Warszawska Kolej Dojazdowa ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy okresowej i modernizację  dostarczonego już prawie 10 lat temu WKD, elektrycznego zespołu trakcyjnego EN95-01. Pociąg ma zostać dostosowany do nowego napięcia. Wyposażony zostanie także w sieć WiFi i system zliczania pasażerów.

W ramach zamówienia wykonawca ma zrealizować:

 1. Wykonanie okresowej naprawy elektrycznego zespołu trakcyjnego typ 13WE;
 2. Wykonanie modernizacji elektrycznego zespołu trakcyjnego typ 13WE, polegającej na:
  1. dostosowaniu ezt typ 13WE do napięcia zasilania 3000V DC/600V DC,
  2. zabudowaniu kamer szlakowych z rejestracją dźwięku w kabinie maszynisty na obu czołach ezt wraz z integracją z systemem monitoringu,
  3. zmianie zasilania grzejników w ezt z 600V DC na 3x400V AC,
  4. zastosowaniu trwałego (odpornego na mycie i ścieranie) przyciemnienia okien bocznych do wysokości 45 cm od dołu w sposób ograniczający widoczność z zewnątrz, do wnętrza o co najmniej 80% (dotyczy okien bocznych przy siedzeniach w części podwyższonej ezt przy przejściach nad wózkami tocznymi,
  5. wykonaniu koniecznych zmian w konstrukcji dachu ezt w celu zapewnienia trwałej szczelności pokrycia (dla efektu braku przedostawania się wody do wnętrza ezt);
 3. Przeszkolenie przez wykonawcę na własny koszt personelu WKD w zakresie eksploatacji ezt i obsługi utrzymaniowej na poziomach utrzymania od P1 do P4;
 4. Prowadzenie obsługi utrzymania ezt na poziomach utrzymania od P1 do P3 w okresie 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbiorczego bez uwag, po wykonanej naprawie ezt;
 5. Opracowanie, wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej po naprawie i modernizacji, wymaganej aktualnymi na dzień przekazania przepisami prawnymi tj. szczególnie dokumentację konstrukcyjną ezt, schematy, instrukcje, dokumentację techniczno-ruchową, WTWiO oraz Dokumentację Systemu Utrzymania.
 6. Zamontowanie anten GSM/HSDPA/GPS/HSDPA+/LTE oraz onaten WiFi wewnątrz pojazdu
 7. Zamontowanie systemu zliczania pasażerów.

Oferty na wykonanie ww. prac można składać do 4 marca 2014 roku. Decydującym kryterium jest cena.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: