Wyrok na drzewa wzdłuż WKD odroczony do 2018 roku!

Po rozpatrzeniu wniosku Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.  z 30 czerwca 2015 r. uzupełnionego pismem z 26 listopada 2015 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zmienił decyzję z 18 maja 2015 r.  w zakresie terminu jej wykonania.

Prezes UTK nakazuje zarządcy infrastruktury, aby ten do 1 marca 2018 r. usunął nieprawidłowości wskazane w pkt. I sentencji decyzji w celu spełnienia  warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego i bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych na linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska. 

O zmianę terminu realizacji decyzji wnosiła WKD pismem z 26 listopada 2016 r. wskazując na długotrwałe procedury związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji drzew i krzewów oraz uzyskaniem zgód na wycinkę tych, które stanowią zagrożenie dla prowadzenia ruchu kolejowego.   

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: