Już w najbliższą środę mieszkańcy Grodziska Maz. i Jaktorowa protestować będą przed gmachem Ministerstwa Energii w Warszawie. Początek protestu o godzinie 10:00. Na mieszkańców obu gmin czekać będą specjalne autobusy. Udział jak największej grupy mieszkańców jest niezmiernie ważny, dlatego zachęcamy do wsparcia protestujących swoją obecnością!

W ostatnich dniach widać coraz większą aktywność wokół tematu linii 400kV. Przed długim weekendem TVP.INFO nadało na żywo z Żukowa program "To jest temat” w całości poświęcony problemom mieszkańców i przebiegowi „konsultacji” z inwestorem.

Temat oddziaływania takiej linii poruszony był również w programie Pytanie na Śniadanie

W sprawie linii 400kV swój głos zabrało również Ministerstwo Rozwoju, które stwierdziło „ze względu na fakt, że planowana budowa linii 400 kV wzbudza tak dużo emocji, jest ona przedmiotem szczególnej uwagi organów nadzoru właścicielskiego spółki PSE” Pełną treść komunikatu publikujemy poniżej:

Inwestycje w elektroenergetyczną infrastrukturę przesyłową, co do zasady, powinny być zawsze realizowane przy poszanowaniu oczekiwań strony społecznej, oczywiście z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i środowiskowych. Jednakże ze względu na fakt, że planowana budowa linii 400 kV wzbudza tak dużo emocji, jest ona przedmiotem szczególnej uwagi organów nadzoru właścicielskiego spółki PSE.

Z informacji uzyskanych od Inwestora – PSE S.A. wiemy, że mając na względzie oczekiwania strony społecznej, od wielu miesięcy prowadzi wraz z wykonawcą prac – firmą ZUE S.A., działania mające na celu znalezienie kompromisowego przebiegu linii. Konsultacje prowadzone są między innymi w formie spotkań z organizacjami społecznymi oraz samorządami gmin. W ramach utworzonej w tym celu Grupy Roboczej procedowanych jest obecnie pięć wariantów korytarzy przebiegu linii, z których żaden nie przechodzi przez teren miasta Żyrardów. 

Rezultatem prowadzonego dialogu ma być ustalenie trasy linii w możliwie największym stopniu akceptowalnym dla wszystkich zainteresowanych stron. Mamy zapewnienie inwestora, że wszystkie postulaty zgłaszane w ramach konsultacji zostaną starannie przeanalizowane z wykorzystaniem obiektywnej i transparentnej procedury. Wyrażamy nadzieję, że organizacje społeczne i samorządy podejdą konstruktywnie do współpracy z inwestorem, a proces konsultacji będzie efektywny i pozwoli na wypracowanie możliwie najdalej idącego kompromisu, a następnie przystąpienia do budowy linii. W najbliższych dniach zaplanowano kolejne spotkania z udziałem strony społecznej, które powinny doprowadzić do wyboru trasy linii.     

Nie próżnują też mieszkańcy i samorządy. Mieszkańcy od kilku miesięcy zabiegali o spotkanie z  pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej panem Piotrem Naimskim. Niestety, bez skutku. Wysłana po protestach prośba o spotkanie z panem Naimskim, skierowana do Premier Szydło została zauważona i prezes rady ministrów wystosowała do swego Pełnomocnika pismo w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami Grodziska Maz.

List otwarty do Premier Beaty Szydło wysłały władze samorządowe miast, gmin i powiatów Żyrardów, Mszczonów, Wiskitki, Pniewy, Baranów. W liście przeczytać możemy między innymi o zarzut skierowanych do stowarzyszeń z Żabiej Woli i Jaktorowa mających na celu „nieprawnych działaniach celem przerzucenia linii”. Treść listu dostępna jest tutaj.

List ten wywołał silny protest w Jaktorowie. Nasze Stowarzyszenia nigdy nie forsowały zmiany przebiegu linii Kozienice-Ołtarzew w sposób, który sugeruje się w.w. piśmie. Stoimy na stanowisku, iż inwestycja ta nie powinna zostać „wrzucona” na teren powiatu grodziskiego, a tym samym na teren gminy Jaktorów, którą przecina na pół  - czytamy we wspólnym oświadczeniu stowarzyszenia Trudności Usuwamy Razem i Nasza Gmina Jaktorów

Oświadczenie (Stowarzyszenia Trudności Usuwamy Razem oraz Stowarzyszenia Nasza Gmina Jaktorów) w sprawie pisma, które...

Opublikowany przez Stowarzyszenie Trudności Usuwamy Razem na 4 maja 2016

Strona 1, Strona 2

Dalszy brak wsparcia ze strony władz gminy Jaktorów dla protestujących. Mieszkańcy gminy Jaktorów, którzy chcą dotrzeć do Warszawy mogą wyjechać spod kościoła w Jaktorowie o godz. 7.30. Autobus podstawi im… gmina Grodzisk Mazowiecki. Stowarzyszenie Trudności Usuwamy Razem oraz Stowarzyszenie Nasza Gmina Jaktorów, wystąpiły do wójta gminy Pana Macieja Śliwerskiego z prośbą o udostępnienie autokaru. W informacji zwrotnej dowiedzieli się, że do chwili zakończenia rozmów samorządu i stowarzyszeń jaktorowskich w Grupie Roboczej, władze gminy Jaktorów powstrzymują się od wszelkich form protestu.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: