Po raz kolejny samorząd województwa wsparł finansowo Ochotnicze Straże Pożarne na Mazowszu. To kolejna edycja programu, dzięki któremu aż 158 jednostek będzie mogło wyremontować swoje siedziby. Wśród beneficjentów znalazły się również te z powiatu grodziskiego.

Strażacy Ochotnicy to grupa gotowa do podjęcia nawet najtrudniejszych zadań. Nie tylko gaszą pożary, ale jako pierwsi na miejscu zdarzenia ratują zdrowie i życie poszkodowanych - czy to w wypadku drogowym, czy to w naszych domach. Stąd tak ważny jest odpowiedni sprzęt, ubrania ochronne i wyposażenie jednostek, bez których nie byłoby możliwe udzielenie profesjonalnej pomocy ratowniczej. Oprócz specjalistycznych ubrań i samochodów ratowniczo-gaśniczych samorząd Mazowsza wspiera co roku strażaków, przekazując środki na niezbędne remonty strażnic. Takie dofinansowanie otrzymały również jednostki z powiatu grodziskiego, do których trafiło łącznie 48 tys. zł.

Remonty przeprowadzone zostaną w jednostkach na terenie gminy Baranów (OSP Boża Wola), Jaktorów (OSP Międzyborów) i Żabiej Woli (OSP w Skułach). Strażacy Ochotnicy z tej ostatniej OSP, otrzymali ponadto dodatkowe dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom. Pozyskane w ten sposób środki będą mogli przeznaczyć na aktywowanie i doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Dofinansowanie do 15 tys. zł otrzymają również ochotnicy z Żelechowa.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: