Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z kontynuacją działań przygotowawczych do budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w dniach od 03.06.2022 (piątek), godz. 23:20 do 06.06.2022 (poniedziałek), godz. 03:00 na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

UWAGA: W poniedziałek 06.06.2022 organizacja ruchu w dzień od pierwszego pociągu pasażerskiego – bez zmian według dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy pociągów, tj. od godz. 03:51 dla pociągu wyruszającego ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz od godz. 04:50 dla pociągu wyruszającego ze stacji Warszawa Śródmieście WKD.

ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

 1. Na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w związku z wyłączeniem toru nr 1G, skróceniu ulegną pociągi w relacji do/z Grodziska Mazowieckiego. Pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna.
 2. Zastępcza komunikacja autobusowa dla odcinka Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska zostanie uruchomiona na całej relacji – trasa połączona z relacją Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Szczegóły zawarto w „Specjalnych rozkładach jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważnych w dniach 03-06.06.2022”.
 3. Na odcinku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów w związku z wyłączeniem toru nr 1M, skróceniu ulegną pociągi
  w relacji do/z Milanówka. Pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna.
 4. Zastępcza komunikacja autobusowa dla odcinka Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów zostanie uruchomiona na całej relacji – trasa połączona z relacją Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska. Szczegóły zawarto w „Specjalnych rozkładach jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważnych w dniach 03-06.06.2022”.
 5. Na stacji Podkowa Leśna Główna dla pasażerów podróżujących określonymi pociągami kończącymi lub rozpoczynającymi bieg na stacji Podkowa Leśna Główna zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) WKD obsługującymi trasę Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Pojazdy ZKA oznaczone jako „ZA1” będą zatrzymywać się na specjalnie wyznaczonych przystankach autobusowych, zlokalizowanych przy ul. Lotniczej.
 6. Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 7. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD. Przypominamy, że bilety jednorazowe WKD można zakupić „na zapas” w kasach biletowych, biletomatach oraz punktach ajencyjnych (sklepach, kioskach) na linii WKD.
 8. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna oraz czas przejazdu zastępczą komunikacją autobusową nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.
 9. Na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów będzie odbywać się z częstotliwością zbliżoną do przyjętej w obowiązującym rocznym rozkładzie jazdy pociągów. Podczas planowania podróży należy zwrócić szczególną uwagę na czasy odjazdów pociągów umożliwiających przesiadkę na kursy zastępczej komunikacji autobusowej – odmienne od czasów odjazdów pociągów w pełnej relacji według rocznego rozkładu jazdy pociągów.

HONOROWANIE BILETÓW WKD W ŚRODKACH TRANSPORTU INNYCH PRZEWOŹNIKÓW

W dniach 04-05.06.2022 w pociągach uruchamianych przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z  o.o. honorowane są wszystkie rodzaje biletów WKD na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście (w obu kierunkach).

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 02.06.2022 i ważnych na przejazdy w dniu 03.06.2022 i później:
  - całkowicie niewykorzystanych,
  - częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują:
  a) kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); punkt czynny jest od pn. do pt. w godz. 9:00 -7:00, tel. 801 789 405, bok@vectorsoftware.pl – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych.

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW I STACJI WKD ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Lp.

Przystanek/stacja WKD

Odpowiadający przystanek autobusowy

1.

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA WKD 02 – ul. Radońska (w pobliżu stacji WKD)

2.

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

GRODZISK MAZ. NADARZYŃSKA WKD 01,02 – ul. Nadarzyńska (przy WKD)

3.

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

GRODZISK MAZ. OS. PIASKOWA 01,02 – ul. Piaskowa (przy WKD)

4.

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA/PIASKOWA WKD 01,02 – ul. Okrężna/ul. Piaskowa

5.

MILANÓWEK KRÓLEWSKA 01,02 – ul. Królewska

6.

BRZÓZKI

MILANÓWEK – ul. Kazimierzowska / ul. Łąkowa

7.

KAZIMIERÓWKA

MILANÓWEK KAZIMIERZOWSKA WKD 01,02 – ul. Kazimierzowska (przy WKD)

8.

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

OWCZARNIA ŻÓŁWIŃSKA/KAZIMIERZOWSKA – ul. Żółwińska

9.

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

Podkowa Leśna ul. Lotnicza (przy stacji WKD)

10.

MILANÓWEK GRUDÓW

MILANÓWEK GRUDÓW WKD 01,02: ul. Królewska (przy WKD)

11.

POLESIE

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02: ul. Królewska

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD ORAZ NAJBLIŻSZE PUNKTY UMOŻLIWIAJĄCE ZAKUP BILETÓW WKD

Lp.

Przystanek zastępczej komunikacji autobusowej

Punkt biletowy

1.

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

kasa biletowa zlokalizowana na stacji Grodzisk Maz. Radońska WKD
oraz automat biletowy na peronie

2.

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Jordanowice

3.

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Piaskowa
oraz kiosk przy peronie

4.

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Okrężna lub
na p.o. Grodzisk Maz. Piaskowa

5.

BRZÓZKI

automat biletowy na p.o. WKD Brzózki

6.

KAZIMIERÓWKA

automat biletowy na p.o. WKD Kazimierówka

7.

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

automat biletowy na p.o. WKD Podkowa Leśna Zachodnia

8.

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

kasa biletowa zlokalizowana na stacji Podkowa Leśna Główna WKD
oraz automat biletowy na peronie

9.

MILANÓWEK GRUDÓW

automat biletowy na p.o. WKD Milanówek Grudów

10.

POLESIE

automat biletowy na p.o. WKD Polesie

OKRES OBOWIĄZYWANIA SPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

Specjalny rozkład jazdy obowiązuje od nocy z czwartku na piątek – godz. 3:00 (02/03.06.2022), do nocy z niedzieli na poniedziałek – godz. 3:00 (05/06.06.2022). Ograniczenia w ruchu pociągów rozpoczną się w dniu 03.06.2022 (piątek) o godz. 23:20, obejmą całą dobę w dniach 04-05.06.2022 (sobota-niedziela) i zakończą się w dniu 06.06.2022 (poniedziałek) o godz. 03:00.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu serdecznie przepraszamy.


Tutaj znajduje się do pobrania specjalny rozkład jazdy pociągów i zastępczej komunikacji autobusowej obowiązujący w dniach 03-06.06.2022

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: