Zwłoka w usuwaniu nieprawidłowości na linii WKD skutkuje konkretną karą pieniężną ze strony Urzędu Transportu Kolejowego. Nieprawidłowości polegają na prowadzeniu przez WKD ruchu pociągów przy nieustalonych komisyjnie aktualnych kategoriach przejazdów kolejowo-drogowych, dopuszczeniu do eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych z uszkodzonymi sygnalizacjami samoczynnymi oraz bez oznakowania, dopuszczeniu do eksploatacji niezabezpieczonego przejścia użytku publicznego.

O temacie pisaliśmy po raz pierwszy w październiku 2013 r. UTK stwierdził wówczas naruszenie przepisów dotyczących obowiązku zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie spełniania warunków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na skrzyżowaniach toru z drogami publicznymi. Jak zabezpieczone i oznakowane są przejazdy WKD, widzi każdy, kto z nich korzysta. Jakiś czas temu pisaliśmy o awarii sygnalizacji na ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Maz.. Wówczas jedynym zastosowanym środkiem naprawczym było całkowite wyłączenie sygnalizacji. Niestety, na przejazdach bez sygnalizacji prędkość pociągów ograniczana jest do 20 km/h.

Na przełomie lat 2013 i 2014 komisyjnie zbadane zostało natężenie ruchu na poszczególnych przejazdach i 20 z nich nadano nowe kategorie. Część przejazdów miała zostać zmodernizowana do końca 2015 r. Jedynym widocznym elementem tych prac są szpetne bramki przy niektórych z przejazdów oraz konstrukcje szlabanów, co jakiś czas migające światełkami.

Pod koniec ubiegłego roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. W związku z tym niektóre przejazdy uzyskały niższą kategorię. Dotyczy to omawianego wcześniej przejazdu w ciągu ul. Nadarzyńskiej, gdzie zamiast szlabanów wystarczy postawienie sygnalizacji świetlnej.

Niemniej ze względu na opóźniania, na podstawie ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej, w wysokości 25 tys. zł, za zwłokę w wykonaniu decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych na linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska, linii nr 48 Podkowa Leśna – Milanówek Grudów oraz linii nr 512 Pruszków PKP – Komorów WKD, Prezes UTK nałożył na Warszawską Kolej Dojazdową karę pieniężną.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: