W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych i wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, decyzjami z 10 i 11 czerwca 2014 roku, ograniczył eksploatację czterech pojazdów kolejowych Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. Pomiary temperatury wykonane w godzinach popołudniowego szczytu przewozowego wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili w dniach 9 i 10 czerwca br. czynności kontrolne w składach eksploatowanych przez Warszawską Kolej Dojazdową. W czterech pojazdach EN97 (004b, 010b, 012a i 013a) stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych temperatur powietrza. W niektórych składach temperatura wewnętrzna przekraczała 30°C. Ponadto w kontrolowanych składach odnotowano także bardzo wysokie stężenie dwutlenku węgla.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo podróżnych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał cztery decyzje ograniczające eksploatację ww. pojazdów. Jednocześnie Prezes UTK nadał decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności. Prezes UTK uznał, że przewoźnik eksploatował pojazdy kolejowe z niesprawnym systemem klimatyzacji.

Wskazane powyżej decyzje Prezesa UTK nie są pierwszymi wyłączeniami pojazdów WKD z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych temperatur. W ubiegłym roku, również w okresie letnim, Prezes UTK wyłączył z eksploatacji jeden z pojazdów EN97 należący do WKD. Szerzej informowaliśmy na ten temat tutaj.

 

 
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: