Warszawska Kolej Dojazdowa przystąpiła do realizacji wyników prac komisji, która kontrolował przejazdy na trasie przewoźnika. Ogłoszono właśnie przetarg na dostosowanie 8 przejazdów do nowych kategorii.

23 października 2013 r. prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów, dotyczących obowiązku zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie spełniania warunków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na skrzyżowaniach toru z drogami publicznymi. Jak zabezpieczone i oznakowane są przejazdy WKD, widzi każdy kto z nich korzysta. Jakiś czas temu pisaliśmy o awarii sygnalizacji na ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku. Wówczas jedynym zastosowanym środkiem naprawczym było całkowite wyłączenie sygnalizacji. Niestety na przejazdach bez sygnalizacji prędkość pociągów ograniczana jest do 20 km/h.

Na przełomie 2013 i 2014 roku komisyjnie zbadane zostało natężenie ruchu na poszczególnych przejazdach i 20 z nim nadano nowe kategorie. Obecny przetarg jest realizacją czesci z ustaleń komisji.

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na ośmiu przejazdach kolejowych. Inwestycja będzie realizowana w formule „projektuj i buduj”. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie opracowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wykonanie robót bódowlanych jak i przeszkolenie pracowników WKD.

Przetarg obejmuje przejazdy w Kaniach Helenowskich przy ul. Piłsudskiego, w Otrębusach przy Przejazdowej/Różanej oraz przy Natolińskiej, w Owczarni przy ul. Żółwińskiej, w Milanówku przy ul. Średniej i  w okolicach przystanku Brzózki, w Kadach przy Środkowej i w Grodzisku Mazowieckim przy Piaskowej.

Zgodnie z przepisami w przypadku przejazdów o kategorii B powinna zostać zastosowana samoczynna sygnalizacja przejazdowa z rogatkami. Na przejazdach kategorii C ustawiona zostanie samoczynna sygnalizacja, ale bez rogatek.

O wyborze wykonawcy zadecyduje cena. Termin otwarcia ofert wyznaczony jest na 22 lipca. Wykonawca w ciągu sześciu miesięcy od podpisania umowy musi przedłożyć uzgodniona dokumentacja wraz z uzyskaną prawomocną decyzją, zezwalającą na przeprowadzenie prac budowlanych. Prace budowlane mają zostać zakończone do 30 września 2015 r.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: