Od kilku dni jeździ po torach drugi z 14 zamówionych przez WKD pociągów EN97. Wbrew docierających do nas informacji, wiele z sugerowanych przez podróżnych zmian zostało wprowadzonych. Poniżej zamieszczamy informację o sposobie realizacji  poszczególnych sugestii pasażerów.

Pasażerowie nadesłali ponad 100 listów z uwagami, które – biorąc pod uwagę powtarzalność określonych zagadnień – można zgrupować w listę ok. 30 zasadniczych i pomniejszych zastrzeżeń i wniosków - poinformował nas rzecznik WKD, Pan Krzysztof Kulesza

Większość sugestii została uwzględniona i wprowadzona w nowym pociągu. Szczegółową listę otrzymaną od Pana Rzecznika WKD zamieszczamy poniżej:

 1. Poręcze (i uchwyty) – zbyt mało, za wysoko zamontowane, niekorzystne rozmieszczenie – uwagi uwzględnione. W układzie poręczy wprowadzono następujące zmiany:
  1. Dodatkowe poręcze pionowe w przestrzeni drzwi wejściowych – zlokalizowane przy 6 z 8 pomostów wejściowych (oprócz drzwi zlokalizowanych najbliżej kabin maszynisty, w których znajdują się platformy dla wjazdu wózków)
  2. Dodatkowe poręcze pionowe w wagonach z podwyższoną podłogą (w sekcjach zakończonych bez kabiny maszynisty) – dodatkowe 4 szt. na każdy z członów pojazdu.
  3. Dodatkowe poręcze pionowe w wagonach środkowych, w których rozmieszczono siedziska w układzie 2+2, poręcze pionowe wyprowadzone od siedzisk do dodatkowych poręczy poziomych podsufitowych
  4. Dodatkowe poręcze poziome podsufitowe w wagonach środkowych, wyprofilowane nad siedziskami w układzie 2+2
  5. Poręcze poziome w sekcjach obniżonej podłodze obniżone do wysokości ok. 2 m. Jest to aktualna wysokości poręczy w pojazdach serii EN94. Poręcze poziome w sekcjach z podwyższoną podłogą (przy kabinie maszynisty oraz w sekcji „ślepej” bez kabiny maszynisty) zostaną obniżone w kolejnych pojazdach – 003 lub 004 (wymaga to zastosowania zupełnie nowych, odpowiednio wyprofilowanych poręczy)
  6. Poręcze pionowe zamocowane tuż przy drzwiach wejściowych wyprofilowane w kierunku wnętrza pojazdu (zamiast prostych w pojeździe nr 001)
  7. W kolejnych pojazdach planowane jest ponadto zamontowanie dodatkowych poręczy poziomych poprzecznych w sekcjach z obniżoną podłogą – łączących poręcze poziome podsufitowe rozmieszczone wzdłuż osi pojazdu
 2. Siedziska – zbyt mało, za wąskie, rozmieszczone zbyt blisko siebie, niekorzystny układ – uwagi na obecnym etapie nie mogły być uwzględnione
  Po przeanalizowaniu z producentem taboru różnych wariantów modyfikacji układu siedzisk – na podstawie uwag nadesłanych przez pasażerów (w szczególności tych odnoszących się do sekcji pojazdu, w której podłoga jest podwyższona – sekcja „ślepa” bez kabiny maszynisty) w zakresie koniecznej ingerencji w konstrukcję ścian i podłogi oraz wpływu na ogólną pojemność pojazdu (w każdym przypadku ograniczenie liczby miejsc stojących) na obecnym etapie realizacji dostaw zadecydowaliśmy o odstąpieniu od wprowadzania modyfikacji w odniesieniu do tego elementu.
  Należy ponadto zaznaczyć, że dla znaczącej części pasażerów podróżujących w porannym szczycie przewozowym (w tym na najbardziej obciążonym odcinku pomiędzy Komorowem i Warszawą) szczególnie istotne jest zajęcie miejsca przynajmniej stojącego, zaś średni czas podróży statystycznego pasażera kształtuje się w przedziale 25-30 min.
 3. Zbyt duże opóźnienie otwarcia drzwiuwagi uwzględnione: rezygnacja z zastosowania regulowanej zwłoki
 4. Informacja pasażerska na monitorach LCDuwagi uwzględnione: zaprogramowana nowa prezentacja
 5. Mało profesjonalne zapowiadanie głosowe przystankówuwagi uwzględnione: nagrane nowe komunikaty
 6. Zbyt cicha informacja głosowauwagi uwzględnione: regulacja natężenia nowo nagranych komunikatów
 7. Brak dostatecznej synchronizacji zapowiedzi głosowych z informacjami wyświetlanymi na monitorachuwagi uwzględnione: obydwa rodzaje zapowiedzi zostały ze sobą skorelowane i dostosowane do skróconych wskazań funkcji przebytej drogi.
 8. Zbyt duży hałas emitowany przez pojazduwagi uwzględnione: obniżenie natężenia hałasu stacjonarnego
 9. Niski poziom zabezpieczeń dla przewozu rowerówuwagi uwzględnione: rezygnacja z obrotowego uchwytu (mocowanego do poręczy pionowej) na rzecz pasów zamontowanych w ścianie bocznej.
 10. Zbyt wąskie stopnie w korytarzu – stopnie prowadzące z części pojazdu z obniżoną podłogą do tzw. części „ślepej” (zakończonej bez kabiny maszynisty) – uwagi nie mogły być uwzględnione – obecny układ wynika z konstrukcji pojazdu oraz wymogów wytrzymałościowych pudła pojazdu
 11. Duża niespokojność jazdy pociąguuwagi uwzględnione: regulacja stopni usprężynowania pojazdu
 12. Kolor obić siedzisk oraz kolor poręczy – zastosowane barwy według założeń mają nawiązywać do barw firmowych (biały-czerwony-niebieski)
 13. Duża przerwa pomiędzy podłogą pojazdu a krawędzią peronu – tego rodzaju sytuacja według obserwacji ma miejsce w sporadycznych przypadkach – w przeważającej mierze przy peronach łukowych; po wycofaniu z eksploatacji wszystkich zespołów trakcyjnych serii EN94 w celu lepszego wpisywania się pojazdu EN97 w perony zlokalizowane na łukach nie jest wykluczona ewentualna ich przebudowa.
 14. Zbyt gwałtowne hamowanie pociągu – Jest to odczucie subiektywne i w sporej mierze zależy od maszynisty prowadzącego dany pojazd
 15. Modyfikacja półek bagażowych uwagi uwzględnione: od pojazdu nr 3 lub nr 4 półki bagażowe zostaną nieznacznie skrócone.

 

Opracował na podstawie materiałów otrzymanych
od Rzecznika WKD - Krzysztofa Kuleszy
Kami Kubacki

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: