Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 23 października 2013 r. stwierdził naruszenie przepisów, dotyczących obowiązku zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie spełniania warunków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na skrzyżowaniach toru z drogami publicznymi.

Naruszenie przepisów polegało m. in. na nieustaleniu we właściwy sposób kategori kilkunastu przejazdów oraz dopuszczeniu przejść przez tory bez zabezpieczeń zmuszających pieszych do zmiany kierunku ruchu. Wykazano także braki w oznakowaniu i uszkodzenia sygnalizacji przejazdów.

Jak zabezpieczone i oznakowane są przejazdy WKD, widzi każdy kto z nich korzysta. Jakiś czas temu pisaliśmy o awarii sygnalizacji na ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku. Wówczas jedynym zastosowanym środkiem naprawczym było całkowite wyłączenie sygnalizacji. Rzecznik WKD tłumaczył wtedy, że sygnalizator ten jest starej konstrukcji, do której nie ma już części zamiennych. Do czasu kompleksowej przebudowy systemu sterowania na tym przejeździe, sygnalizatory powinny pozostać całkowicie wygaszone. Jak tłumaczył nam rzecznik, zgodnie z prawem nie można usunąć nieczynnego sygnalizatora z przejazdu z sygnalizacją, jednak prezes UTK zakwestionował również obecną metodę rozwiązywania takich problemów.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego uznał m. in. za niedopuszczalne stosowanie przez zarządcę Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o., a trwających od ponad kilkunastu miesięcy, tymczasowych rozwiązań, które polegają wyłącznie na wprowadzeniu ograniczeń prędkości do 20 km/h dla czoła pociągów przejeżdżających przez przejazdy na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: