekowe. Zdeponowane na szczelnych lagunach osady ulegały zagęszczeniu, a po ich wypełnieniu przeznaczone były do rekultywacji poprzez nasadzenie zieleni. W związku ze zmianą technologii laguny założone na powierzchni ok. 1,0 ha stały się zbędne i ich eksploatacja ustała po roku 2000. Obecnie osady są odwadniane po procesie fermentacji i suszone. Składowane osady nie spowodowały zanieczyszczenie ziemi i wód podziemnych, w związku z tym zakres rekultywacji ograniczony był do uregulowania stosunków wodnych tj. wykonania drenażu oraz wypełnienia tzw. lagun ziemią. W miejscu zrekultywowanego obszaru powstała dzisiejsza Farma fotowoltaiczna wraz ze ścieżką edukacyjną zajmują ce łącznie powierzchnię ok. 0,5 hektara.

Zagłosuj na projekt

Budowa węzła ścieków dowożonych na Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym

Zadanie wchodzi w skład realizowanego przez ZWiK Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”. Koszt całkowity netto inwestycji to – 4.062.700,00 zł, środki finansowe z Unii Europejskiej – 3.453.295,00 zł.

Zakres modernizacji obejmował rozbiórkę istniejących obiektów tj.: 2 szt. kontenerowych stacji zlewczych, wszystkich urządzeń towarzyszących, odpływu liniowego wzdłuż fundamentu wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej, stalowych barier zabezpieczających stanowiska dla wozów asenizacyjnych, stanowisk dla wozów asenizacyjnych.

Nowa stacja jest wolnostojącym, parterowym budynkiem, w którym znajdują się cztery ciągi zlewcze, o wydajności łącznej ok. 250 m3/h. Zadaniem stacji jest przyjęcie oraz wstępne oczyszczenie ścieków dowożonych do oczyszczalni.

Zagłosuj na projekt

Modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym w zakresie budowy reaktora biologicznego, przebudowy istniejących reaktorów biologicznych

Zadanie wchodzi w skład realizowanego przez ZWiK Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”. Koszt całkowity netto inwestycji to 20.329.000,00 zł, środki z Unii Europejskiej wynosiły 11 591 609,32 zł.

Zakres modernizacji części biologicznej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym składał się z budowy nowego reaktora biologicznego F oraz modernizacji istniejącego ciągu dwóch reaktorów biologicznych – reaktora RBA i reaktora RBB.

Reaktor biologiczny F to obiekt o łącznej kubaturze czynnej wszystkich składowych komór 19.030 m3. Głębokość czynna we wszystkich komorach wynosi 5,95 m. Bioreaktor został wyposażony w urządzenia technologiczne takie jak: system napowietrzania, mieszadła, zastawki, przepustnice oraz instalację AKPiA i elektryczną.

Zagłosuj na projekt

Przebudowa i adaptacja budynku przedszkola na Żłobek Publiczny w Milanówku Akademia Jerzyków

Inwestycja polegała na przebudowie i adaptacji budynku przedszkola w celu uruchomienia pierwszego publicznego żłobka w Milanówku , który służy poprawie dostępności do usług społecznych mieszkańców miasta Milanówek.

W ramach inwestycji wykonane zostały niezbędne prace: roboty budowlane i demontażowe wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, organizacja placu zabaw. Na remont i adaptację budynku udało się uzyskać dofinansowanie z rządowego programu „Maluch”. Inwestycja kosztowała ponad 1,8 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło aż 1,4 mln zł. Oprócz prac remontowych ze środków z programu „Maluch” zakupiono również wyposażenie placówki.

Żłobek pełni ważną rolę w zaspokajaniu palących potrzeb społecznych w ramach wsparcia aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek. Żłobek Akademia Jerzyków powstał z myślą o dzieciach i rodzicach, którzy pragną realizować się zawodowo i jednocześnie zapewnić swoim maluchom bezpieczne miejsce pobytu oraz warunki do rozwoju intelektualnego, fizycznego i doskonałą opiekę.

Na dzień dzisiejszy do żłobka uczęszcza 52 dzieci.

Zagłosuj na projekt

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Łączniczek AK w Pruszkowie

Zagłosuj na projekt

Budowa Gminnego Przedszkola w Wólce Kosowskiej

Uroczyste otwarcie nowego przedszkola w Wólce Kosowskiej odbyło się 4 września 2020 r.

Nowe przedszkole ma powierzchnię 1953,80 m2, znajduje się w nim 8 oddziałów przedszkolnych z osobnymi zapleczami szatniowymi i sanitarnymi, kuchnia przystosowana do wydawania 200 posiłków oraz sala integracji społecznej wraz z zapleczem.

Całkowity koszt budowy wraz z wyposażeniem wyniósł 11 656 583,12 zł.

Zagłosuj na projekt

Budowa Gminnego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Radziejowicach

Budynek Gminnego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Radziejowicach jest budynkiem, którego budowa została zakończona w listopadzie 2020 r.

Podstawowe parametry budynku: powierzchnia zabudowy: 1971,34 m2, powierzchnia użytkowa parteru: 1742,95 m2, powierzchnia użytkowa strychu technicznego: 598,59 m2, powierzchnia użytkowa razem: 2341,54 m2, kubatura netto parteru: 5160,00 m3, kubatura netto strychów: 2020,00 m3, kubatura netto: 7180,00 m3, wysokość zabudowy: 7,24 m, gabaryty zabudowy: 61,45 m x 45,565 m, liczba sal zajęć: 8, powierzchnia jednej sali zajęć: ≈ 69 m2, powierzchnia pomieszczeń kuchni (w tym magazynów, zmywalni): ≈110 m2, powierzchnia sali integracji sensorycznej: ≈ 79 m2;

Ponadto w ramach ww. inwestycji został wybudowany parking na 19 miejsc parkingowych (w tym dwa dla osób niepełnosprawnych) oraz plac zabaw o powierzchni 523 m2

Zagłosuj na projekt

Rewitalizacją budynku Austerii Raszyn

Austeria została wybudowana w latach 1784-1790 przez właściciela bóbr falenckich, finansistę i bankiera warszawskiego Piotra Teppera Starszego według projektu Szymona Bogumiła Zuga. Jest to budynek dawnego zajazdu pocztowego. Zespół ten obejmuje budynek główny - piętrowy, kramy kupieckie, budynek pocztowy ze stajnią i wozownią. Całość z kościołem i plebanią o układzie rynku miała być początkiem założenia miejskiego.

Zagłosuj na projekt

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: