W ostatnich dniach otrzymaliśmy liczne maile i komentarze naszych czytelników z informacjami o awariach nowego pociągu EN97-001 zakupionego przez Warszawską Kolej Dojazdową. Chcąc wyjaśnić sprawę, przesłaliśmy do rzecznika WKD, Pana Krzysztofa Kuleszy kilka pytań dotyczących dotychczasowej eksploatacji nowo nabytego pociągu. Odpowiedzi zamieszczamy poniżej.

Czy proces oficjalnego dopuszczenia pociągu do ruchu został już zakończony i czy przebiegał bezproblemowo?

Proces dopuszczenia pociągu do użycia został zakończony, w wyniku czego możliwe było rozpoczęcie jego eksploatacji w ruchu z pasażerami. Do chwili dostawy kolejnego pojazdu eksploatację tę traktujemy jako tzw. obserwowaną, podczas której zamierzamy zgromadzić możliwie najwięcej informacji i doświadczeń zarówno po stronie personelu obsługującego pojazd jak i korzystających z niego pasażerów.
Elektryczny zespól trakcyjny serii EN97 zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej jest pojazdem zbudowanym podstawowo na docelowe napięcie zasilania 3000V, które w ciągu najbliższych 2 lat zamierzamy wprowadzić na zarządzanej przez nas linii. W okresie przejściowym powinien być natomiast przystosowany do zasilania dotychczasowym napięciem 600V. Z tego względu proces odbioru pojazdu obejmował dopuszczenie do eksploatacji najpierw na napięcie 3000V, a następnie po dostarczeniu pojazdu do siedziby WKD – na napięcie 600V – obydwa przeprowadzone były przez producenta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami.
Przed rozpoczęciem eksploatacji w ruchu pasażerskim pojazd odbywał jazdy testowe na linii WKD, poczynając od krótkich relacji na obszarze Grodziska Maz, a następnie dłuższych – do Podkowy Leśnej, Komorowa i wreszcie Warszawy. Oczywiście nie w każdym przypadku możliwe było odbycie przejazdów bez wystąpienia pewnych nieprzewidzianych zdarzeń, niemniej jednak próby te ostatecznie zakończyły się pomyślnie. Bez ich zakończenia na satysfakcjonującym poziomie nie byłoby możliwe skierowanie pojazdu do ruchu z pasażerami. Chcielibyśmy nadmienić, że weryfikacja pewnych zastosowanych rozwiązań i implikujących ich ewentualnych sytuacji awaryjnych jest możliwa niestety, dopiero na etapie eksploatacji w ruchu pasażerskim – intensywniejszej i bardziej wymagającej w porównaniu z przejazdami serwisowymi i technicznymi. Chcielibyśmy, aby ich liczba i skala była możliwie najmniejsza i powodowała jak najmniejsze utrudnienia dla pasażerów.

Jakie problemy wystąpiły dotychczas przy eksploatacji pociągu EN97-001. Czy były ona poważne?

Wśród usterek bądź problemów technicznych, z którymi mieliśmy do czynienia w pierwszych dniach eksploatacji, można wymienić nierównomierności w pracy części podzespołów elektrycznych w jednym z wagonów silnikowych oraz zgłaszane przez pasażerów opóźnienia reakcji niektórych napędów drzwiowych (brak sygnału zezwalającego na otwarcie drzwi bądź duże opóźnienie w uzyskaniu takiego sygnału).
Opisanych powyżej problemów w początkowej fazie eksploatacji pojazdu nie traktujemy jako poważne.

Czy w porównaniu z pociągiem EN95-001, który też był nowym modelem, liczba awarii i ich powaga jest większa czy mniejsza?

Porównując obydwa pojazdy, zarówno pod kątem stopnia doświadczenia w konstruowaniu i eksploatacji tego typu taboru po stronie producenta oraz operatora, problemy, z jakimi mamy dziś do czynienia jak dotychczas mimo wszystko wypadają dużo bardziej na korzyść pojazdu serii EN97. Warto jednak podkreślić, że eksploatacja w ruchu liniowym tego pojazdu trwa niespełna dwa tygodnie, stąd okres czasu do miarodajnych porównań jest zbyt krótki.

Czy testy wszystkich elementów pociągu, przed uruchomieniem kursów z pasażerami, zostały przeprowadzone w dostateczny sposób, zwłaszcza przez producenta? Czy na odpowiednie przetestowanie pociągów miało wpływ opóźnienie w dostarczeniu pociągu? Z informacji, jakie mamy, w dniu 2011-11-31 w pociągu prowadzone były jeszcze prace wykończeniowe, a 2011-12-07 był on już w Grodzisku. Z informacji, jakie od Pana uzyskaliśmy, pociąg miał być dostarczony do końca listopada.

Pierwsza część odbiorów pojazdu z udziałem przedstawicieli WKD została przeprowadzona jeszcze w siedzibie producenta i tam były zgłaszane pierwsze uwagi. Przesunięcie terminu dostawy pierwszego pojazdu było spowodowane koniecznością wniesienia niezbędnych poprawek, stwierdzonych przez komisję odbiorczą spółki. Zgodnie z zawartą umową i przyjętym harmonogramem, pierwszy z zamówionych pojazdów miał być dostarczony do siedziby WKD do dnia 30 listopada 2011 r.

Rozumiemy konieczność sprawdzenia pociągu w eksploatacji, ale czy testy nie powinny być przeprowadzane w taki sposób, by nie utrudniać życia pasażerom?

Zgadzamy się w pełni z Państwa postulatem, jednakowoż biorąc pod uwagę fakt, o którym wspomnieliśmy powyżej (punkt 1), z pewnymi sytuacjami możemy mieć do czynienia dopiero w czasie planowej eksploatacji w ruchu pasażerskim. W przypadku zdarzenia awaryjnego – jeżeli już do niego dochodzi – zapewniamy, że wszystkie siły i środki kierujemy, aby pasażerowie tracili na tym jak najmniej.

W komentarzach od internautów zostaliśmy poinformowani o pewnej kwestii związanej z eksploatacją pociągu EN97-001:
"Spytajcie się dlaczego ta nowoczesna kolejka tak bardzo hałasuje, jest dużo gorsza od tej z 2004 r, ale mało tego jest głośniejsza od starej 40 czy 30 letniej???? Na peronie jest hałas, że bez stoperów w uszach trudno będzie wytrzymać!!!!!! W XXI wieku!!!! "
Czy w pociągu EN97 poziom hałasu emitowany do środowiska jest dużo większy od eksploatowanego obecnie taboru? Czy są jakieś normy określające maksymalną głośność pociągów, zwłaszcza na stacjach i czy pociąg EN97 je spełnia?


Nowy pojazd trakcyjny serii EN97 istotnie emituje większy hałas w porównaniu z pojazdem serii EN95 dostarczonym w 2004 r., co jest m.in. związane z koniecznością zapewnienia odpowiedniej wentylacji zamontowanych urządzeń o znacznie większej mocy. Zapewniamy jednak, że hałas ten mieści się w granicach aktualnie obowiązujących norm dla pojazdów kolejowych (uwzględniających emisję do środowiska oraz odczuwany przez użytkowników, uregulowanych m.in. w dokumencie TSI-Hałas Techniczna Specyfikacja dla Interoperacyjności).
Powyższy problem analizujemy, jednocześnie przeprowadzamy pomiary emitowanego hałasu w różnych warunkach eksploatacyjnych wszystkich aktualnie użytkowanych pojazdów na linii WKD, zgodnie z warunkami określonymi we wspomnianej TSI. Będziemy wnioskować do producenta o obniżenie hałasu emitowanego przez pojazd serii EN97 – nawet w sytuacji, w której wyniki pomiarów mieszczą się w normach TSI.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że za aktualny poziom hałasu odpowiada część urządzeń przeznaczonych do pracy w przejściowym układzie zasilania na napięcie 600V – poziom hałasu po dokonaniu przełączenia na docelowe napięcie 3000V ulegnie obniżeniu.

Kiedy planowana jest oficjalna prezentacja pociągu?
W chwili obecnej data oficjalnej prezentacji pociągu nie została jeszcze ustalona. Z uwagi na dotychczasowe doświadczenia chcielibyśmy, aby pojazd jeszcze przez pewien czas mógł być poddany możliwie najintensywniejszej eksploatacji, po upływie którego byłby zaprezentowany oficjalnie. W przypadku gdyby okres ten mógł zbliżyć się do terminu dostawy kolejnego pojazdu – w którym mogłyby zostać wdrożone ewentualne uwagi ze strony operatora bądź pasażerów – rozważamy wariant z przesunięciem terminu prezentacji na rzecz drugiego egzemplarza.
W zakresie szczegółowej daty i miejsca prezentacji, jeżeli zostanie już ustalona, poinformujemy z mniej więcej tygodniowym wyprzedzeniem.

Dziękujemy za bardzo szybką i rzeczową odpowiedź. Naszych czytelników zachęcamy do zgłaszania uwag dotyczących nowych pociągów WKD. Z pewnością pomogą w dopracowaniu konstrukcji i dopasowaniu jej do naszych lokalnych potrzeb.
 
 
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: